Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zrýchlenie 3Dfx karty

3Dfx speed-up

Grafická karta s čipom 3Dfx (tzn. karty s čipom VooDoo I.,II,….V, Voodoo Rush a Banshee) používa na nastavenie podmienok svojej práce obyčajné premenné v DOSe, ktoré sa zadávajú ako textové riadky v súbore AUTOEXEC.BAT (platí to pre systém DOS aj WINDOWS). Pri neprítomnosti týchto premenných obslužné ovládače nastavia kartu na štandardné hodnoty, v tomto prípade na hodnotu 50 MHz. (toto je vnútorná pracovná frekvencia samotnej karty a nijako nesúvisí s frekvenciou procesora či mainboardu).

Zápis do AUTOEXEC.BAT má tvar :

set SST_GRXCLK=xx,

kde xx nadobúda hodnoty 45 - 65 a znamená zároveň aj frekvenciu v MHz. Ako štandartné nastavenie je použitá hodnota 50, firma Diamond udáva najvyššiu hodnotu pre nechladenú kartu 57, ale všeobecne sa považuje pri nechladenej karte za maximum hodnota 55 - 56.
Pri dobre chladenej karte (chladiče + ventilátory na obidva čipy) je možné dosiahnuť hodnotu až 63 - 65, ale pri kontrole oteplenia čipov, pretože pri prekročení maximálnej teploty dôjde k ich zničeniu. Nie každá séria čipov 3Dfx vie bez problémov pracovať pri zvýšenej frekvencii a niekedy hra padá alebo sa objavia nedokonalosti v obraze.

Pomocou podobných premenných sa dá nastaviť veľké množstvo parametrov : ďalšie info na stránke : http://3dfiles.com/bgrsoftware/3dfxsettings.shtml
Existujú aj programy, ktoré to urobia „svojpomocne" a sami „uhádnu" optimálne hodnoty.
Dobrý program je aj na stránke BGR Software. Stránka zaoberajúca sa chladením čipov 3dfx :
http://www.3dfxcool.com

Chladenie 3Dfx karty

Na dobre chladenú kartu nestačí len samotné chladenie karty ale je potrebné zabezpečiť odvod tepla z celého počítača. Najzákladnejšou podmienkou je kvalitný chladič na procesore (najlepšie vysokootáčkový s ložiskami). Ak máte nechladenú kartu, a chcete ju nastaviť na „nechladené" maximum, tj. 55 - 56 MHz, bolo by dobré vykonať nasledovné úpravy:

a) Ak vaša doska podporuje monitorovanie teploty CPU, a vzduchu v počítači (cez BIOS), zistite aktuálne hodnoty teplôt pred pretaktovaním a po ňom. Ak teploty rapídne stúpnu, uveďte frekvenciu karty na štandard. Všeobecne je považované maximálne stúpnutie teploty o 4-8% teploty pred pretaktovaním)

b) Skúste odstrániť kryt zo skrinky počítača, alebo aspoň odstrániť umelohmotné doštičky z voľných slotov na CD-ROM mechaniky. Existuje špeciálny chladič, ktorý sa montuje do týchto slotov, a vyháňa teplý vzduch zvnútra počítača.

Pre dokonalé chladenie sa môžu použiť dva: jeden horúci vzduch zvnútra odvádza, druhý , otočený naopak, vzduch privádza (druhý chladič sa umiestňuje spravidla nižšie. Ak máte mini-tower tzn. len dva sloty na CD-ROM, spravidla sa CD-ROM mechanika umiestňuje do najvyššieho slotu, chladič pod ňu. Pri skrinke midi-tower - tri CD sloty : najvyššie CDROM, pod ňou odvádzač a najnižšie privádzač vzduchu. Taktiež pretaktovanie procesora zvyšuje teplotu. Ak máte počítač umiestnený pri stene, pokúste sa umiestniť ho min. 20 cm od steny, aby sa vzduch cez zadný otvor mohol dobre odvádzať. c) Používajte vždy najnovšie ovládače pre grafiku : DirectX aj Glide

d) Použitím benchmarkového programu (SiSoft Sandra, 3Dbench, ZiffDavis Bench apod.) si nechajte otestovať váš 3D subsystém pred a po pretaktovaní karty. Ak budú výsledky lepšie a teplota zároveň príliš nestúpne, môžete nastavenia ponechať.

Linky:
http://www.3dfxcool.com - www.3dfxcool.com
http://3dfiles.com/bgrsoftware/3dfxsettings.shtml - 3dfiles.com/bgrsoftware/3dfxsettings.shtml

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk