referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Sobota, 18. mája 2024
Nové formy vzdelávania
Dátum pridania: 04.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Maka4
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 671
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 18m 10s
Pomalé čítanie: 27m 15s
 
Učebné materiály DV musia rešpektovať také skutočnosti ako napríklad fakt, že študent dištančného kurzu má väčšinou zlý, resp. horší prístup do odborných knižníc, na štúdium má len časť dňa, musí sa venovať rodine, práci. Študent je odkázaný predovšetkým na poskytnuté textové materiály, tieto preto musia obsahovať všetky aspekty priamej výučby - mali by byť písané formou dialógu autor - študent.

Pre účinnú podporu študenta je potrebné dodržať isté pravidlá (napr. usilovať sa o neformálnosť textu, používať prvú alebo druhú osobu, používať činný a nie trpný rod, formulovať krátke vety a odstavce, do textu vkladať rozličné aktivity a pod.).


Web univerzita

V súčasnosti existuje mnoho spôsobov diaľkového vzdelávania prostredníctvom Internetu. Na rôznych stránkach je možné nájsť učebné texty, obrázky, animácie, videá, atď., ale takáto forma vzdelávania nemôže úplne nahradiť výklad danej problematiky tak, ako to poskytujú riadne prednášky na univerzitách, ktorých hlavnou výhodou je spätná väzba s prednášajúcim. Čiastočným riešením problému sú programy umožňujúce vytvoriť dokument vo forme WWW stránky, ktorý pozostáva z dvoch častí. Prvou časťou tejto stránky je digitálny video záznam prednášajúceho, čiže webcasting a druhú časť tvoria podklady, ktoré prednášajúci používa (priesvitky, PPT prezentácie, atď.). Program pri archivácii rozdelí video záznam prednášky na úseky na základe zmeny priesvitky, alebo strany v prezentácii, takže celá prednáška je tematicky rozdelená. Tak je možné zamerať sa pri štúdiu iba na určitú časť prednášky, no problém živého kontaktu s prednášajúcim ešte stále nie je doriešený.

V oblasti videokonferencií CERN nadviazal rozsiahlu spoluprácu s CALTECHom, ktorej výsledkom je aplikácia Virtual Room Videocoferencing System (VRVS). Videokonferncie síce poskytujú priamy kontakt, no tu sa vynára problém archivácie a zdieľania materiálov. Konečné riešenie priniesla spolupráca CERNu s Fínskymi univerzitami, ktorej výsledkom bola „Web Univerzita“.

Prednáška je realizovaná prostredníctvom VRVS ako videokonferenčné spojenie, kde v prípade potreby prednášajúci doplní, alebo ešte raz objasní niektorú časť. Po ukončení prednášky je video záznam automaticky zálohovaný vo VHS kvalite a zároveň digitálne spracovaný programom, ktorý urobí výstup priamo do archívu vo forme WWW stránky spolu s priesvitkami. Od vzniku Web Univerzity sa archív prednášok rozrástol na niekoľko desiatok (cez 100), ktorých témy sa týkajú prevažne fyziky vysokých energií a čiastočne informačno-komunikačných technológií.

12.marca 2001 sa Slovensko ako druhá krajina po Fínsku zapojila do Web Univerzity. V dňoch 12.-16.marca 2001, každý deň mali možnosť študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Technickej univerzity absolvovať prednášky Dr. Rob Parkera s názvom „Telekomunikácie budúcnosti“. Akcia vznikla na podnet slovenských zástupcov v EPPOG. Technicky ju zabezpečila Virtuálna kolaborácia. Cieľom Virtuálnej kolaborácie je implementovať tento model vzdelávania na akademických a vedeckých pracoviskách, čím sa docieli lepšia vzájomná komunikácia a rozvoj novej spolupráce.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: 5) http://www.pulib.sk/elpub/FHPV/Bilova1/14.pdf, http://telmae.karlov.mff.cuni.cz/OnlineInfo/articles.nsf/DF9B862529F09CEAC1256D4F003AACE6/$FILE/Turcani.pdf?OpenElement, 1) http://virtual.fpv.umb.sk/zbornik/zb2002/Dirner.pdf, http://mesto.sk/prispevky_velke/zilina/noveformyvzdelavan837519360.phtml, http://fpedas.utc.sk/zdal/cisla/2/20_valovic_kneznikova.pdf
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.