referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Nové formy vzdelávania
Dátum pridania: 04.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Maka4
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 671
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 18m 10s
Pomalé čítanie: 27m 15s
 
E-learning

V širšom zmysle výraz flexibilné vzdelávanie znamená, že vzdelávanie je nezávisle na mieste a čase a je prístupné vo všetkých etapách študentovho života. Úplne zjednodušene, e-vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje cez počítač. V súčasnosti to zvyčajne znamená cez Internet, s informáciami sprostredkovanými cez internetový prehliadač. Niekto môže rozšíriť uvedenú definíciu zahrnutím aj akýchkoľvek učebných materiálov, ktoré sú sprostredkované elektronicky, ako je video alebo audio vzdelávanie. E-vzdelávanie však znamená predovšetkým vzdelávanie cez Internet, s použitím internetového prehliadača.

E-vzdelávanie v súčasnosti umožňuje študentom plne sa zapojiť do procesu vzdelávania, participovať na simuláciách a testoch ako nikdy predtým a „súčasne byť ďaleko od vzdelávania ako nikdy predtým“.Flexibilné vzdelávanie redukuje bariéry prístupu ku vzdelávaniu, otvára možnosti vzdelávať sa širokému spektru ľudí, používa nové technológie na dosiahnutie lepšieho prístupu ku vzdelávaniu, dáva študentovi väčšiu kontrolu nad jeho vzdelávaním.

Z pedagogického pohľadu, flexibilné vzdelávanie je spojením vzdelávacej filozofie, súboru vzdelávacích a výučbových stratégií, dôvera v informačné a komunikačné technológie ako nástroja na sprostredkovanie obsahu. Vzdelávacia filozofia flexibilného vzdelávania nie je o poskytovaní informácii. Je zameraná na študenta a dôraz je prenesený z vyučovania na učenie sa. Skôr ako byť len poskytovateľmi informácii a obsahu, lektori flexibilného vzdelávania sa koncentrujú na povzbudenie študentov, aby sa stali aktívnejšími žiakmi a svoje vedomosti aplikovali a nie len reprodukovali. Dôraz je kladený na učenie sa a študenti majú viac voľnosti stať sa zodpovednými za svoje vzdelávanie. Dôležité je si uvedomiť, že síce e-vzdelávanie (e-learning) je momentálne veľmi podporovaná forma moderného vzdelávania, no možnosti jej využitia sú do určitej miery obmedzené. E-vzdelávanie, resp. flexibilné vzdelávanie má svoje pevné miesto a perspektívnu budúcnosť hlavne vo vzdelávaní dospelých. Práve dospelí sú skupina, ktorá má často prístup k vzdelávaniu z najrôznejších príčin obmedzený.

Čo skutočne tvorí e-vzdelávanie:

On-line zdroje na sprostredkovanie e-vzdelávania môžu byť využívané rôznymi spôsobmi a na rôznych úrovniach:

•Internet ako podpora vzdelávacieho programu – účasť on-line je pre študentov dobrovoľná, ale informácie o kurzoch a programoch, vrátane obsahov a prehľadov kurzov, hodnotenia, zoznamov odporúčanej literatúry a ďalších zdrojov na internete sú dostupné len cez web.
•Založené na internetovom prostredí – účasť on-line je požiadavka programu. To môže znamenať napr. používanie materiálov kurzu, ktoré obsahujú väčšinu učebnej náplne, alebo výmenu informácií a komunikáciu medzi zamestnancami a študentami, alebo medzi študentami navzájom, alebo všetky tieto prvky. Klasická, prezenčná forma vzdelávania je súčasťou programu.
•Výlučne on-line –klasická forma vzdelávanie nie je súčasťou programu. Všetky aktivity a interakcie sú integrované do programu a sprostredkované on-line (cez internet).


Dôvody pre využitie e-vzdelávania:

•Ponúka omnoho jednoduchší sposob distribúcie a získavania študijných materiálov pre lektorov i študentov
•Plán vzdelávania môže byť koncipovaný ako flexibilný s možnosťou individuálneho vzdelávania
•Efektívny spôsob vzájomnej komunikácie medzi študentom a učiteľom a študentmi navzájom s využitím elektronických komunikačných médií
•Miesto výučby nie je geograficky obmedzené
•Individuálny prístup ku študentom, individuálne tempo vzdelávania
•Pre evidenciu všetkých činností počas vzdelávania možnosť využitia IKT
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: 5) http://www.pulib.sk/elpub/FHPV/Bilova1/14.pdf, http://telmae.karlov.mff.cuni.cz/OnlineInfo/articles.nsf/DF9B862529F09CEAC1256D4F003AACE6/$FILE/Turcani.pdf?OpenElement, 1) http://virtual.fpv.umb.sk/zbornik/zb2002/Dirner.pdf, http://mesto.sk/prispevky_velke/zilina/noveformyvzdelavan837519360.phtml, http://fpedas.utc.sk/zdal/cisla/2/20_valovic_kneznikova.pdf
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.