referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izidor
Sobota, 4. apríla 2020
UPS
Dátum pridania: 28.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suchyzyps
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 461
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 
3.3 Varistory

Varistory oxidov kovov sú napäťovo závislé odpory so symetrickou voltampérovou charakteristiku. Vyrábajú sa na báze cca 90% oxidu zinočnatého (ZnO) vo funkcii keramického základu a 10% prísad, ktoré slúžia na rast zŕn a tvorbu hradlovej vrstvy medzi zrnami ZnO. Pri zlisovaní tejto hmoty sa okolo dobre vodivých zŕn ZnO vytvárajú hradlové vrstvy, ktoré sú zrovnateľné so zenerovými diódami. Ich odpor (>1MOhm) sa pri vzniku prepätí znižuje v priebehu niekoľkých nanosekúnd až na hodnoty
niekoľko desatín ohmu. Využitím celého objemu keramiky pre absorpciu energie je daná vysoká zaťažiteľnosť tohto typu zvodičov pri ich zaťažovaní impulznými zvodovými prúdmi. Takmer univerzálne možnosti využitia varistorov sú obmedzené iba v oblasti vysokých frekvencií, kde sa negatívne prejavuje ich relatívne vysoká kapacita (jednotky nF).

3.4 Supresorové diódy

Supresorové diódy sú v podstate Zennerove diódy, dimenzované pre vysoké špičkové hodnoty prúdu a extrémne krátke vybavovacie časy (rádovo ps). Vďaka ich malým rozmerom, krátkym vybavovacím časom a nízkym ochranným úrovniam sa tieto diódy veľmi dobre hodia na ochranu citlivých elektronických obvodov.


4 Revízie el. zariadení


4.1 Rozdelenie elektrických spotrebičov

Elektrické spotrebiče sa z hľadiska revízií a kontrol rozdeľujú do piatich skupín:

– skupina A: spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi,
– skupina B: spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (stavby, poľnohospodárske práce a pod.),
– skupina C: spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselníckej činnosti vo vnútorných priestoroch,
– skupina D: spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.),
– skupina E: spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.


4.2 Rozsah kontrol

Postup kontrol je stanovený takto:

– vonkajšia prehliadka (kryty, držadlá, ovládacie prvky, prívod, vonkajšia izolácia a pod.),
– skúška chodu (funkcia ovládacích a bezpečnostných prvkov, nadmerné iskrenie motorov a pod.),
– dokladovanie kontroly (vystavenie dokladu o kontrole s dátumom a vyhodnotením stavu: vyhovujúci – nevyhovujúci).

Kontroly sa vykonávajú v lehotách podľa tabuľky 1.


4.3 Lehoty a rozsah revízií


Revízie elektrických spotrebičov sa vykonávajú:

– vždy po ich oprave, rekonštrukcii alebo úprave,
– vždy po každej predpokladanej alebo zistenej závade,
– pravidelne v lehotách podľa tabuľky 1,
– pri použitých spotrebičoch, ktoré sa znova uvádzajú na trh.


Rozsah revízií

Postup revízii je samostatne určený pre spotrebiče triedy ochrany I (príloha A normy) a pre spotrebiče triedy ochrany II a III (príloha B normy).

Jednotlivé kroky pri revízii stanovuje norma. Každý ďalší krok možno uskutočniť, len ak spotrebič vyhovel predchádzajúcemu kroku.

Postup jednotlivých krokov pri revízii:

– Podrobná prehliadka (kontrola dotiahnutia pripojovacích svoriek, styk násuvných spojov, stav spájkovaných spojov, izolácia vnútorných vodičov, stav a funkčnosť spínačov a ďalších ovládacích prvkov, stav a zaprášenie motora a držiakov kief, stav
odrušovacieho kondenzátora, vyhrievacích prvkov, prívodov a pod.),

– meranie odporu ochranného vodiča (meria sa medzi ochrannou zdierkou vidlice a prístupnými neživými časťami spotrebiča pomocou zdroja AC alebo DC s napätím 4 až 24 V a prúdom 0,2 až 10 A; odpor musí byť £ 0,3 W pri prívode do 5 m, na každý
ďalších 7,5 m prívodu sa pripočíta 0,1 W),

– meranie odporu izolácie (meračom izolácie s jednosmerným napätím najmenej 500 V v trvaní 5 až 10 s); hodnoty Riz musia zodpovedať hodnotám v tabuľke 2; izolačný odpor sa nemeria, ak určité (napr. elektronické) časti neumožňujú meranie izolačného odporu celého spotrebiča.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.