referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
IP telefónia
Dátum pridania: 06.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cigan
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 1 400
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 

Hlavní ekonomické přínosy IP telefonie

• Redukce investic z mnoha sítí na investici do jedné založené na IP. Organizace již nemusí investovat do více zařízení pro více sítí, ale jen do jednoho řešení, které realizuje všechny potřeby a je založeno na otevřených standardech, nikoliv proprietárních telefonních ústřednách. Přechod na jedinou síť navíc zredukuje náklady na správu a komplexnost síťové infrastruktury, jejích řízení, rozšiřování a větší flexibilitu.
• Snížení nákladů na zajištění růstu komunikačního systému. Potřeby na nasazení technologie jsou výrazně nižší pro jednu síť než pro řešení na více sítí. Systém jako celek může být navíc spravován odkudkoliv.
• Centrální správa systému. Místo, kde se provozují aplikace, může být na jediném místě, stejně tak řízení telefonní sítě. Pobočkám to umožňuje používat stejné aplikace jako v centrále.
• Významné snížení nákladů na implementaci nových služeb. Datová síť sjednotí adresáře o zaměstnancích a jejich tel. číslech, e-mailech apod. Poskytne je jako službu přes celou organizaci. Adresář je jednotný, a díky jediné síti založené na IP mu rozumí všechny aplikace.
• Snížení nákladů na připojení. Cena za datové spojení je výrazně nižší než v případě připojení konvenční telefonní ústřednou.
• Optimalizace mzdových nákladů. S důvodu správy pouze jediné sítě je možné pracovníky technických divizí lépe využít, případně je přemístit do jiných částí organizační struktury.
• Konsolidace technických požadavků na pracovníky IT divize. Integrované sítě IP redukují potřeby požadavků na specialisty specifických částí sítě.
Prenos hlasu cez TCP/IP sieť

Jedná se o přenos hlasu prostřednictvím datových sítí. IP telefonie přenáší hlasovou informaci prostřednictvím komunikačních sítích založených na protokolu IP. Dnes je IP protokol standardem datových počítačových sítí. Hlas je tedy přenášen v jedné síti společně s dalšími informacemi jakými jsou například e-mailové zprávy. Pro uživatele je hovor uskutečněný pomocí IP telefonie naprosto identický s hovorem ve stávající jednotné telekomunikační síti. Volající vytočí běžné telefonní číslo a hovor se spojí. Pokud se takový hovor uskuteční v rámci podniku – jeho IT infrastruktury – je využita výhradně existující datová síť namísto klasické jednotné telekomunikační sítě. Tento fakt nabývá na významu v okamžiku, kdy podnik má více organizačních složek různě rozmístěné po České republice a v zahraničí.
Problémy pri prenose hlasu cez TCP/IP sieť

Komplikace použití VoIP

• ozvěna - je eliminována aktivním potlačením v DSP;
• zpoždění - je nepříjemné a musí být zajištěna prioritizace hlasových paketů;
• kolísání zpoždění (jitter) - je nutné vyrovnávat proměnné zpoždění příchodu hlasových paketů jejich ukládáním do bufferů; to samozřejmě přináší určité zpoždění.

QoS a jeho aplikácia v IP telefónii

V Telefonii prostřednictvím datových sítí lze používat pouze v připraveném prostředí zajišťujícím kvalitu služeb (QoS). To je ovlivněno návrhem sítě jako celku a samozřejmě jsou zde nové sítě, využívající nové progresivní technologie jako je např. prioritizace, výhodou.
QoS je systém, ktorý uprednostňuje pakety prenášaného hlasu po sieti. Tím sa stávajú pakety prenášaného hlasu prioritné a dorazia včas do cieľa. Bez prenosového oneskorenia, alebo aspoň jeho redukciou.

Zásadní je včasnost doručení paketu a pokud možno minimální rozptyl doby doručení jednotlivých paketů. Díky popsanému požadovanému charakteru komunikace není vhodný spolehlivý transportní protokol TCP, který by sice zajistil spolehlivost, ale nepotvrzovaný UDP, který zajistí poměrně nízkou režii a hlavně to, že při výpadcích nedochází ke zdržování čekáním na opětovné poslání dat. Nad UDP je ještě navíc používán protokol RTP (Rea-Time Protocol).
RTP (Real-time Transport Protocol).Zajišťuje samotný přenos zvuku a videa v reálném čase mezi koncovými body sítě. Přesněji zajišťuje doručení paketů ve správném pořadí pomocí časových razítek (timestamp), sekvenčních čísel apod. Při komunikaci přes IP používá protokol UDP.
Kodek, call manager a gate keeper

Call manager

Základní stavební jednotkou je tzv. Call Manager neboli správce volání. Tato komponenta udržuje a spravuje konfigurace a je schopna směrovat hovory v rámci telefonní sítě. Call Manager má návaznost na celopodnikovou adresářovou strukturu a umožňuje tak zadávat a udržovat informace o uživateli na jednom místě.
Funkce Call Manageru může být zajištěna buď na samostatném vyhrazeném zařízení nebo jako součást prvku ICS 7750 (viz dále).
Do 200 uživatelů IP telefonie je vhodnou platformou systém ICS 7750.
Pro vyšší počty (až do 10.000) jsou používány clustery Call Managerů založených na vyhrazených výkonných serverech.

Gatekeeper

By se dal přeložit jako vrátný nebo strážce, někdy se v daném kontextu používá pojem spojovatelka. Tuto komponentu si můžete představit jako mozek sítě. Ačkoli je to volitelná komponenta, má na starosti velice důležité služby jako autorizaci, autentifikaci, překlad telefonních čísel na IP adresy, účtování služeb, směrování hovorů apod. Jedná se vlastně o analogii inteligentní ústředny.

Má definovány následující povinné funkce:
• překlad adres z telefonního čísla podle E.164 (např. 0696622199) na adresu terminálu (např. 193.179.159.250:456 v IP síti);
• řízení přístupu (admission cotrol) - ARQ (admission request), ACF (confirm) a ARJ (reject);
• řízení zóny - tzv. poskytování výše uvedených služeb pro všechny terminály, gatewaye a MCU jednotky v zóně.

Následují volitelné služby:
• řízení signalizace hovoru;
• autorizace hovoru (možnost jeho odmítnutí);
• řízení hovorů (může hlídat všechny aktivní hovory v zóně);
• řízení pásma (bandwith control) – gatekeeper může např. odmítnout další hovor, pokud je vyčerpáno pásmo. Děje se tak pomocí příkazů BRQ (Bandwith request), BCF (cofirm) a BRJ (reject).
Kodek

V súčasnosti sa v digitálnych okruhovo prepínaných sieťach používa PCM modulácia, čo je zastaraná technológia ktorá potrebuje 64kbit/s v oboch smeroch komunikácie. IP telefónia používa moderné komprimačné techniky ktoré potrebujú iba zlomok prenosovej kapacity oproti PCM modulácii. Hlasové kódeky komprimujú hlas vzhľadom na požadovanú kvalitu a teda vzhľadom na QoS poskytovanú IP sieťou. Enkóder konvertuje digitalizovaný signál po analóg-digital konverzii na bitový tok, ktorý je paketizovaný a posielaný IP sieťou. Dekóder rekonštruuje pôvodný hlasový signál, ktorý je aproximáciou pôvodného signálu. Hlasové kódeky sa implementujú na koncových zariadeniach a teda priamo určujú dosiahnuteľnú kvalitu v ideálnej sieti bez faktorov degradujúcich kvalitu.

Iné faktory určujúce kvalitu kódeku sú napr. spracovávanie rozdielnych hlasov alebo nehlasových signálov ako šum pozadia.

Bitový tok (bits/s) produkovaný enkóderom ovplyvňuje zaťaženie kapacity siete. Kvalita rozhovoru sa z pravidla zväčšuje so vzrastajúcim bitovým tokom.

Kódek musí počítať so stratenými paketmi, mal by byť dostatočne robustný. Táto vlastnosť určí kvalitu zvuku v zaťaženej sieti a v situáciách zahltenia, kde je pravdepo- dobná strata paketov.
Návrh na začlenenie IP telafónie do existujúcej siete

 
Podobné referáty
IP telefónia SOŠ 3.0012 3448 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.