referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Piatok, 28. januára 2022
Algoritmus
Dátum pridania: 31.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: C1B0
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 257
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Aj keď štruktúry algoritmov môžu byť rozmanité, môžeme ich rozdeliť na tri základné:

lineárna jednoduchá štruktúra (sekvenčná):

- algoritmus prebieha lineárne bez opakovania a obsahuje v podstate vstupné, výpočtové a výstupné operácie. Sekvenciou rozumieme postupnosť príkazov (príkaz je povel, ktorý počítač alebo iné zariadenie pozná a dokáže vykonať), ktorá sa vykonáva v takom poradí, v akom sú jednotlivé časti zapísané.

lineárna rozvinutá štruktúra (rozhodovacia):

- algoritmus opäť prebieha lineárne bez opakovania, obsahuje však naviac operáciu výberu, keď určité operácie sa prevedú len za splnenia určitých podmienok. V opačnom prípade sa pokračuje ďalej vo výpočte alebo sa realizujú iné operácie. Dochádza teda k vetveniu v lineárnej sekvencii operácie programu. Vetvenie môže byť viacnásobné, závislé na hodnotách, ktoré obsahuje premenná nazývaná prepínač.

- podmienka alebo vetvenie predstavuje v algoritmizácii možnosť rozhodnúť sa podľa pravdivosti skúmaného znaku. Skladá sa z podmienky uvedenej za slovíčkom ak a z príkazov, ktoré sa vykonajú v prípade kladného (za kľúčovým slovom tak) a záporného (inak) výsledku. Týmto dvom častiam hovoríme vetvy.

cyklická štruktúra:

- algoritmus môže prebiehať dvojako. V prvom prípade prebieha cyklus tak dlho, pokiaľ podmienka má hodnotu ÁNO. V druhom prípade sa opakuje tak dlho, pokiaľ podmienka má hodnotu NIE; cyklus teda prebehne minimálne raz. Tieto druhy cyklov používame v tom prípade, keď môžeme predom stanoviť počet opakovaní cyklu.

- vedľa týchto dvoch typov štruktúr ešte uveďme štruktúru cyklu, keď počet priechodov cyklom predom poznáme. V algoritme je buď počet opakovaní uvedený ako konštanta, alebo sa pred zahájením cyklu príslušnej riadiacej premennej priradí určitá hodnota. Opakované prevádzanie operácií pri platnosti podmienky sa bežne používa pre ukončenie algoritmu pri tzv. dotaze alebo teste na koniec spracovania.

Cyklus so známym počtom opakovaní sa používa, keď vopred vieme, koľkokrát sa budú príkazy opakovať.
Cyklus s neznámym počtom opakovaní s podmienkou na začiatku je „opatrný“ cyklus, pretože najprv skontrolujeme, či je podmienka cyklu splnená a až potom vykonáme príkazy v tele.
Cyklus s neznámym počtom opakovaní s podmienkou na konci funguje opačne: najprv sa vykoná príkaz (príkazy) a až potom sa skontroluje platnosť podmienky. Tento postup sa postará o to, že príkazy v tele cyklu sa vykonajú minimálne raz.

Počet príkazov v tele cyklu alebo podmienky nie je obmedzený. Môže tam byť jeden, žiadny alebo ľubovoľný počet.

-premenná: je to objekt, kt. má urč, typ, má priradené meno a hodnotu, kt. môže v priebehu operácie zmeniť

ZÁPIS ALGORITMICKÝCH KONŠTRUKCIÍ:

Začiatok algoritmu. Na tomto mieste sa začína realizácia algoritmu. Z
Koniec algoritmu. Na tomto mieste sa končí realizácia algoritmu. K

Operačný blok - zapisujeme akcie, ktoré sa majú vykonať
Rozhodovací blok - zapisujeme podmienku.

OPERÁTORY: ÷, -, ×, /, div, mod.

RELAČNÉ OPERÁTORY: =,>,
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Algoritmus SOŠ 2.9751 1421 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.