referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenka
Streda, 23. septembra 2020
Budovanie PC siete
Dátum pridania: 29.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suchyzyps
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 811
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 50s
Pomalé čítanie: 20m 45s
 
2 Vrstvové modely počítačových sietí a ich význam

ISO/OSI má 7 vrstiev:

 • 7. Aplikačná vrstva
 • 6. Prezentačná vrstva
 • 5. Relačná vrstva
 • 4. Transportná vrstva
 • 3. Sieťová vrstva
 • 2. Spojová, linková vrstva
 • 1. Fyzická vrstva

- hierarchický štruktúrovaný model
- rozložil problematiku sieťovej komunikácie do menších funkčných blokov - vrstiev
- definuje všeobecné funkcie a poskytované služby každej vrstvy vykonávané pri prenose dát (nedefinuje konkrétne protokoly)
- definuje rozhrania medzi vrstvami
- nezávislosť vrstiev navzájom
- urýchlenie vývoja na danej vrstvy bez ovplyvnenia funkcií inej vrstvy v rámci ISO RM každá nižšia vrstva slúži vyššej (komunikujú cez rozhranie) samotný prenos dát cez prostriedky fyzickej vrstvy)
- protokol danej vrstvy komunikuje logicky len s protokolom tej istej vrstvy (peer to peer)

TCP/IP sa skladá zo 4 vrstiev:

 • 4. Aplikačná vrstva
 • 3. Transportná vrstva
 • 2. Sieťová vrstva
 • 1. Fyzická vrstva

- je spojovo orientovaný, spoľahlivý komunikačný protokol transportnej vrstvy prenášajúci bajtový tok
- v balíku internetových protokolov tvorí TCP strednú vrstvu medzi IP protokolom pod ním a aplikáciami nad ním
- zastáva funkciu transportnej vrstvy v zjednodušenom OSI modeli počítačových sietí
- TCP rozdeľuje tok bajtov do segmentov s vhodne zvolenou veľkosťou (zvyčajne ovplyvnenou maximálnou veľkosťou prenosovej jednotky (MTU))
- TCP potom podáva výsledné pakety Internet protokolu na doručenie internetom TCP modulu na opačnom konci spojenia. TCP vykonáva kontrolu, aby sa uistil, že sa žiaden paket nestratí tak, že dá každému paketu poradové číslo, ktoré na druhom konci opäť TCP modul kontroluje a zabezpečuje tiež, že dáta sú doručené v správnom poradí. Vzdialený TCP modul zasiela späť potvrdenie (acknowledgement) o úspešne prijatých bajtoch; časovač odosielajúceho TCP spôsobí timeout, ak nedostane potvrdenie vo vhodne zvolenom intervale obehu (round tip time) a dáta o ktorých predpokladá, že sa stratili pošle znova. TCP kontroluje, či dáta neboli poškodené tak, že ráta kontrolný súčet (checksum) pre každý blok odoslaných dát, ktorý sa pri prijímaní kontroluje.

3 Pojmy

3.1 Protokol

Súbor pravidiel, podľa ktorých komunikujú navzájom 2 subjekty v sieti. Zabezpečuje správnu komunikáciu medzi nerovnorodými
prvkami v sieti.

3.2 Dátové jednotky

Frame
Logická informačná jednotka spojovej vrstvy vysielaná po prenosovom médiu. Obsahuje časti pre synchronizáciu a kontrolu chýb (hlavička, ukončenie rámca), ktoré obklopujú uživatelské dáta.

Packety
Dáta rozdelené na menšie časti, každý paket, balík, obsahuje údaj o adresátovi a je tak samostatnou zásielkou. Pakety cestujú súbežne, ale často inými cestami. Dôležité je zaistiť, aby sa v cieli zišli všetky.

-Nevýhoda: prenášam „neužitočné informácie“, negarantuje prenosové pásmo, zaťaženie každého prenosového uzla
-Výhoda: Efektívne a ekonomické využitie prenosového pásma (dáta sú prenášané len vtedy, keď sú nejaké určené k prenosu).

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.