referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
TCP IP
Dátum pridania: 28.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suchyzyps
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 697
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
 Zaručuje spoľahlivé prenesenie dát:
- robí pozitívne potvrdzovanie doručených dát
- znovu prenos stratených 
- princíp kĺzajúceho okna

Segmentuje dátový tok na segmenty a v cieli ho spätne spája zo segmentov.


1.3.1  Ako sa pripojiť?

Teraz si objasníme pripojenie do siete, založenej na súboroch protokolu TCP/IP. Najprv si urobíme zoznam položiek, ktoré nám pripojenie do siete umožnia, a potom sa zastavíme u každej z nich.

1) Sieťový hardvér
2) Softvér realizujúci na našom počítači súbor protokolov TCP/IP
3) Adresa nášho počítača v sieti
4) Adresy počítačov, s ktorými budeme komunikovať 


1.3.2 Fungovanie protokolu TCP

TCP spojenie má tri fázy: nadviazanie spojenia, prenos dát a ukončenie spojenia. Na nadviazanie spojenia sa používa tzv. 3-way handshake. 4-way handshake sa používa na ukončenie spojenia. Počas vytvárania spojenia sa inicializujú parametre ako
poradové čísla paketov, aby sa zabezpečila robustnosť a poradie doručenia.

Trieda A

Prvý bit adresy v tejto triede je 0; v štandardnom zápise IP adresy je teda prvá zo štvorice bajtov v rozmedzí 0 - 127. Prvý bajt je tu NetID a zvyšné tri HostID. Trieda A umožňuje adresovať 125 sietí a každá z nich môže mať presne 16 777 214 staníc.

Trieda B

Prvé dva bity sú 10; prvý bajt je v rozmedzí 128 - 191. V tejto triede sú ľavé dva bajty NetID a pravé dva HostID. Trieda B umožňuje adresovať 16 382 sietí a v každej z nich môže byť až 65 534 staníc. Tieto adresy sa hodia pre siete veľkých inštitúcií, ako sú univerzity a pod. Sieťové adresy tohto typu sú však dnes už prakticky vyčerpané.

Trieda C

Prvé tri bity sú 110; prvý bajt je v rozmedzí 192 - 223. Tri bajty zľava predstavujú NetID a iba posledný bajt napravo je HostID. Trieda C pokrýva 2 097 150 sietí, ale priestor pre stanice je obmedzený číslom 254.

Trieda D

Prvé štyri bity sú 1110; prvý bajt je v rozmedzí 224 - 239. Trieda D sa používa pre adresovanie skupiny počítačov zároveň.

Trieda E

Prvé štyri bity sú 1111; prvý bajt je v rozmedzí 240 - 255. Táto trieda slúži ako rezerva pre budúce použitie.

IP adresy sa zapisujú v tvare štyroch dekadických čísel navzájom oddelených bodkou, z ktorých každé reprezentuje jeden oktet 32-bitovej IP adresy. Napríklad: binárna IP adresa 11000011 10010010 10000000 00111101 sa v dekadickej notácii zapíše
195.146.128.61.

Každé smerovanie paketov medzi jednotlivými sieťami vykonávajú routery výhradne podľa sieťovej časti IP adresy NetID. Pravidlá pre siete triedy A, B, C je často možné obísť pomocou masky podsiete. To nám umožňuje ďalej deliť sieť tak, že použijeme viacej bitov pre číslo siete a menej bitov pre číslo hostiteľa. 


Prístupová vrstva je najnižšia vrstva a ako taká jediná je viazaná na technické prostriedky siete. Zabezpečuje bezkonfliktný
obojstranný styk so sieťovým médiom.

Medzisieťová vrstva zodpovedá za smerovanie a prepájanie datagramov v komunikačnej podsieti. Datagram je prepravná jednotka (paket), ktorý ma vo svojej hlavičke IP adresu odosielateľa a príjemcu, poradové číslo paketu v správe a iné informácie.

 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.