referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zina
Sobota, 21. mája 2022
IP telefónia
Dátum pridania: 28.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suchyzyps
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 448
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 17m 10s
Pomalé čítanie: 25m 45s
 
Voice quality (zaručená kvalita hlasu) je jeden z najdôležitejších aspektov z Quality of Services – zaručenej kvality spojenia (QoS) pre IP telefonovanie. QoS zahŕňa:

• kvalitu hlasu (jasnosť, oneskorenie, echo = ozvena)
• uskutočnenie hovoru (spoľahlivosť a dostupnosť siete, potvrdenie smerovania)
• podporné služby


Call manager

CallManager (správca hovorov) je program, ktorý zabezpečí preklad telefónneho čísla na IP adresu a späť [3]. Taktiež riadi nadviazanie, priebeh a ukončenie hovoru. Je schopný komunikovať s hlasovou schránkou a presmerovať do nej hovory.

CallManager je zodpovedný za základný návrh trasy spojenia. Pokiaľ nie je dostupná druhá strana cez dátovú sieť, zvolí volanie cez bežnú telefónnu sieť. Umožňuje tiež usporadúvať konferencie rôznych druhov.


Gatekeeper

GateKeeper je nástroj pre zaistenie volnej kapacity na linkách pre hlasové a video prenosy. Ak je linka preťažená, začne dochádzať k oneskoreniu a stratám dát. GateKeeper sa snaží, aby dát nebolo viac než je kapacita linky. Pracuje v spolupráci
s CallManagerom. CallManager pri vytváraní spojenia zisťuje, či je linka dostatočne voľná. Ak CallManager linku použije, GateKeeper si zapamätá, že linka je už čiastočne obsadená. Ak linka nie je dostatočne voľná na prenos požadovaných dát, potom
CallManager musí hľadať inú cestu, teda inú linku, iný router, verejnú sieť.


Kodek

V súčasnosti sa v digitálnych okruhovo prepínaných sieťach používa PCM modulácia, čo je zastaraná technológia, ktorá potrebuje 64kbit/s v oboch smeroch komunikácie. IP telefónia používa moderné komprimačné techniky ktoré potrebujú iba zlomok prenosovej kapacity oproti PCM modulácii. Hlasové kódeky komprimujú hlas vzhľadom na požadovanú kvalitu a teda vzhľadom na QoS poskytovanú IP sieťou. Enkóder konvertuje digitalizovaný signál po analóg-digital konverzii na bitový tok, ktorý je
paketizovaný a posielaný IP sieťou. Dekóder rekonštruuje pôvodný hlasový signál, ktorý je aproximáciou pôvodného signálu. Hlasové kódeky sa implementujú na koncových zariadeniach a teda priamo určujú dosiahnuteľnú kvalitu v ideálnej sieti bez faktorov degradujúcich kvalitu.

Iné faktory určujúce kvalitu kódeku sú napr. spracovávanie rozdielnych hlasov alebo nehlasových signálov ako šum pozadia.

Bitový tok (bits/s) produkovaný enkóderom ovplyvňuje zaťaženie kapacity siete. Kvalita rozhovoru sa z pravidla zväčšuje so vzrastajúcim bitovým tokom.

Kódek musí počítať so stratenými paketmi, mal by byť dostatočne robustný. Táto vlastnosť určí kvalitu zvuku v zaťaženej sieti a v situáciách zahltenia, kde je pravdepo- dobná strata paketov. 


Rôzne riešenia IP telefónie

Obrázok č.1 je situačným náčrtom nasadenia IP telefónie v prostredí WAN siete s existujúcou štruktúrou pobočkových ústrední. 
 

Obrázok č.1: Nasadzovanie IPT v heterogénnom prostredí

V takomto modeli je na centrále jeden Call Manager server (alebo niekoľko servrov v „clustri“). CallManager server preberá na seba “logickú” funkcionalitu klasickej telefónnej ústredne a mohli by sme povedať, že ju “softvérovo” nahrádza. Server zabezpečuje základné spracovanie hovorov, signalizačné a spojovacie služby pre IP telefóny, SoftPhony, VoIP brány,
softvérové aplikácie a iné zariadenia. 

Jednotlivé pobočky – a samozrejme aj centrála - sú pripojené do WAN siete prostredníctvom hlasových smerovačov, ktoré slúžia ako brány do Jednotnej Telefónnej Siete (JTS). Hardvérovo teda nahrádzajú moduly v klasickej ústredni, pretože linky od
poskytovateľa hlasových služieb (ST) sú ukončené priamo v týchto zariadeniach. 
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
IP telefónia SOŠ 3.0054 1400 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.