Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Počítač

- mnohostranné elektronické zariadenie uchovávajúce a spracúvajúce informácie alebo údaje podľa počítačového programu, teda súboru príkazov. Program a ďalšie operačné príkazy sa označujú ako softvér (programové vybavenie). Prvky, z ktorých sa počítač fyzicky skladá, ako je klávesnica, monitor a hlavná systémová jednotka, tvoria hardvér. Hlavná systémová jednotka sa skladá z pamäte, v ktorej sa uchováva program i údaje, a procesora, základnej jednotky, ktorá riadi všetky operácie počítača. Tlačiarne a modemy sa označujú ako periférne zariadenia. Mikročipy vnútri počítača obsahujú operačnú pamäť, potrebnú na spracovanie údajov. Informácie sa trvalo uchovávajú buď na vyberateľných disketách, alebo na „pevných „ diskoch v počítači. Krátko po tom, čo sa v 70. rokoch objavil mikročip, vyvinuli sa osobnú počítače a prenosné počítače, tzv. laptopy. Kapacita počítačovej pamäte sa udáva v miliónoch bytov alebo v megabytoch. Jeden byte je sústava bitov (binary digits) čiže číslic binárnej (dvojkovej) sústavy. Predstavuje informáciu, ktorá sa potom môže spracovať v počítači. Internet je celosvetová sieť navzájom komunikujúcich počítačov. Podľa odhadov je na internet napojených asi 35 miliónov ľudí. Sieť nie je ani regulovaná, ani ju nekontrolujú nijaké policajné orgány. Kto má prístup k osobnému počítaču a má k dispozícii modem, môže sa napojiť na internet prostredníctvom telefónu za cenu miestneho hovoru. Na prvom mieste vo využívaní celosvetovej siete sú Spojené štáty, na druhom mieste je Veľká Británia. Internet pôvodne vyvinuli výskumníci z Pentagonu ako bezpečnú komunikačnú sieť pre prípad jadrovej vojny. V r. 1834 Charles Babbage navrhol „analytický prístroj“, ktorý mal mnohé črty dnešných počítačov. Prvý elektronický počítač bol skonštruovaný v USA v r. 1939.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk