referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dominik
Utorok, 4. augusta 2020
Budovanie PC siete
Dátum pridania: 29.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suchyzyps
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 811
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 50s
Pomalé čítanie: 20m 45s
 
Štruktúra paketu:
 • záhlavie,
 • oddeľovač začiatočného rámca, 
 • adresa adresáta
 • adresa odosielateľa
 • dĺžka dátovej časti správy
 • zabezpečovacia časť
 • koncová značka – flag

Segment
V sieťach LAN označuje jednu kolíznu doménu, ohraničenú mostami, prepínačmi alebo smerovačmi. V popise protokolu TCP označuje jednu jednotku informácie transportnej vrstvy. V svete OSI znamená CLNP ekvivalent termínu fragment zo sveta protokolu IP.

Zapuzdrenie
Výsledok práce na protokole vyššej vrstvy (napr. tcp frame) je zapúzdrený do výsledku prace protokolu hierarchicky nižšie, teda v danom prípade do IP packetu.

3.3 Prístupové metódy (k médiu)

Popisujú pravidlá, ktorými je riadený prístup pracovných staníc na vedení. Týmito metódami je vlastne nadefinované, ako zabezpečiť, aby v jednom okamihu vysielala iba jedna stanica. Keby v jednom okamžiku vysielalo niekoľko staníc dochádzalo by k vzájomnému rušeniu.

Delia sa na:

 • deterministické metódy
 • nedeterministické metódy

Deterministický prístup
Najrozšírenejšie deterministické metódy prístupu stanice k sieti sú založené na princípe predávania tzv. riadiaceho znamenia. Toto riadiace znamenie je nazývané TOKEN a prístupová metóda k médiu sa nazýva TOKEN PASSING. Stanice pracujúce na princípe tejto metódy si navzájom predávajú krátkou správu. Obdržaním tejto správy TOKEN získava stanica právo vysielania tejto správy, pokiaľ nejakú k vysielaniu má. Toto vysielanie musí stanica ukončiť do predom stanoveného časového limitu a na záver vyslať TOKEN ďalšej stanici.

Nedeterministický prístup
Z nedeterministických metód je najrozšírenejšia CSMA/CD. Pri tejto metóde sa prístup k zdielanému médiu riadi dvoma pravidlami. Stanice smú vysielať správu iba vtedy, pokiaľ nevysiela žiadna iná stanica. Ak stanica zistí, že jej vysielanie je rušené, okamžite preruší vysielanie a o nové vysielanie sa pokúsi až po uplynutí stanoveného časového limitu. (obr.1)Pre odstránenie kolízí je tento limit volený náhodne. Základ tejto doby je daný generátorom náhodných čísel. Opakovanie sa prevádza zhruba 16x. V systémoch používaných pre administratívu sa používajú obe metódy. V systéme riadenia technologických procesov je výhodnejšie používať metódy deterministické.

4 Úlohy jednotlivých vrstiev v modeli ISO-OSI a TCP/IP

4.1 ISO-OSI model

Prehľad vrstiev referenčného modelu OSI:

 • 7. Aplikačná vrstva (application layer) - dáta - užívatelia transportnej služby
 • 6. Prezentačná vrstva (presentation layer) - dáta
 • 5. Relačná vrstva (session layer) - dáta
 • 4. Transportná vrstva (transport layer) - segmenty
 • 3. Sieťová vrstva (network layer) - pakety (datagramy) poskytovatelia transportnej vrstvy
 • 2. Spojová, linková vrstva (data link layer) – rámce
  Pri lokálnej sieti sa delí na:
  2-1. podvrstva riadenia logického spoja (LLC - Logical Link Control)
  2-2. podvrstva riadenia prístupu na médium (MAC - madium Access Control)
 • 1. Fyzická vrstva (physical layer) - signál (impulzy, modulácia)
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.