referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfréd
Streda, 19. júna 2024
Maturita z informatiky
Dátum pridania: 27.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Karci
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 19 585
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 56.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 93m 50s
Pomalé čítanie: 140m 45s
 

1B)

Algoritmus a jeho základné vlastnosti

(- vysvetlite pojem algoritmus a uveďte jeho vlastnosti
- popíšte etapy riešenia problému - rozbor problému, algoritmus, vývojový diagram a ladenie na konkrétnom príklade, ktorým je určenie počtu koreňov kvadratickej rovnice
- vysvetlite spôsob overovania správnosti algoritmu)

Algoritmus – je postup, pomocou ktorého môžeme vyriešiť zadaný problém.

Algoritmus na riešenie úlohy je postup, ktorý vedie k jej riešeniu (napríklad recept v kuchárskej knihe, návod na zloženie skrinky ap.) Predtým ako si povieme čo by mal spĺňať algoritmus, uvedieme si, aké požiadavky sú kladené na zadaný problém:
1. Presnosť - problém by mal byt definovaný dostatočne presne
2. Nemennosť - zadanie problému sa počas riešenia nesmie meniť
3. Rozhodnuteľnosť - musíme byt schopní zistiť, či už máme riešenie

Keď už máme správne zadefinovaný problém, môžeme na jeho riešenie vyvinúť nejaký postup, ktorý nazývame algoritmom ak spĺňa nasledovné:
1.Determinovanosť (jednoznačnosť) - to znamená, že postup je zadaný formou konečného počtu jednoznačných pravidiel
2.Hromadnosť - možnosť riešiť jedným algoritmom viacero úloh toho istého typu
3.Efektívnosť alebo konečnosť (rezultatívnosť) - znamená, že je zaručené vyriešenie úlohy v konečnom počte krokov

Etapy riešenia problému:

1.rozbor problému – začneme tým, že presne odpovieme na otázku, čo treba riešiť. Pozorne sformulujeme zadanie problému a požiadavky na vznikajúci program.
2.návrh riešenia – potom preskúmame ako sa dá zadaný problém riešiť. Pri hľadaní riešenia vychádzame z toho, čo o danej oblasti vieme, aké máme k dispozícií prostriedky na riešenie úlohy. Výsledkom tejto práce bude algoritmus, čiže postupnosť krokov vedúcich k splneniu úlohy.
3.realizácia – ďalej nasleduje prepis navrhnutého algoritmu do niektorého programovacieho jazyka, ktorému počítač rozumie.
4.údržba, ladenie programu – rozumieme odhaľovanie a opravu skrytých chýb, prispôsobovanie programu meniacim sa požiadavkám užívateľov.

Budú nás predovšetkým zaujímať také úlohy, ktorých riešením získame nové informácie. Keďže sú produktom riešenia, hovoríme im výstupné informácie alebo výstupné údaje. Informácie, z ktorých pri riešení úlohy vychádzame, nazývame vstupné informácie alebo vstupné údaje. Pretože na riešenie takejto úlohy chceme utvoriť algoritmus, budeme ju nazývať algoritmická úloha.

Príklad :

Z – začiatok

AK:
+ - Platí
- Neplatí
potom....

3 možnosti riešenia - výstup


-----------------------------------------------

2B )

Údaje v počítači, informácie, číselné sústavy

(Údaje v počítači, informácie, číselné sústavy
- vysvetlite pojmy : údaj, informácia
- uveďte jednotky kapacity informácií
- charakterizujte číselné sústavy, uveďte ich význam a použitie, uveďte výhody dvojkovej sústavy
- ukážte prevod čísla medzi dvojkovou a desiatkovou sústavou)

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.