referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Základné sieťové služby internetu
Dátum pridania: 11.09.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: TOMI666
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 600
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 18.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 31m 30s
Pomalé čítanie: 47m 15s
 
Úvod

Obdobie 21. storočia môžeme charakterizovať aj ako storočie rýchleho rozvoja informačno-komunikačných technológií. Rýchly vývoj hardwaru a softvaru spôsobuje to, že počítačová technika veľmi rýchlo podlieha morálnemu opotrebeniu. Každý mesiac na trh sú uvádzané nové, modernejšie a výkonnejšie produkty pre spracovanie informácií. Moderné technológie sú súčasťou nášho každodenného života. Internet a počítačové siete jednoznačne patria k nim. Internet nám ponúka dostupné, rýchle a aktuálne informácie z ktorejkoľvek oblasti života. Prudký rozvoj počítačovej a komunikačnej techniky spôsobil, že dnešnú spoločnosť môžeme nazvať informačnou. Takmer každý z nás dennodenne či už v práci, škole alebo vo voľnom čase využíva internet a počítačové siete. Veľa administratívnych záležitostí si už vieme vybaviť bez toho aby sme museli ísť na úrad alebo inú inštitúciu. Napríklad z pohodlia domova môžeme využívať bankové služby. Dôležitým faktorom zavádzania nových informačno-komunikačných technológií sú ľudia, ktorí budú techniku obsluhovať a používať pre zefektívnenie svojej práce. Na tieto nové pracovné podmienky je však potrebné pripraviť pracovníkov. Preto aj študenti strednej priemyselnej školy hutníckej sú už počas štúdia pripravovaní na prácu s novými technológiami spracovania informácií, aby sa po ukončení štúdia uplatnili na trhu práce a začali využívať a zavádzať do praxe najnovšie poznatky a technológie. A kvôli čomu som si tému základne sieťové služby internetu vybral? Musím povedať, že výber témy nebol pre mňa zložitý, pretože počítač a internet je mojou záľubou. V práci sa snažím ozrejmiť a priblížiť túto problematiku v jednotlivých kapitolách, ktoré sa zaoberajú internetom a počítačovými sieťami. Počnúc delením, architektúrou a protokolmi počítačových sieti až po históriu, nástroje a služby, ktoré nám internet ponúka. Dúfam, že vám ňou prinesiem niečo nové, ale hlavne zaujímavé.


1. INTERNET

1.1 Čo je to internet?

Internet je najväčšia celosvetová počítačová sieť, ktorá spája tisíce počítačových sietí a poskytuje veľké množstvo informácií . Je to tiež komplexná globálna sieť pozostávajúca z tisícov ďalších nezávislých sietí, ktoré sú prevádzkované vládnymi agentúrami, výchovno-vzdelávacími a výskumnými inštitúciami a súkromnými obchodnými spoločnosťami.

Internet môžeme tiež definovať aj ako:
-informačné médium, podobne ako noviny, časopisy, knihy, televízia, v ktorých nájdeme každý deň najnovšie a najaktuálnejšie informácie a možnosti rôznych služieb, pričom stále viac informácií je prístupných v multimediálnej forme
-komunikačné médium umožňujúce miliónom ľudí na celom svete byť v neustálom kontakte v reálnom čase
-reklamné médium a marketingové médium, ktoré postupne svojím globálnym dosahom a možnosťou spätnej väzby stále viac konkuruje televízií, rozhlasu a tlačovým médiám
-vytvára nové pracovné príležitosti, odstraňuje geografické bariéry a nie je len zdrojom vzdelávania, ale aj zábavy a oddychu
-obchodné médium, ktoré vytvára nové možnosti obchodu a spolupráce pre firmy a jednotlivcov v globálnom meradle


1.2 Fungovanie internetu

Internet je založený na prenášaní súborov a spôsobov ich uverejňovania alebo poskytovania jednotlivým užívateľom prostredníctvom jednotlivých služieb. Výmena dát medzi dvoma počítačmi je v skutočnosti zaisťovaná ešte prostredníctvom určitého množstva ďalších počítačov, ktoré sú na trase medzi koncovými počítačmi. Väčšina týchto služieb poskytovaných Internetom má pasívny charakter, čo v praxi znamená, že zariadenia zaisťujúce určitú službu čakajú na konkrétne užívateľské požiadavky a na základe nich až potom zašlú užívateľovi požadované súbory s informáciami.

Internet predstavuje celosvetový systém prepojení počítačových sietí, ktoré nemajú žiadnu centrálu ani majiteľa. V dôležitých bodoch siete sú tzv. správcovia, ktorí zabezpečujú prevádzku jednotlivých spojovacích uzlov siete. Prístup na internet je voľný a prakticky neobmedzený. V dnešnej dobe sa na internet môže pripojiť ktokoľvek, ak sa chcete pripojiť doma potrebujete na to patričné počítačové vybavenie s modemom, telefónnu linku a zaplatí účastnícky poplatok správcovi uzlu. Je aj jednoduchšie pripojenie ktoré spočíva v tom, že si sadnete na nejakú stoličku v internetovej kaviarni a zaplatíte len za čas počas ktorého ste
"surfovali" internete. V súčasnosti sa odhaduje počet užívateľov na neuveriteľných 70 000 000 miliónov. Vďaka využitiu systému World Wide Web skrátene WWW má dnes každý jeden z využívateľov prístup ku všetkým informačným zdrojom, ktoré sú na internete prístupné.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.