referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Sobota, 18. mája 2024
Nové formy vzdelávania
Dátum pridania: 04.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Maka4
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 671
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 18m 10s
Pomalé čítanie: 27m 15s
 
Riziká implementácie e-vzdelávania

Pre správne ponímanie e-vzdelávania je dôležité vidieť aj negatíva spojené so zámerom alebo s existenciou vzdelávania prostredníctvom e-learningu. V prvom rade môže byť negatívom samotný postoj, kedy mnohí zainteresovaní vo vzdelávaní nemajú vzťah k IKT, z čoho vyplýva istá zaujatosť, bariéra voči moderným trendom vo vzdelávaní.

Ďalsím negatívom sú jeho značne vysoké počiatočné náklady, ktoré v sebe môžu zahŕňať náklady na prípravu vzdelávacích kurzov a ich vývoj, technické vybavenie (hardvér, softvér, multimediálne zariadenia), a výuku ľudských zdrojov pre prácu s e-learningovými aplikáciami.

Ďalej e-vzdelávanie môže do istej miery priniesť zníženie interpersonálnej komunikácie, kedy vzťah školiteľ - školený je väčšinou sprostredkovaný IKT a tým osobnosť, aktuálny zdravotný stav či pocitový stav školiteľa a školeného sa dostávajú do úzadia a vzdelávanie je tým ohraničené iba na úroveň odovzdávania informácií a nácvik zručností.


Využitie e-vzdelávania v praxi:

Prostredníctvom e-vzdelávania je možné vzdelávať niekoľkonásobne viac študentov za výrazne menšie náklady. Táto skutočnosť bola podnetom pre vyspelé firmy a rôzne iné vzdelávacie inštitúcie na celom svete k využívaniu nových foriem vzdelávania. V nich sa črtá budúcnosť a tieto inštitúcie pracujú výrazne efektívnejšie a napredujú rýchlejšie. Už dnes môžeme konštatovať, že e-vzdelávanie sa postupne stane partnerom tradičnej forme denného a externého štúdia, ako ich poznáme dnes. E-vzdelávanie otvára nové možnosti učiteľom a študentom, a postupne sa stane novou, modernou a plnohodnotnou súčasťou vzdelávania.

Jednou z najznámejších spoločností, ktoré úspešne využívajú e-learning vo vzdelávaní nielen vlastných zamestnancov, ale aj širokú verejnosť je spoločnosť Cisco, popredný výrobca komunikačných technológií, ktorý od roku 1993 úspešne organizuje dištančné vzdelávanie sieťových odborníkov. Od roku 1997 je táto aktivita úspešne celosvetovo rozvíjaná ako globálna vzdelávacia iniciatíva pod skratkou CNA (Cisco Networking Academy) a využíva nové formy vzdelávania. Európska komisia ocenila tieto aktivity a poukazuje na ne ako vhodný model implementácie elektronického vzdelávania do vzdelávacej praxe. Ďalší významný celesvetovo pôsobiace subjekty: IBM a Hawlet-Packard, České dráhy.

Najznámejšie domáce spoločnosti:
•Slovak Telecom
•Československá obchodná banka
•Allianz Slovenská poisťovňa
•T-Mobile
•Mnohé školy – od základných cez stredné až vysoké


Kostra tvorby kurzov s podporou e-learningu:

Informačné a komunikačné technológie (IKT)

Prístup k informáciám a samo-manažovanie učenia sa (vzdelávania) je podporované efektívnym využívaním informačných a komunikačných technológií (IKT). Informačné technológie sa často vyskytujú vo flexibilnom vzdelávaní. IKT sú používané na vytváranie skupín študentov, kde môžu študenti komunikovať medzi sebou a so svojimi lektormi oveľa častejšie. IKT vytvárajú možnosti pre spoluprácu študentov, pre prácu v malých skupinách, pre komunikáciu v každom čase a z každého miesta, kde sa študenti nachádzajú a pre reflexiu ich štúdia.

Informačné a komunikačné technológie (IKT) nám prinášajú nielen nové možnosti spracovania informácií, ale umožňujú prenášať obrovské množstvo informácií, dokážu ich prenášať podstatne rýchlejšie a adresnejšie k ich používateľom. Tieto technológie môžeme považovať za prostriedok s vyššou pridanou hodnotou (efektívnosťou), nie však za univerzálne nástroje na riešenie problémov s ktorými sa učiteľ každodenne stretáva.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: 5) http://www.pulib.sk/elpub/FHPV/Bilova1/14.pdf, http://telmae.karlov.mff.cuni.cz/OnlineInfo/articles.nsf/DF9B862529F09CEAC1256D4F003AACE6/$FILE/Turcani.pdf?OpenElement, 1) http://virtual.fpv.umb.sk/zbornik/zb2002/Dirner.pdf, http://mesto.sk/prispevky_velke/zilina/noveformyvzdelavan837519360.phtml, http://fpedas.utc.sk/zdal/cisla/2/20_valovic_kneznikova.pdf
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.