Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ochrana dokumentov

Ochrana dokumentov

1. Vyberte z možností „nástroje“ „možnosti“.
2. Pozrite si kartu „uložiť“ v dolnej časti karty sa nachádzajú dve políčka. *1
3. Heslo pre čítanie zadajte do políčka „heslo pre čítanie“ najviac 15 znakov po stlačení tlačidla „OK“ počítač bude žiadať heslo pre kontrolu.
4. Heslo pre zápis zadajte do políčka „heslo pre zápis“ najviac 15 znakov po stlačení tlačidla „OK“ počítač bude žiadať heslo pre kontrolu.
5. Dokument uložte. Od teraz pri pokuse otvoriť dokument bude počítač vyžadovať heslo.
6. Heslo pre zápis chráni dokument pred zmenami nepovolanou osobou. Ak heslo neviete, otvorte si dokument len pre čítanie.*2
7. Ak je nastavené heslo pre čítanie, dokument sa bez zadania hesla neotvorí.*3
8. Ak chcete heslo zmeniť alebo zrušiť urobte prvé dva kroky a zmeňte alebo zrušte heslo a uložte dokument.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk