referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Dostupnosť zariadení
Dátum pridania: 15.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Escoburto
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 633
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 

Výpočet dostupnosti

Dostupnosť predstavuje celkový čas, počas ktorého je systém zapnutý a správne fungujúci. Dostupnosť je pojem, ktorý je najužšie spätý s termínom „päť deviatok“.

Pre výpočet dostupnosti platí nasledujúci vzorec:

kde:

 • A je dostupnosť vyjadrená v percentách
 • MTBF (mean time between failure) je priemerný čas medzi dvomi po sebe nasledujúcimi zlyhaniami
 • MTTR (mean time to restore) je priemerný čas trvania výpadku

Pri výpočte pomocou MTBF parametra, si musíme uvedomiť, že sa viac jedná o spôsob výpočtu odhadom ako o metrický s absolútnou hodnotou.

Nie je nezvyčajné ak sa celková hodnota MTBF jednotlivých zariadení pohybuje v rozsahu niekoľkých stoviek až tisíc hodín a preto je overenie týchto hodnôt z časového hľadiska veľmi náročné. Z pohľadu výrobcu je odvodenie MTBF parametra založené iba na sčítaní súborov sériových a paralelných komponentov.
Výsledný obraz by mohol byť vhodnejšie zistený podrobením zariadenia testu pri podmienkach simulujúcich bežné pracovné prostredie. No i z tohto pohľadu je MTBF len odhadovaná hodnota.

Môže nastať situácia, v ktorej by zariadenie, malo veľmi zlú spoľahlivosť a veľmi často ba na ňom nastávala porucha. Ale vo veľmi krátkom intervale by bolo zasa funkčné, čím by jeho dostupnosť bola pomerne vysoká.

Naopak, môže nastať situácia, v ktorej by bola spoľahlivosť zariadenia pomerne vysoká, no ak nastane na ňom iba jedna porucha za veľmi dlhé obdobie a čas uvedenia zariadenia do funkčného stavu sa pohybuje v časovom horizonte niekoľkých dní, dostupnosť takéhoto zariadenia je veľmi nízka.

Celkovú dostupnosť systému dostaneme výpočtom z čiastkových dostupností komponentov tvoriacich tento systém.

Pritom treba dbať na to, z akých komponentov je celý systém zkonštruovaný. Tieto komponenty môžu byť spojené:

 • sériovo
 • paralelne

Výpočet dostupnosti pre sériové zapojenie

Obrázok zobrazuje dva systémy, každý zostavený z dvoch komponentov. Systém, ktorý bol zostrojený sériovým spojením komponentov je závislý na dostupnosti každého z jeho komponentov, A aj B. Ak nastane porucha na ktoromkoľvek z týchto zariadení, nastáva zlyhanie celého systému.


Výpočet dostupnosti pre sériové zapojenie je nasledovný:

kde:

 • As je dostupnosť sériového zapojenia
 • Ai je dostupnosť i-teho komponentu
 • n je počet komponentov zapojených do série

Výpočet dostupnosti pre paralelné zapojenie

Pri paralenom zapojení na rozdiel od sériového nastáva zlyhanie celého systému až po zlyhaní všetkých komponentov zapojených paralelne. Z tohto dôvodu je hodnota dostupnosti celého systému pri sériovom zapojení menšia ako najmenšia hodnota dostupnosti zariadenia zapojeného do série.

Výpočet dostupnosti pre paralelné zapojenie je nasledovný:

kde:

 • Ap je dostupnosť paralelného zapojenia
 • Aj je dostupnosť j-teho komponentu
 • m je počet paralelne zapojených komponentov

Výsledná dostupnosť paralelného zapojenia zariadení je vždy väčšia ako najväčšia hodnota dostupnosti jedného zariadenia zapojeného do systému.

Výpočet dostupnosti pre paralelno-sériové zapojenie

Pri zložitejších sieťach sa vyskytujú rôzne paralelno-sériové zapojenia zariadení. Na obrázku 5 je znázornená všeobecná schéma paralelno-sériového zapojenia, kde je sériovo zapojených n skupín. Každá skupina je zložená z m paralelne zapojených prvkov. Dostupnosť takejto sústavy je:

kde:

 • Av je dostupnosť celého systému
 • Aj je dostupnosť jednotlivých prvkov zapojených paralelne
 • m je počet prvkov zapojených paralelne
 • n je počet prvkov zapojených sériovo

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.