referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Piatok, 20. mája 2022
WAN siete
Dátum pridania: 29.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suchyzyps
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 275
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 15.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 26m 10s
Pomalé čítanie: 39m 15s
 
4

Router

Router alebo smerovač je špeciálny počítač, ktorý spája lokálne siete aj rôznych topológii alebo pripája lokálnu sieť k rozľahlej sieti WAN. Pracuje na základe sieťových adries a smerovacích protokolov a do druhej siete prepúšťa len tie správy, ktoré sú tam určené (smerovane). Väčšinou sú to, ako po stránke technickej, tak aj programovej, špeciálne konštruované zariadenia, ktoré obsahujú aj niekoľko sieťových rozhraní, najmenej však dve. Router musí byt po štarte nakonfigurovaný, musia sa mu zadať adresy jeho sieťových rozhraní. Adresy ďalších sieti získava zo siete snímaním routovacích tabuliek.

Ak router spája siete rôznej topológie a teda aj technológie, musí okrem smerovania ešte vykonávať transformáciu sprav z jednej siete do druhej.

Gateway alebo brána je špeciálne zariadenie, ktoré sa používa k spájaniu sietí používajúcich rôzne komunikačné protokoly. Gateway teda vykonáva transformáciu protokolov spájaných sieti ako po stránke programovej, tak aj technickej. Týmto sa najviac líši od routera, ktorý nedokáže transformovať protokoly. Router vyrovnáva len rôznu topológiu v spájaných sieťach a zabezpečuje smerovanie správ.

Upozornenie: V sieťach TCP/IP je zavedený termín gateway, pod ktorým sa mysli router (smerovač). Je to terminologická nepresnosť, s ktorou sa musí každý správca siete vyrovnať. Je to lepšie, ako keby sa mala cela dokumentácia TCP/IP protokolov vo všetkých implementáciách prepracovávať.

Routovanie

Pri smerovaní paketu router určuje cestu pre každý paket. Tento proces je samozrejme zložitý, nakoľko každý router môže spájať viacero sietí a paket môže pri prechode z bodu A do bodu B prechádzať rôznymi trasami. Ak by sme paket nahradili autom s vodičom, rovnaká situácia vzniká pri ceste z Bratislavy do Popradu, vodič si môže na každej križovatke zvoliť inú cestu.

Inteligentný router volí cestu podľa aktuálneho stavu každej trasy, podľa jej stavu, prenosovej rýchlosti a prenosovej kapacity.

Pri smerovaní sú používané dve základné adresné schémy: jedna používa MAC adresy sieťových zariadení (úroveň 2 OSI modelu)a druhá ich IP adresy (3 úroveň OSI modelu). MAC adresa je hardware adresa zariadenia v hexa tvare, daná jeho výrobcom a zodpovedá napr. menu človeka - ktoré sa počas jeho života nemení. IP adresa zodpovedá logickej adrese zariadenia, napr. v reálnom živote poštovej adrese určitého človeka.

Router pracuje na 3 úrovni OSI modelu a umožňuje optimálny výber cesty pre každý paket podľa jej aktuálnych parametrov. Router, ktorý spája viacero sietí má pre každú sieť jedno rozhranie (interface) s vlastnou IP adresou, resp. portom. Každé rozhranie musí mať unikátnu sieťovú adresu.

4.1 Routovacie (smerovacie) protokoly

- obsahujú informácie o prístupe do iných sieti. Routovanie môže byť statické a dynamické.

Pri statickom routovani sú smery a adresy sieti pevne definovane. Je to vhodne pre malé a jednoduché siete, ktorých topológia sa nemení.

Pri dynamickom routovani si jednotlivé routre vymieňajú svoje routovacie tabuľky v pravidelných intervaloch. Každému routeru sa zadá len jeho najbližšie okolie a informácie o ďalších sieťach a ich vzdialenostiach získa od susedných routrov. Sieťovou vzdialenosťou sa rozumie počet sieti a podsieti, cez ktoré musí paket prejsť, aby dosiahol požadovaný ciel.

V routovaní sa vždy zadáva jeden smer, ktorý sa používa, ak cieľová sieť nie je v routovacej tabuľke uvedená. Tento smer sa nazýva default smer.

V lokálnych sieťach založených na protokoloch TCP/IP sa najviac rozšíril protokol RIP (Routing Information Protocol), ktorý pracuje na základe metrik-u, t.j. sieťovej vzdialenosti. Ta sa udáva v preskokoch (v originale hop). Čas prechodu zo siete do siete alebo rýchlosť sieťového média sa nezohľadňuje.

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.