referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štefánia
Nedeľa, 7. augusta 2022
Programovanie
Dátum pridania: 30.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: C1B0
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 187
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
Rozdiel medzi lokálnymi a globálnymi premennými.

Ak si podrobne preštudujeme príklad s procedúrami, všimneme si, že sú tam premenné X,Y definované dvakrát. Prvýkrát v hlavnej deklaračnej časti programu (hneď za USES) a druhýkrát v premenných, ktoré vstupujú do procedúry. Dôležitou otázkou je, akú hodnotu bude mať premenná SucXY. Bude sčítavať X,Y ktoré sú nadefinované hneď za hlavným begin, alebo čísla ktorými volám procedúru. A tu je vlastne rozdiel medzi globálnou a lokálnou premennou, pretože v procedúre platia hodnoty 10,4 pri prvom WriteXY a 10,5 pri druhom. Premenné X=4, Y=8 budú platné pre zbytok programu. Ale Z bude viditeľné aj v procedúre WriteXY. Naopak premenná SucXY sa dá použiť len v nej. Takže ak mám definovanú globálnu premennú, potom je viditeľná v celom programe, pokiaľ sa v niektorej časti nenachádza lokálna, ktorá má rovnaké meno.

Globálna premenná: Je definovaná v hlavnom tele programu a je viditeľná v celom programe aj v procedúrach a funkciách.
Lokálna premenná: Jej definíciu píšem v záhlaví procedúry (funkcie) a je viditeľná len v tomto module. Ak má rovnaký názov ako globálna je viditeľná len lokálna.

                           Výhody                                                            Nevýhody
Globálne              Sú viditeľné v celom programe                           Zaberajú miesto v pamäti aj keď už nie sú potrebné
Lokálne               Sprehľadňujú program, takže stále vieme o akú premennú sa jedná a načo ju používame
                                                                                                 Môžu spôsobiť kolízie, ak majú rovnaký názov ako globálna premenná
                          Zaberajú miesto v pamäti len počas behu procedúry

Z tabuľky vyplýva, že pokiaľ programátor chce mať správny a prehľadný program, mal by čo najčastejšie používať a definovať lokálne premenné.

Základné funkcie a rocedúry

Round – zaokrúhľuje....3,142....3
Int – odsekne desatinné číslo 3,142…3,0
Frac – vypíše desatinnú časť 3,142….0,142
Trunk – napíše celú časť 3,142…..3
Sqr – mocnina
Sqrt – odmocnina
Str – prevod čísla na reťazec
Val – prevod reťazca na číslo

Premenná- pamäťové miesto, ktoré počas realizácie programu môže nadobúdať rôzne hodnoty jedného typu

Typy premenných

Typ              Rozsah           Počet cifier         Veľkosť
Shortint-       128..                127                  8 bitov
Integer-       32768..             32767             16 bitov
Longint-       2147483648..   2147483647      32 bitov
Byte                  0..               255                  8 bitov
Word                 0..             65535               16 bitov
Real               2.9e-39..          1.7e3811-12     6 bitov
Single            1.5e-45..          3.4e387-8          4 bity
Double         5.0e-324..          1.7e30815-16     8 bitov
Extended      3.4e-4932..        1.1e493219-20  10 bitov
Comp          9.2e18..                9.2e1819-20     8 bitov
BooleanTrue/False                                           1 bit
Char1             znak                  ASCII              1 byte
String          255 znakov            ASCII             0-255

Premenné Shorint, Integer, Longint, Byte, Word sú celočíselné.

Real, Single, Double, Extendend, Comp sú reálnymi číslami (Zvláštnym typom je premenná Boolean. Má rozsah True/False. Môžeme do nej vložiť buď áno, alebo nie.

Posledné dve a to Char a String sú zase určené na uchovávanie znakov ASCII (ASCII v prílohe). Do Char uložíme iba jeden znak. Ak budeme chcieť uložiť celé meno (viac znakov) musíme použiť premennú ako typu String.

Operátory

1.NOT - negácia
2.{,},(,)
3.*./,AND - súčin
4.+,-,OR - súčet
5.>,=,
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.