referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vojtech
Utorok, 23. apríla 2024
Počítač ako nástroj informačnej spoločnosti
Dátum pridania: 14.08.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 557
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 

Počítač ako nástroj

S informáciami a nástrojmi na prácu s nimi sa stretávame na každom kroku, v bežnom živote, v škole, pri zábave. Ocitli sme sa na prahu informačnej spoločnosti, teda spoločnosti, kde práca s informáciami bude každodennou záležitosťou. Budeme musieť informácie získavať, skúmať, používať, spracúvať a prezentovať. Ale aj vedieť si z nich vybrať tie dôležité a pravdivé. A pritom si uchovať svoje súkromie, čiže informácie o sebe.

Na prácu s informáciami dnes používame rôzne informačné a komunikačné technológie, teda techniky, metódy, postupy a prostriedky ako počítač, kalkulačku, elektronický diár, mobilný telefón... (a všetko smeruje k tomu, že tieto pomôcky sa onedlho spoja do jedinej, ktorá ich bude všetky v sebe obsahovať).

Ak v súčasnosti hovoríme o informačných a komunikačných technológiách, máme na mysli počítač, ktorý sa stal v našej dobe ich symbolom. Počítač, čiže súčiastky, z ktorých sa skladá nazývame hardware. Programy, čiže počítačové nástroje nazývame software. Iba vďaka nemu počítač „ožíva“. Hardware počítača bez software nie je nástrojom na prácu s informáciami. Až po rozšírení o software umožňuje účelnú a efektívnu prácu.

Základným software každého počítača je operačný systém. To je „duša“ počítača, ktorá ovláda hardware a umožňuje, aby na počítači bežali rôzne počítačové nástroje – sofvérové aplikácie. Napríklad počítačová hra, nástroj na kreslenie na počítači, nástroj na písanie textov, to všetko sú softvérové aplikácie, s akými sa už skoro každý z nás stretol.

Počítačový nástroj na prácu s textom sa nazýva textový editor. Je to program, ktorý sa využíva pri práci s textom. Slúži na jeho editovanie – umožňuje nám text písať, meniť, prepisovať alebo dopĺňať jeho časti, vytlačiť ho na papier... Inými slovami, dovoľuje text vytvárať a upravovať.

Okrem textových dokumentov často pracujeme na počítači aj s obrázkami. Na prácu s obrázkami používame grafický editor. Je to program, v ktorom môžeme buď vytvárať nové obrázky, alebo upravovať už existujúce. Jednoduchú verziu grafického editora nájdeme takmer na každom počítači.

Mnohé textové editory umožňujú vytvárať a do textu vkladať tabuľky, čiže informácie usporiadané do riadkov a stĺpcov. Ak však tieto tabuľky obsahujú veľa údajov, s ktorými chceme vykonávať aj rôzne výpočty, bude lepšie použiť špecializovaný počítačový nástroj – tabuľkový kalkulátor.

V dnešnej dobe sa počítače a počítačové siete využívajú aj na komunikáciu.

Počítač je nástrojom na získavanie a spracovávanie informácií. Okrem týchto činností však potrebujeme informácie aj ďalej šíriť a prezentovať, teda oboznámiť s nimi iných ľudí. Prezentácia môže mať rôzne formy. Dá sa urobiť napr. v tvare textového dokumentu, ktorý vytlačíme na papier. Informácie môžeme zverejniť na Internete ako webovú stránku. Alebo pomocou špeciálneho programu vytvoríme počítačovú prezentáciu.

Počítače stále viac prenikajú aj do oblasti zábavy – najznámejšie sú počítačové hry, ktoré existujú už od vzniku prvých počítačov. Počítačové hry určite nie sú iba mrhaním voľného času. Pri mnohých z nich musí hráč premýšľať, učiť sa rozumieť prostrediu, v ktorom sa hra odohráva, hľadať riešenia zložitých situácií. Počítačové hry umožňujú rozvoj postrehu, sústredenia, priestorového videnia, logického a kombinačného myslenia.

Zvládnuť prácu s informačnými a komunikačnými technológiami znamená pripraviť sa na svoju úspešnú budúcnosť. Už dnes (a o to viac o niekoľko rokov) nás sprevádzajú a obklopujú na každom kroku, pri každom druhu ľudskej činnosti.

Informačná spoločnosť

Vývoj ľudstva prechádza etapami. Najprv sme boli lovci a zberači plodov. Neskôr sme ovládli oheň a technológiu tavenia kovov, vynašli pluh. Začala sa éra poľnohospodárstva. So špecializáciou ľudí na rôzne činnosti prišla remeselná výroba. Postupne sa zvyšoval vedomostná úroveň, narastal objem informácií, ktoré bolo treba spracúvať a vymieňať. A tak sa rozvíjali aj informačné technológie, ktoré to umožňovali. Ich úroveň nemôžeme porovnávať s dnešnou, ale aj s ich pomocou postupoval vývoj ľudstva vpred. Neskôr vstúpil človek do ďalšej etapy, nastala priemyselná éra. Aj v súčasnosti prežívame veľkú zmenu – prechod k informačnej spoločnosti.

Dnes mnohé technické vynálezy umožnili skrátiť vzdialenosti vo svete svojou spoľahlivosťou, ale najmä rýchlosťou, čím prispeli ku glabalizácii sveta – jeho „zmenšovaniu“. Napríklad na internete prúdia rozhovory, články, reklamy a informácie. Ešte stále však nie sú prístupné všetkým ľuďom a všade rovnako.

Počítače prenikajú do nášho každodenného života, stávajú sa súčasťou každého pracoviska a menia jeho charakter (tzv. E-kancelárie využívajú najmä videokonferencie = šetrenie nákladov na cestovanie, a groupware, aplikácie umožňujúce pristupovať k tým istým údajom viacerým ľuďom naraz a možnosť paralelného riešenia problémov.). Nové technológie vytvárajú aj nové pracovné príležitosti, ktoré vyžadujú kvalifikovanejších pracovníkov. Počítače sa už dostali aj do veľkého množstva domácností, kde slúžia ako zdroje informácií (ak sú pripojené na internet), vzdelania ale aj zábavy.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.