Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zvukové formáty

Zvukový formát "wav"
Zvukové záznamy uložené vo formáte wav obsahujú všetky informácie nutné pre CD kvalitu nahrávky. Ak meranie napäťových úrovní analógového signálu prebehlo približne 44000 krát, tak na osi y vznikne nameraných okolo 65000 rôznych hodnôt. Z toho dôvodu minútová nahrávka zaberá viac ako 10MB pamäte. Tento formát preto nie je vhodný pre prenos po sieti. V tejto kapitole sa skôr zameriame na formáty vhodné na web - midi a mp3.

Čo je MIDI?
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je mezinárodný štandard, ktorý používajú rôzne hudobné nástroje a zariadenia (syntetizátory, samplery, zvukové moduly, počítače, audio technika, videotechnika, svetelná technika) za účelom vzájomnej komunikácie. Ide vlastne o druh sériového rozhrannia, po ktorom putujú informácie o hudobných dátach. Tvar týchto dát je štandardizovaný podľa normy (používa sa už skoro 2 desaťročia - štandard GM - General Midi, či novší XG). Súbor s dátami má koncovku mid.

Obľúbené "mp3-ky"
Tento formát vznikol pred 15 rokmi a jeho spopularizovanie spôsobil nárast výkonnosti počítačov a komercializácia internetu, na internete sa objavili sharewarové aj freewarové enkodery a dekódery - tzv. grabery.

STRATOVÁ KOMPRESIA - MP3 kompresia funguje na princípe znalostí psychoakustiky, využíva nedokonalosť ľudského sluchu. Naše ucho napr. nie je schopné začuť niektoré nízke tóny, ak sú prekryté vyššími, silnejší signál prekrýva slabší signál. Zjednodušene možno povedať, že v mp3 sa zložky zvuku, ktoré by sme aj tak nepočuli, vymažú. Kompresia odstráni pri prepočte práve tieto signály. Celý proces je samozrejme zložitejší, ale toto je základ komprese formátu mp3.

O výhodách kompresie nás presviedča hlavne veľkosť výsledného súboru. Základná veličina, ktorá ovplyvnňuje kvalitu mp3 súboru je tzv. bitrate - rýchlosť dátového toku (udáva sa v jednotkách kbps - kilobit za sekundu). Čím je bitrate vyšší, tým je lepšia kvalita. U AUDIO CD je bitrate 1,4Mbps, súbor mp3 s kvalitou považovanou za vyhovujúcu má bitrate 128kbps. Porovnajte údaje v nasledujúcej tabuľke:

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk