Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pc myš

MYŠ

Myš (Mouse)- Patrí medzi vstupné zariadenia. Je to rýchly ovládač počítača. Pomocou myši ovládame programy rýchlejšie ako pomocou klávesnice. Užívateľ ju drží v ruke a pohybuje ňou po podložke. Pohyb myši je prenášaný pomocou špeciálnych snímačov na pohyb kurzora na monitore. Výhodou myši a programov orientovaných na myš je, že väčšina najpoužívanejších funkcií je ponúknutá na monitore v podobe grafického symbolu. Ak chceme aktivovať vyznačenú funkciu, musíme stlačiť tlačidlo - väčšinou ľavé (používa sa termín "click"). Pomocou myši sa ľahko kreslí v grafických programoch. Činnosť myši musí byť zapezpečená zodpovedajúcim programovým vybavením, ktoré je dodávané priamo s myšou.

História

Prvé myši neboli vôbec určené pre domácich užívateľov, ktorých aj tak nebolo vtedy veľa. Ako prvý začal osobné počítače vybavovať myšou Apple, pretože používal už grafické užívateľské rozhranie. Vývoj tvaru myši a počtu tlačidiel bol veľmi rapídny – myš s tromi tlačidlami bola predstavená už 5 rokov po prvom verejnom predstavení. Na počiatkoch sa pripájali k počítačom pomocou rôznych špeciálnych konektorov, ale časom sa ustálil konektor PS/2 resp. USB či COM. V dnešnej dobe už sa čoraz častejšie začínajú objavovať bezdrôtové myši založené na rádiovej, infračervenej alebo najnovšie Bluetooth technológii bezdrôtového prenosu

Vynálezca myši je Dougla Engelbart, ktorý v roku 1963 zostrojil zariadenie, ktoré nazval „X-Y position indicator“. Familiárny názov „myš“ bol tejto pôvodne drevenej skrinke s jedným tlačidlom daný jeho kolegami a veľmi rýchlo sa ujal. Toto, z dnešného pohľadu, drevenné monštrum nemalo ešte klasickú guličku, ale dve kolieska snímajúce pohyb v ose X a Y.


Princíp

Fungovanie mechanickej myši.
1: Pohyb myšou po podložke otáča guľou.
2: Kolieska osí X a Y sa dotýkajú gule a prenášajú pohyb.
3: Kolieska pre optické kódovanie majú otvory pre svetlo.
4: Infračervené LED svietia otvormi v kolieskach.
5: Snímače zachytávajú svetlo a prevádzajú ho na rýchlosť pohybu v smeroch X a Y.

Optická myš Logitech iFeel používa červenú LED na projekciu svetla na povrch, po ktorom sa pohybuje.


Rozdelenie

Druhy počítačových myší:

1: klasická - mechanicko-optická myš, ktorá umožňuje vstup dvojrozmernej informácie pomocou guličky umiestnenej v spodnej časti myši; - rozlišovacia schopnosť: 200 - 2400 dpi
2: optická - gulička je nahradená dvojicou svetelného vysielača a prijímača (na báze LED-diód); vyžaduje špeciálnu podložku s optickou mriežkou; bez podložky nie je schopná myš pracovať; pohyb je snímaný zmenou odrazu vysielaného lúča od podložky
3: ultrazvuková - pracuje na podobnom princípe ako optická; jej výhodou je, že umožňuje aj trojrozmerný vstup; tretia súradnica je definovaná vzdialenosťou myši (jej zdvihnutím od podložky); rozlišovacia chopnosť: okolo 6000 dpi
Myš má dva druhy funkcií:
1. pohybovú funkciu; Pri pohybe po podklade sa tým istým smerom premiestňuje kurzor.
2. klávesové funkcie; Myš môže mať jeden až tri klávesy. Ich funkcie záležia výlučne od odštartovaného programu.
Medzi najznámejších výrobcov patria: GENIUS, MICROSOFT, IBM, LOGITECH, A4TECH.


Pripojenie

Pripojenie myši k počítaču je riešené buď káblom, pôvodne napr. cez sériový port, PS/2, dnes najmä prostredníctvom USB, alebo bezdrôtovo, dnes najmä prostredníctvom bluetooth.


PS/2 USB

Charakteristika

Myš už dnes slúži ako základný ovládací prvok počítača nielen pri práci z grafikou, ale aj pri úplne bežnej práci z textovým editorom alebo hraní hier. Klávesnica spolu s myšou tvoria nerozlučnú dvojicu na drvivej väčšine pracovných stolov s počítačom, nezávisle od tvaru, farby, počtu tlačidiel, či spôsobu pripojenia. Tento stav sa zmení jedine z príchodom ovládania hlasom, ale úplne nevymizne asi nikdy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk