referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Lokálne počítačové siete
Dátum pridania: 06.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cigan
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 2 265
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 

LAN je zkratka z anglického Local Area Network a ve volném překladu znamená 'místní síť', často se používá také termín 'lokální síť'. Síť LAN lze vytvořit mezi minimálně dvěma počítači.
Sieť LAN je obmezená na jedno lokálne siesto – podnik, miestnosť, budovu. Zaisťjú zdielanie lokálních prostriedkov (tlačiarní, dat, aplikácií) Použití
Tento druh sítě se používá téměř všude. Od běžných domácností po firmy. Už to, že si doma sesíťujete dva počítače znamená, že jste si doma vytvořili malou síť LAN. Firemní použití sítě LAN se používá prakticky všude, tedy na každém pracovišti. Na ní záleží běh celého pracoviště, protože většina údajů se přesouvá právě přes ní. Složení
Síť LAN se skládá ze dvou druhů prvků. Aktivních a pasivních . Aktivní prvky jsou ty prvky, které něco dělají, například přidělují IP adresu. Mezi ně patří například DHCP server. Pasivní prvky jsou ten zbytek, jako je klientská síťová karta, hub apod. Aktivní i pasivní pasivní prvky se vzájemně propojují síťovými kabely.

Ty lze rozdělit na křížené a nekřížené. Pasivní prvek s aktivním propojíme nekříženým kabelem, pasivní s pasivním a aktivní s aktivním zase kříženým kabelem.

Síť LAN dále může obsahovat různé servery jako je třeba proxy server nebo DHCP server. LAN je obvykle připojená k síti WAN , kterou je například internet. Dále může být připojena ještě k síti MAN, kterou lze k síti LAN skoro přirovnat.

Základné štandardy IEEE pre siete LAN :
IEEE 802.3 Štandardy siete Ethernet
IEEE 802.4 Zbernicové siete s metódou token
IEEE 802.5 Kruhové siete s metódou prístupu token
IEEE 802.11 Pre bezdrôtové siete
IEEE 802.12 Pre siete DPP, napr. 100VG AnyLAN


DTE - Data Teminal Equipment - koncové dátové zariadenie siete ethernet - zabezpečujevlastnú prístupovú metódu (CSMA/CD),
formátuje údaje do rámcov, prenos, adresácia, ...
AUI - Attachment Unit Interface - je definované rozhranie medzi DTE a MAU.
MAU - Medium Attachment Unit - jednotka pripojenia na prenosové médium - TRANSCEIVER
MDI - Medium Dependent Interface - konektor k médiu

Síťová karta (Network Interface Controller) slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu (ISA, PCI, PCI-e) základní desky nebo (což je dnes daleko častější varianta) je na základní desce integrovaná. U notebooků je situace podobná, integrace převládá a pro externí připojení se používá rozhraní PCMCIA.
Síťové karty dále rozlišujeme podle jejich použití a to na serverové síťové karty a na karty, které jsou určené do pracovních stanic. Na serverové karty jsou pochopitelně kladeny daleko větší nároky. Jsou většinou víceportové a musí poskytovat více funkcí - např.: zvýšenou datovou propustnost, větší spolehlivost, rozšířené možnosti komunikace a snížené zatížení procesoru.

Každá síťová karta má v paměti ROM uložen jedinečný 48-bitový identifikátor , který se nazývá MAC adresa (též známá jako fyzická nebo hardwarová adresa). Sieťová karta obsahuje elektronické obvody potrebné na komunikáciu použitím špecifickej fyzickej vrstvy a linkovej vrstvy, ako napríklad ethernet alebo token ring. To poskytuje základ na sieťový protokolový zásobník, umožňujúc komunikáciu v malých skupinách počítačov na rovnakej lokálnej sieti a komunikáciu na veľké vzdialenosti pomocou smerovateľných protokolov, ako IP.

Režimy práce sietovej karty:
- Duplexný (Full Duplex, FDX) - schopnost sučasného prenosu medzi vysielajucou a prímacou stanicou v oboch smeroch.
- Simplexním (Half Duplx, HDX) - schopnost prenosu dát medzi vysielajucou a prímacou stanicou v danom čase iba v jednom smere.

Ethernet
Ethernet je jeden z typů lokálních sítí, který realizuje vrstvu síťového rozhraní. V lokálních sítích se Ethernet prosadil v 80 % všech instalací. Jeho popularita spočívá v jednoduchosti protokolu a tím i snadné implementaci i instalaci.

Původní protokol s přenosovou rychlostí 10 Mbit/s byl vyvinut firmami DEC, Intel a Xerox pro potřeby kancelářských aplikací. Později byl v poněkud pozměněné podobě normalizován institutem IEEE jako norma IEEE 802.3. Tato norma byla převzata ISO jako ISO 8802-3. Autoři původního Ethernetu vytvořili upravenou verzi Ethernet II, která změnila některé časové konstanty s cílem dosáhnout vyšší kompatibility se standardem 802.3. Mezi oběma specifikacemi však zůstal rozdíl ve formátu rámce.

PrincipKlasický Ethernet používal sběrnicovou topologii – tedy sdílené médium, kde všichni slyší všechno a v každém okamžiku může vysílat jen jeden. Jednotlivé stanice jsou na něm identifikovány svými hardwarovými adresami (MAC adresa). Když stanice obdrží paket s jinou než vlastní adresou, zahodí jej (karty lze ovšem přepnout do promiskuitního režimu, kdy přijímají všechny pakety, tato možnost se využívá např. při monitorování sítě).

Pro přístup ke sdílenému přenosovému médiu (sběrnici) se používá metoda CSMA/CD (Carrier Sense with Multiple Access and Collision Detection) , česky metoda mnohonásobného přístupu s nasloucháním nosné a detekcí kolizí.

Stanice (síťová karta), která potřebuje vysílat, naslouchá co se děje na přenosovém médiu. Pokud je v klidu, začne stanice vysílat. Může se stát (v důsledku zpoždění signálu), že dvě stanice začnou vysílat přibližně ve stejný okamžik. Jejich signály se pochopitelně navzájem zkomolí. Tato situace se nazývá kolize a vysílající stanice ji poznají podle toho, že během svého vysílání zároveň zjistí příchod cizího signálu. Stanice, která detekuje kolizi, vyšle krátký signál JAM (jam o 32 bitech) . Poté se všechny vysílající stanice odmlčí a později se pokusí o nové vysílání.

Mezi opakovanými pokusy o vysílání stanice počká vždy náhodnou dobu. Interval, ze kterého se čekací doba náhodně vybírá, se během prvních deseti pokusů vždy zdvojnásobuje. Stanice tak při opakovaných neúspěších „ředí“ své pokusy o vysílání a zvyšuje tak pravděpodobnost, že se o sdílené médium úspěšně podělí s ostatními. Pokud se během šestnácti pokusů nepodaří rámec odvysílat, stanice své snažení ukončí a ohlásí nadřízené vrtsvě neúspěch.

Ke kolizi může dojít jen v době, která uplyne od začátku vysílání do okamžiku, kdy signál vysílaný stanicí obsadí celé médium (pak již případní další zájemci o vysílání zjistí, že médium není volné a počkají na jeho uvolnění). Tento interval se nazývá kolizní okénko a musí být kratší, než je doba vysílání nejkratšího rámce. Jinak by mohlo docházet k nezjištěným kolizím (dvě vzdálené stanice odvysílají krátké rámce, které se na kabelu protnou a zkomolí, ale obě stanice ukončí vysílání dříve, než k nim dorazí kolidující signál).

Tato metoda přístupu k médiu je velmi efektivní při nižším zatížení sítě (cca 30 % šířky pásma). Její efektivita klesá při vetším počtu zájemců o vysílání, kdy může dojít k exponenciálnímu nárůstu kolizí. Efektivita CSMA/CD je vyšší pro delší rámce, protože při jejich přenosu je výhodnější poměr mezi trváním kolizního okénka a vysílání dat.

Aktívne a pasívne prvky siete
Terminátor - v elektronike je súčiastka, ktorou sa ošetrí koniec elektrického vodiča použitého na prenos signálu. Najmä pri vysokých frekvenciách signálu sa vďaka odrazom vyskytujú nežiadúce interferencie a tým rušenie - znižovanie kvality signálu na vedení.
Ošetrenie vodiča (prípadne niekoľkých paralelných vodičov signálu - zbernice) vhodným rezistorom pomáha odstrániť toto rušenie. Používa sa iba u siete s koaxiálnym káblom . Má za úlohu utĺmiť signál ktorý dôjde na koniec vodiča, aby nespôsoboval rušenie v sieti.

Opakovač (anglicky repeater ) je elektronický aktivní síťový prvek, který přijímá zkreslený, zašuměný nebo jinak poškozený signál a opravený, zesílený a správně časovaný ho vysílá dále. Tak je možné snadno zvýšit dosah média bez ztráty kvality a obsahu signálu. Opakovače patří do první (fyzické) vrstvy referenčního modelu OSI , protože pracují přímo s elektrickým signálem. Požívajú sa iba u siete s koaxiálnym káblom.

HUB (rozbočovač) - zariadenie, ktoré prijíma signály z viacerých pripojených sieťových uzlov a predáva ich ďaľšiemu uzlu (alebo z 1 na všetky ostatné). Je v zásade aktívny (zároveň repeater). Tiež môže zároveň tvoriť rozhranie medzi dvomi typmi káblových systémov.

Bridge - Most - Plní dve funkcie :
Filtrácia paketov - ta vychádza , žemost si prečíta cielovú adresu paketu. Paket pak prepustí iba do tej časti siete v ktorej je obsahnutý cieľ paketu. Filtorvaním sa podstatne snižuje zaťaženie siete, pretože pakety neputujú tam kam nemajú.
Prepojenie dvoch roznych sieti - pracuje totiž v linkovej vrste ISO/OSI, takže fyzické odlišnosti siete ju neovplivňujú.
Most môže byť realizovaný ako samostatné Hardware-ové zariadenie, alebo ako Software na počítači s dvomi NIC.
Switch - je to podstate viac portový bridge. Nachádza sa v centrálnom bode hviezdicovej topoógie. Má viacero ( 8, 16, 24....) portov a pre každy port si vytvára zoznam MAC adries počítačov, ktoré sú k danému portu pripojené. Každý rámec, ktorý pripojené stanice odošlú, switch prevezme a vyšle ho do portu, v ktorom sa nachádza adresát rámca. Dôležité je, že páry komunikujúcich zásuviek (odosielateľ - príjemca) sú nezáviesle. TO znamená, že na 24- portovom switchi môže komunikovať teoreticky naraz 12 párov počítačov. Toto správanie výrazne zvyšuje priepustnosť siete.

Manažovateľné switche dovoľujú vudialene vypnúť či zapnúť ľubovnolný port, sledovať a vyhodnocovať tok dát na jednotlivých portoch, filtrovať prechádzajúce rámce na základe MAC adresy odosielateľa a ďalšie pokročilejšie funkcie.
O svojeje činnosti spravidla vedia podať správu prostredníctvom ľubovolného WWW browsera a je ich možné riadiť z ľubovolného miesta siete.

Štruktúrovaná kabeláž
Pod pojmom " štrukturovaná kabeláž " sa rozumie kabelážny systém, ktorý v sebe sústreduje a zjednocuje siete pre prenos dát hlasu telefónnych signálov, videa, ba môže zahŕnať a jbezpečnostné a riadiace siete či slaboprúdové napájacie okruhy.
Namiesto toho, aby v budove či organizácii exitovala pre každý účel samostatná kabeláž, integruje štrukturovaný kabelážny systém všetky tieto služby nad jedinú inžiniersku sieť, v ktorej má administrátor možnosť kedykoľvek rozhodnúť , aká služba sa v ktorej koncovej zásuvke bude poskytovať.
Komponenty štrukturovaneho kabelážneho systému
• Kabeláž - samotné prenosové médium, na ktorom je štruktúrovaný kabelážny systém budovaný.
• Rozvádzač - Rack - uzamykateľná kovová skriňa, do ktorej sú vyvedené káble z jednotlivých účastníckych zásuviek a v ktorej sú uložené aktívne prvky, tzn. switche, routery, prípadne servery a podobne. V racku sa teda zbiehajú vedenia od jednotlivých účastníckych prípojok.
• Prepojovacie panely - Patch panely - vedenia od účastníckych zásuviek sa v racku ulpnčujú (zapájajú) v patch paneloch.
• Prepojovacie káble - káble, ktoré slúžia buď na prepojenie účastníckeho zariadenia a zásuvky na stene, alebo na prepojenie portu.
• Zásuvky a konektory

Štandardy a normy štrukturovanej kabeláže
• ISO/IEC 11801 - medzinárodný štandart vhodný pre návrh sietí s rozsahom 3000m, 1.000.000m2 priestoru a 50 až 50.000 osobami; zameraný na široký okruh aplikácií (dáta, hlas, video);
• EN 50713 - európska obdoba štandardu ISO/IEC 11801
• TIA/EIA - 568 - A - rozsahom obdoba predchádzajúcich dvoch štandardov; zameranie na kancelárske systémy
• PN - 4292(TSB 95) - doplnkové špecifikácie pre TP káble CAT 5 (spôsoby meraní)
• SP - 4195 (TIA/EIA - 568-A-5) doplnkové špecifikácie pre TP káble CAT 5 (spôsoby meraní)

Spôsoby skúšania a merania kabeláže
Skúšanie a meranie kabeláže sa vykonáva pomocou určených prístrijov. Pomocou týchto prístrojov je možné merať ich funkčnosť, dĺžku, miesto prerušenia, a podobné informácie.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.