referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Sobota, 16. januára 2021
Bezpečnostné aspekty
Dátum pridania: 29.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suchyzyps
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 241
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
Princíp a možnosti využitia „hash“ funkcií

Symetrické a asymetrické šifrovanie sa zaoberá hlavne problematikou utajovania dát.

Ďalším problémom je však integrita (neporušenosť) dát. Na jeho vyriešenie sú používané jednosmerné (hash) funkcie. Tieto transformujú ľubovoľne dlhý reťazec znakov na reťazec pevnej dĺžky (fingerprint). Porovnaním fingerprintu pôvodnej a doručenej správy je možné zistiť integritu prenášaných dát. Na hashovacie funkcie sú kladené nasledujúce požiadavky:

K danému výstupu (fingerprintu) prakticky nie je možné zostrojiť pôvodný dokument, (matematicky vyjadrené: neexistuje inverzná funkcia k hash funkcii), prakticky neexistujú dva dokumenty, ktoré majú rovnakú hashovaciu hodnotu (fingerprint),ak bol zmenený jeden bit v dokumente, fingerprint sa oproti pôvodnému musí zmeniť viac ako v jednom bite.

Využitie:

Hash funkcie sú dôležité aj pri ukladaní prístupových hesiel do informačných systémov, pri generovaní tzv. One Time Passwords (hesiel na jedno použitie).

Všetko z tohto má veľmi dôležité miesto v informačných technológiách, hlavne v elektronickom bankovníctve. Sú aj súčasťou tvorby digitálneho podpisu.

Princíp elektronického podpisu

Základným princípom elektronického podpisu je vypočítanie „čísla“ (hash alebo odtlačok) z dokumentu, ktorý chceme podpísať. Algoritmus výpočtu tohto „čísla“ zaručuje, že pre každý dokument dostaneme iné, jedinečné „číslo“, t. j. aj v prípade keď sa dva dokumenty líšia len v jednom jedinom znaku, po výpočte dostanem pre každý dokument rozdielne „čísla“.Pravdepodobnosť, že existujú dva dokumenty s rovnakým „číslom“ je skoro nulová.

Elektronický podpis v stručnosti povedané je asymetrické zašifrovanie uvedeného „čísla“ osobou A pomocou tajného kľúča a pripojenie tohto zašifrovaného „čísla“ k dokumentu, čím sa toto zašifrované „číslo“ stáva elektronickým podpisom. Keďže je toto „číslo“ zašifrované asymetricky, nemožno ho odšifrovať tajným kľúčom použitým na šifrovanie ale je možné ho odšifrovať verejný kľúčom, ktorý s tajným kľúčom úzko súvisí a ktorý osoba A zverejnila. Overenie takéhoto podpisu je potom možné na základe znalosti dokumentu, algoritmu pre výpočet „čísla“ a na základe znalosti verejného kľúča.

Osoba B, ktorá overuje podpis, si môže po prijatí dokumentu „číslo“ vypočítať pomocou toho istého algoritmu ako použila osoba A, čím dostane „číslo X“. Po odšifrovaní zašifrovaného „čísla“ pripojeného k dokumentu pomocou verejného kľúča a po porovnaní tohto odšifrovaného „čísla“ s vypočítaným „číslom X“ môžeme povedať:

  1. ak sa vypočítané „číslo X“ s odšifrovaným „číslom“ zhoduje je zrejmé, že uvedený dokument podpísala uvedená osoba a dokument nebol pri prenose zmenený,
  2. ak sa vypočítané „číslo X“ s odšifrovaným „číslom“ nezhoduje je zrejmé, že uvedený dokument alebo uvedená osoba nepodpísala alebo bol pri prenose zmenený.

Tajný kľúč a verejný kľúč sa označuje ako „kľúčový pár“. Oba kľúče si vytvára vlastník, napr. pomocou kryptografickej karty, generujú sa spolu, a ako už bolo povedané, je medzi nimi úzky vzájomný vzťah. Aby vlastník kľúčového páru nemusel každej osobe, s ktorou chce komunikovať s využitím elektronického podpisu osobne doručovať svoj verejný kľúč, bola vytvorená tzv. „infraštruktúra verejného kľúča“ (PKI – Public Key Infrastructure).

Steganografia

Steganografiu by som v jednoduchosti charakterizoval ako vedný odbor zaoberajúci sa skrývaním informácii.

Informácia môže byť v PC prezentovaná v rozličnej forme:

  • zvuku
  • obrazu
  • textu
  • strojového kódu
  • ...
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.