referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Batérie - chemické zdroje
Dátum pridania: 06.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cigan
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 161
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

Zdalo by sa, že kúpa batérií je viac než jednoduchá vec: stačí iba siahnúť po najbližšom balení a máme vyhrané. V skutoč- nosti to naozaj nieje nič zložitého, ale pri výbere najvhodnej- ších batérií je treba si pamätať niekoľko pravidel. Základný predpoklad je vedieť, do akého spotrebiča chceme batériu použiť. V súvislosti s masovým rozmachom spotrebičov s vysokým nárokom na elektrickú energiu, ako sú digitálne videokamery, fo- toaparáty, prenosné audio prehrávače atď., sa výrazne zvýšil dopyt po nabíjateľných batériách, ktorých hlavnou výhodou je mož- nosť opakovaného dobíjania. Niektoré spotrebiče, zvlášť digitálne fotoaparáty, priamo vyžadujú batérie s vyšším výkonom, potrebujú špeciálne videoakumulátory alebo fotobatérie. U väčšiny nabíjateľných batérií, zvlášť u batérií do mobilmích telefónov, sa prejavuje pamäťový efekt, ktorý má za následok, že určitá časť kapacity akumulátora nepríjme elektrický náboj, a tým sa zníži kapacita batérie. Pokiaľ budete batérie dobíjať fádnym spôsobom, tzn. necháte ju úplne vybiť, a potom ju úplné nabijete, vytvorenie pamäťového efektu môžete obmedziť (to však neplatí pre všetky typy, ako sa dozvieme ďalej). Znižovanie kapacity batérie má na svedomie hlavne ich prebíjanie.Batérie nikdy nevkladajte do nabíjačky, pokial je zahriata,pretože takáto batéria sa chová pri nabíjaní inak. Ne- používajte k vybíjaniu discharger pochybného pôvodu, ktorý neob- sahuje automatické přerušenie vybíjania, a nie je teda schopný zabrániť dosiahnutiu nulového napätia. Batérie tiež nemá zostať v ľubovolnej nabíjačke dlhšie než je predpísané, lebo to by mohlo zpusôbiť prehriatie akumulátoru dokonca (pri úplnom vybití) obrá- tenie polarity. Je treba brať do úvahy, že všetky akumulátory sú do určitej miery citlivé na zvýšenú teplotu.

Typy batérii

Pre jednorázovú spotrebu sú určené primárne batérie:

Fotolithiové batérie poskytujú veľký výkon z jednej batérie, je možné ich skladovať až desať rokov a umožňujú použitie v teplot- nom rozmedzí -20C až +60C.
Alkalické batérie sú vhodné pre energeticky náročné spotrebiče, tzv. "high drain": prenosné prístroje. (Kaztové a CD) prehrávače, prenosné hry. Ide o najrozšířenější typ batérií.

Zinkouhlíkové batérie sú vhodné pre energeticky nenáročné spotre- biče so stálym a nízkym odberom, ako sú hodiny, rádioprijímače, dialkové ovládače na TV apod. Existujú i zinko-uhlíkové batérie, ktoré sú ekologické, neobsahujú kadmium ani ortuť.

Nabíjacie batérie určené pre opakované použitie, sa označujú ako sekundárne:

NiCd batérie sú reciklovalelné, tým ekologické, a skládajú sa z kovových zlúčenín niklu a kadmia. NiCd akumulálory môžeme ozna- čit ako najekologickejšie akumulátory súčasnosti. Používajú sa pri výrobe batérií velikosli AAA, A, C, D, i 9-voltové, pre audio a telefónne batérie. Pre NiCD batérie, sú veľmi dôležité podmien- ky, v ktorých pracujú. Platí, že čím vyššia je teplota pracovného prostredia, týmm rychlejšie dochádza k vybitiu batérie. V pros- pech NiCd akumulátoru hovorí tiež výhodný pomer ceny a výkonu, vydrží viac než 10 rokov alebo 1.000 použití, bohužial má väčší pamäťový efekt.

NiMH batérie Počet ich napájacích cyklov je 500 až 1.000. Tieto batérie síce poskytujú svojmu užívateľovi vačšiu kapacitu a jeho prístroj teda vydrží dlhšie v prevádzke, ale na druhú stranu sa ich životnosť pohybuje iba okolo 300 - 500 nabí- jacích cyklov. Batérie sú oveľa menej citlivé na vybíjanie než NiCd batérie. Technológie NiMH sa používa pri výrobe veľkosti AAA, A, C, D, i 9-voltové, pro audio a telefónne batérie a video- batérie. Batérie majú vynikajúci pomer kapacita/veľkost, sú eko- logické, pretože neobsahujú ťažké kovy ako napr. kadmium, a majú menší pamäťový efekt.

Lithium-iontové (Li-On) batérie sú ideálne pre videokamery digi- tálne fotoaparáty a mobilné telefóny. Zatiaľ ako jediné nemajú tzv. "pamäťový efekt". Majú nízku hmotnosť a malé samovybíjanie. Ich životnost samozrejme súvisí so správnym zachádzaním. V prípa- de mobilného telefónu to znamená, že v chvíli, keď je batéria vy- bitá, se nesmie prístroj zapínať ani na sebakratšiu dobu. Musíte ju najskôr nabiť! Niektoré mobilné telelefóny majú síce poistky, ktoré zabránia úplnému vybitiu batérie, ale obecne zapínanie prístroja s vybitou batériou rozhodne nemožno doporučiť.

Lithium-polymerové (Li-pol) batérie môžete nabíjať, ako dlho chcete, kedy chcete a potrebujete. Používajú sa hlavne v mobil- ných telefónoch. Batérie nemajú pamäťový efekt. Zaujímavé na nich je, že najlepšie pracujú pri teplotách okolo 6O stup. C. Život- nosť batérie je odhadovaná na 5 rokov a nemala by príliš zaťažo- vať životné prostredie.
Zdroje
Zdroje - Stabilizátory napätia (prúdu) sú v podstate spojité (väčšinou regulátory - nepriame) s konštantnou hodnotou W-práce proporcialnou. Vyrábajú sa ako integrovane obvody väčšinou s obvodmi automatickej ochrany proti nadprudu.
Tosku teorie k zdrojom
Zdroj využíva k svojmu fungovaniu reguláciu sieťového napätia. Regulácia je proces, pri ktorom má obvod za úlohu udržať požadovanú hodnotu regulovanej veličiny na výstupe bez ohľadu na zmeny vstupnej veličiny alebo inej vonkajšej poruchy (len do určitých medzí). Základom regulácie je spätná väzba. Regulačný obvod je základom stabilizovaných zdrojov, spojitých i nespojitých.

Regulačný orgán

Podľa toho ako sa správa rozoznávame niekoľko typov regulácie:
• SPOJITÁ - (elektrika-premenný obvod) - veľká presnosť, jednoduchosť, malá účinnosť

• NESPOJITÁ (elektrika-spínač) - veľká účinnosť, malá presnosť, jednoduchosť

• RÝCHLA NESPOJITÁ (rýchly spínač) - veľká účinnosť, veľká presnosť, zložitosť, rušenie spotrebičov a siete

Schéma spojitého zdroja

Schéma nespojitého zdroja
• Sú druhým najčastejším využitím rýchlej nespojitej regulácie
• Využívajú tranzistor v spínacom režime, ktorý trebo do "báze otvárať i zatvárať" vhodnými impulzami
• Výhody použitie malého transformátora v priereze jadra
• dobrá účinnosť spojité 45% a nespojité 70%
• nevýhody - nutné odrušenie, zložitejšie obvody zdroja

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.