referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Pondelok, 5. decembra 2022
Programovanie a WWW
Dátum pridania: 28.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suchyzyps
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 106
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 15m 40s
Pomalé čítanie: 23m 30s
 

Čo je to programovanie 

- Všetky programové časti pc museli byť naprogramované. Prvé pc boli programované technikmi pomocou kódov z 0 a 1. Proces sa vyvinul, vznikli programátori a tvorba programov sa začala štruktúrovať. Programovanie je činnost, ktorá zahrňuje tvorbu algoritmu a programu. Algoritmom rozumieme všeobecný postup riešenia danej úlohy. Program je zápis algoritmu v zvolenom programovacom jazyku.

Programom (algoritmom) nemusí býť nutne počítačový program — programy su napr. i návody k použitiu, predpisy v kucharkách a pod.


Algoritmus riešenia úlohy

-Algoritmus je každý predpis, ktorým je jednoznačne definovaná postupnosť krokov vedúca od meniteľných vstupných informácií k žiadaným výstupným informáciám. Algoritmus musí mať hlavne nasledujúce vlastnosti:

a) Determinovanosť: pre každý krok algoritmu je jednoznačne určený nasledujúci krok. Po konečnom počte krokov algoritmus končí.

b) Hromadnosť: algoritmus musí vychádzať z meniteľných vstupných údajov a teda bude predpisom pre riešenie viacerých úloh, ktoré sa od seba líšia vstupnými hodnotami.

c) Rezultatívnosť: pre ľubovoľné prípustné vstupné údaje vedie algoritmus k výsledku.

K týmto požadovaným vlastnostiam algoritmu pristupuje ešte požiadavka praktickej uskutočniteľnosti na dostupnom počítači čo do kapacity pamäte a množstva spotrebovaného strojového času.


Vývojové diagramy


Ako prostriedok analýzy zložitejších úloh je slovný zápis algoritmu nevýhodný hlavne z týchto dôvodov:

- je neprehľadný, nezvýrazňuje zmeny postupu pri realizácii algoritmu a jeho vetvenie,
- má veľkú pravdepodobnosť výskytu nepresností a nejednoznačnosti,
- je vzdialený prísne formalizovanému programovaciemu jazyku. 

Pre zápis algoritmov boli preto vypracované a medzinárodne prijaté značky, pomocou ktorých sa algoritmus vyjadrí vo forme tzv. Vývojového diagramu (STN 36 9030).


Strojovo orientované programovanie :

-Sám určitý typ procesora má dekóder inštrukcií , a teda aj tzv mikrokód (sadu inštrukcií). Programátor zadáva program (pomocou vhodného zariadenia) vo forme 0,1 alebo v šestnástkovej sústave v mikrokóde , a dekóder inštrukcií vytvorí
všetky postupy (presuny el. impulzov a pod.) potrebných na vykonanie inštrukcie (príkazu).

Takéto programovanie je strojovo závislé (je nutná znalosť konkrétneho procesora a jeho mikrokódu) a navyše veľmi
zložité (i na elementárne činnosti - napr. sčítanie dekadických čísel treba spraviť program). Výhodou je najmenšia veľkosť a najvyššia rýchlosť takto urobeného (optimalizovaného) programu. Takto sa robia programy hlavne na ovládače zariadení, mnohé vírusy atď.

Assembler :

-Pre zjednodušenie programovania v strojovom kóde (mikrokóde procesora) bol vyvinutý nástroj nahrádzajúci nutnosť pamätania si binárneho alebo hexadecimálneho vyjadrenia inštrukcie - assembler (jazyk symbolických adries, jazyk symbolických inštrukcií). Je to v podstate prekladač (program), ktorý preloží slovný zápis programu do mikrokódu (object code).

Linker :

-je program, ktorý pripraví spustiteľný súbor pre konkrétny operačný systém (konkrétnu platformu).
 
Tieto programovacie jazyky sa označujú ako jazyky nízkej úrovne. Ich hlavnou výhodou je rýchlosť a malá veľkosť a nevýhodou strojová závislosť

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.