referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Aspekty IKT
Dátum pridania: 28.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suchyzyps
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 729
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 

1.Právne aspekty

Popisujú využívanie IKT v zmysle SK legislatívy. Jedná sa o zákony o Ochrane osobných údajov, Ochrana duševného vlastníctva a legálnosti používania Software, zákon o štátnom a služobnom tajomstve, zákon o elektronickom podpise, (pracovný poriadok), ... 

1.1 Ochrana osobných údajov

Zákon NR SR č. 52/98 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov v informačných systémoch rieši otázky ochrany týchto údajov pred
zneužitím neoprávnenými osobami, organizačné aspekty použitia techniky (i výpočtovej) k zabezpečeniu tejto ochrany, ako i trestné postihy za porušenie ustanovení zákona. 

Osobné údaje - sú údaje týkajúce sa priamo určenej, alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo, alebo nepriamo na základe použitého identifikátora, alebo na základe jednej či viacerých charakteristík, alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu, alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje patrí čokoľvek o osobe, počnúc od rodného čísla, adresy, až po veľkosť topánok. 


1.2 Ochrana duševného majetku

Zákon NR SR č.383/97 Z.z. Autorský zákon rieši otázky ochrany autorských práv na diela (v našom prípade programy a databázy údajov). 

Softwareová Licencia - je dokument, ktorý upresňuje za akých podmienok môže byť soft používaný, šírený a aké operácie s ním používateľ môže prevádzkovať. Dokument licencie je prítomný v takmer všetkých SW produktoch. Často sú licenčné podmienky ( license agreement ) zobrazované pri inštalácii software. Používateľ by sa mal s týmto dokumentom zoznámiť a to hlavne z dôvodu, aby si bol istý, že software využíva legálne.  


2. Licencie rozdeľujeme na :

Komerčné - ich účelom je ochrániť SW produkt a zaviazať používateľa tak, že môže so SW robiť len to, za čo si zaplatil.

Nekomerčné - autori týmito licenciami zväčša chránia svoj SW , ktorý dali voľne k dispozícii proti plagiátorstvu, či zneužitiu firmami. 

Legálne zakúpený počítačový program znamená, že kupujúci dostane právo program použiť (nie zmeniť, predávať alebo darovať ďalej) - toto právo upravuje tzv. LICENCIA. Tá môže dovoliť použitie programu na 1 počítači, alebo viacerých - MULTILICENCIA (viac inštalácií alebo neobmedzený počet a práca v sieťach). 

Ak sa užívateľ zaregistruje u autora alebo jeho legálneho distribútora (predajcu), zväčša získava technickú podporu, lacnejšie nové verzie - tzv. UPGRADE a pod. 


2.1 Ďalšie pojmy z oblasti softwaru:

Firmware – mikroprogramové vybavenie, ktoré je uložené zväčša v pamäti ROM a je v cene hardwaru.

Romware - Software /strojová inštrukcia/ uložená v pamäti ROM. 

Shareware - požičiavaný software. Podľa výkladového slovníka je to program, ktorý sa požičiava, (ale sa nesmie kopírovať). Z vlastnej skúsenosti však viem, že mnoho autorov, ktorý vyhlásia svoj program za shareware, umožňuje ich legálne rozširovanie bez úplaty a bezo zmien samotného programu (za cenu diskety alebo iného nosného média). Nazdávam sa, že je to v súlade aj s naším autorským zákonom. Pri tomto software je autorom umožnené, aby si záujemca o takýto počítačový program ho vyskúšal a ak sa mu páči, môže sa u autora zaregistrovať, za čo mu tento poskytne licenciu na využívanie a ďalšie služby s tým súvisiace.
Pri týchto programoch autori zvyknú chrániť svoje záujmy rôznym spôsobom (napr. obmedzenie doby funkčnosti, výpisy na obrazovku alebo tlačiareň, nefunkčnosť niektorých častí a pod.). Ak sa používateľ po uplynutí skúšobnej doby nezaregistruje, je ďalšie používanie programu nelegálne. 

Freeware - bezplatný software. Sú to programy s autorskými právami (copyrighted program), ktoré sú dostupné verejnosti bez poplatkov. Autori alebo vlastníci sami umožnili ich bezplatné šírenie. 

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.