referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zina
Sobota, 21. mája 2022
IP telefónia
Dátum pridania: 28.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suchyzyps
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 448
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 17m 10s
Pomalé čítanie: 25m 45s
 
Pozrime sa teraz trochu podrobnejšie na to, čo sa deje s dátami, ktoré si protokoly v susedných vrstvách medzi sebou odovzdávajú. Predpokladajme, že nejaký program v aplikačnej vrstve vytvára určité dáta, ktoré chce poslať partnerskému programu, s ktorým komunikuje. Použije teda napríklad služby protokolu TCP na nadviazanie spojenia medzi obidvoma počítačmi a na vytvorenie logického prúdu dát. Dáta však musia byť prenášané v diskrétnych paketoch, takže TCP najprv odhadne optimálnu veľkosť takéhoto paketu, a potom rozdelí spojitý prúd dát na segmenty s touto veľkosťou. Segmenty sú doplnené identifikačnými údajmi, tvoriacimi hlavičku TCP a sú odovzdané nižšej vrstve - protokolu IP. Protokol IP zoberie obsah segmentu, ktorý považuje za indiferentné dáta a pripojí k nemu vlastné identifikačné údaje - hlavičku IP, čím vznikne IP datagram. Ten je odovzdaný sieťovému rozhraniu, napríklad Ethernetu, kde je postup úplne analogický: Datagram sa umiestni do dátovej časti ethernetovského rámca, v ktorom sa ešte ďalej vyplnia identifikačné dáta špecifické pre Ethernet, a potom je rámec odoslaný na prenosové médium.

Na cieľovej stanici je postup opačný: Protokol nižšej vrstvy odstráni identifikačné údaje a vlastný dátový obsah odovzdá protokolu vo vyššej vrstve. Keďže v každej vrstve sa nachádza niekoľko protokolov, mohol by vzniknúť problém, ktorému protokolu vyššej vrstvy je potrebné dáta odovzdať. Preto každý protokol nižšej úrovne má vo svojej hlavičke okrem iného uvedené, ktorému z možných kandidátov vo vyššej vrstve má dáta odovzdať.


Vlastnosti protokolov

Spojovaná služba (Connection - oriented Service)

Používa podobný princíp ako klasický telefón. Entity na rovnakej úrovni musia najprv nadviazať spojenie, prostredníctvom ktorého potom komunikujú. Toto spojenie sa po ukončení komunikácie musí zrušiť. Spojenie sa chová v určitom zmysle ako rúra (pipe), napr. zachováva sa poradie prenášaných dát. S vytvorením spojenia a s jeho zrušením je spojená určitá réžia, preto sa tento druh služby odporúča použiť pri väčšom objeme prenášaných dát. 


Nespojovaná služba (Connectionless Service)

Používa princíp ako listová pošta. Jednotlivé prenášané časti dát môžu použiť rôzne cesty a môžu doraziť v rôznom poradí. Táto služba nemá prakticky žiadnu réžiu na začiatku a konci komunikácie, ale má vyššiu réžiu pri prenose jednotlivých častí dát. Je výhodné ju použiť pri menšom množstve dát. 


Spoľahlivá služba (Reliable Service)

Nikdy nestráca žiadne dáta. Zvyčajne sa používa mechanizmus potvrdzovania (ok - opakovať prenos). Tento však zvyšuje réžiu a často môže byť opakovanie prenosu nevhodné, napr. pri digitálnom prenose zvuku (real time). 


Nespoľahlivá služba (Unreliable Service)

Presnejšie služba zabezpečujúca vysokú, ale nie stopercentnú spoľahlivosť. Má však menšiu réžiu a preto je rýchlejšia. Nespoľahlivým typom protokolu je napr. UDP.


IP telefónia

IP telefónia (IPT) sa v posledných rokoch vyvinula a dozrela natoľko, že sa v súčasnosti prekonáva klasický prenos hlasu. Všetci významnejší dodávatelia klasických telefónnych riešení už majú aj riešenia podporujúce IP telefóniu. Firma Tronet a.s. ponúka
implementáciu IP telefónie na báze produktov firmy Cisco Systems, ktorá je v súčasnosti v oblasti IP telefónie lídrom na trhu. 

IP telefónia patrí takpovediac k trendom dnešnej doby a prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti jej užívateľa. Jej hlavnou výhodou je to, že je založená na osvedčených štandardoch a otvorených rozhraniach. To prispieva k jej rýchlemu rozšíreniu,
keďže ako otvorené riešenie sa vyznačuje vysokou mierou ochrany a efektívnosti vynaložených investícií. 
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
IP telefónia SOŠ 3.0054 1400 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.