Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Multimediálna prezentácia

Na začiatku 80.rokov sa o počítačovej grafike mohlo bežným užívateľom iba snívať, pretože išlo o oblasť natoľko finančne náročnú, že si ju mohli dovoliť len bohaté firmy. S postupom času začala grafika do počítačového priemyslu prenikať stále výraznejšie. Dnešné výkonné počítače umožňujú stále väčšie rozlíšenie obrazu a možnosť zobrazenia stále väčšieho počtu farieb. V spojení so špičkovými grafickými programami sa počítač dnes začína stávať nástrojom profesionálnej grafickej tvorby. Práve tento fakt dal zelenú rozvoju počítačových prezentácií, či už ide o súkromne osoby, začínajúcich podnikateľov, či svetoznáme korporácie. Používanie osobných počítačov dnes zasahuje takmer do všetkých oblastí spoločenského života, čo má za následok veľkú dostupnosť a flexibilitu práve tohoto druhu prezentácie. Je to práve multimediálna prezentácia, ktorá čoraz častejšie vytláča z nášho trhu rôzne iné druhy propagácie a prezentácie či už produktov alebo služieb. Čoraz častejšie sa môžeme stretnúť s faktom, že firmy ako reklamu už nepoužívajú rôzne farebné letáčiky, čí drobné upomienkové predmety, ale propagujú svoj produkt na CD nosičoch, ktoré si môže každý prehrať v kľude doma na svojom osobnom počítači. Na kompaktný disk sa zmestí niekoľko stonásobne viac informácií ako na leták či brožúrku, a navyše to ma výhodu v tom, že každý užívateľ si môže priamo vyhľadať informácie o ktoré ma záujem, bez toho, aby sa celé hodiny prehrýzal morom textu, ktorý ho vôbec nezaujíma, a ktorý človeka aj často odrádza. Pokiaľ ide o prezentáciu kvalitne spracovanú, tak ta by sa mala automaticky spustiť pri vložení CD do počítača, bez zdĺhavých inštalácii, či rozpakovávania. Na začiatku si môže užívateľ zvoliť, o ktorú oblasť informácií má záujem, či o produkty, služby, informácie o firme, kontaktnú adresu, či iné informácie, čo mu ušetrí veľa času oproti prehľadávaniu katalógov, brožúr, či iných papierových propagačných predmetov. Firma si touto cestou získa u zákazníka väčšie sympatie, nakoľko mu ušetrila množstvo času a nervov. Avšak neprehľadná prezentácia, môže vyvolať pravé opačnú reakciu. Pokiaľ je na nosiči málo informácií, alebo sú neprehľadné usporiadane, pripadne na rozbehnutie je potrebná siahodlhá inštalácia, tak v tom prípade multimediálna prezentácia na CD neplní svoju funkciu. Ďalšou výhodou prezentovania sa multimediálnou cestou sú ušetrené finančné prostriedky vynaložené na vznik, rozmnoženie a distribúciu nosiča.

Jeho výroba stojí iba niekoľko korún, rádovo od 3 do 7 Sk, nakoľko sa nosiče lisujú vo veľkom množstve. Multimediálna prezentácia
Je to drahšie ako tlač propagačných materiálov, aj keď ich cena sa takisto pohybuje od 0,10 až do neuveriteľných 8 Sk, ale v konečnom dôsledku sa ich rozdá menej, čím sa náklady už ako tak vyrovnajú. Hlavným prínosom je však fakt, že reklamné a propagačné letáčiky končia až príliš často v odpadkovom koši často krát čo i len bez toho, aby si užívateľ prečítal o čo vlastne ide, čo sa o prezentácii uloženej na CD nedá povedať. Nosič, v tomto prípade kompaktný disk vyvoláva v ľudskej psychike pocit nadobudnutia akéhosi majetku či hodnoty, preto sa vlastník nosiča stáva pravdepodobnejším klientom danej firmy ako človek ktorý obdržal nudnú zaužívanú aj keď pekne graficky a farebne spracovanú brožúru. Kompaktné disky na ktorých je prezentácia uložená môžu však zaujať aj svojim tvarom. Dnes sa už vyrábajú v rôznych veľkostiach a tvaroch. Toto je umožnené najmä vďaka tomu, že kompaktný disk sa v CD – rom mechanike nenačítava od vonka ako sme na to boli zvyknutý u LP platní, ale naopak smerom od vnútra. Preto môže mať prezentácia napríklad tvar vizitky, či znaku firmy, ktorú prezentuje. Multimediálna prezentácia má však oproti klasickej aj tú výhodu, že je možné sprístupniť ju na celosvetovej komunikačnej sieti a to na Internete. K takto uloženej prezentácii maá potom prístup naozaj každý užívateľ pripojený na Internet. Stačí ak si vo svojom internetovom prehliadači napíše tu správnu internetovú adresu, a užívateľ sa bleskurýchle dostane k požadovaným informáciám. Najčastejšie je internetová adresa vo forme: www.nazovfirmy.sk pričom koncovka môže byť aj .com. Pokiaľ sa však jedná iba o malú lokálnu firmu, je koncovka prevažne sk, čo značí že stránky firmy sú uložené na internáte na slovenskom serveri. V dnešnej dobe informačných technológií a po schválení zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom roka 2001, sa na slovenskom Internete objavuje čoraz viac stránok slovenských miest. Informačný zákon doslova udáva povinnosť slovenským mestám sprístupniť na Internete ich prezentácie. Viaceré mestá nemajú vlastné internetové stránky napriek tomu že im takú povinnosť zákon ukladá. Ďalšie mestá na svojich stránkach zverejňujú iba všeobecné informácie o meste a jeho histórii.

Podľa zákona však musia poskytovať aj prostredníctvom Internetu informácie o termíne a programe rokovania mestského zastupiteľstva, zápisnice z jeho rokovania, texty návrhov a schválených znení všeobecno záväzných nariadení a ďalšie informácie. Mesto by však samé malo mať záujem o jeho vlastnú prezentáciu a zviditeľnenie
Multimediálna prezentácia
sa či už na Slovensku, alebo aj vo svete. Prezentovanie sa na Internete má aj tu výhodu, že sa k nej v jednom momente môže dostať niekoľko stoviek či tisíc užívateľov naraz. Nakoľko počet počítačov pripojených na Internet prekročil začiatkom roka 2001 počet 185 mil. , a enormný nárast pripojení neustále pribúda, dá sa usudzovať, že spôsob prezentovania sa pomocou Internetu je najprogresívnejším a najrýchlejšie sa rozvíjajúcim spôsobom. Sem môžeme zaradiť aj prezentácie predvádzané pomocou video konferencie, ktoré majú význam hlavne pri prenose informácií na obrovské vzdialenosti. Prebiehajú v reálnom čase, takže dávajú možnosť bilaterálnej komunikácie oboch zainteresovaných strán, prípadne ďalších subjektov. Všetky druhy prezentácie ktoré využívajú na svoj chod multimediálny počítač, teda PC ktorý je schopný pracovať so statickými obrázkami, zvukom, videom a grafikou ako takou, musia byť vytvorené v programoch na to určených. Jedným z týchto programov ja aj program Corel Presentationos, ktorý je schopný splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky. Ďalším z rady editorov je MS Powepoinit, ktorý je oveľa rozšírenejší medzi užívateľmi, nakoľko je súčasťou kancelárskeho balíka MS OFFICE a s ktorým je schopný naučiť sa pracovať aj úplný začiatočník. Oba spomínané programy majú integrovaných množstvo funkcií na uľahčenie práce s nimi, a takisto majú systém inteligentnej nápovedy a pomoci, ktorý sám automaticky predpokladá krok, ktorý chce užívateľ vykonať. Plné verzie týchto vysoko profesionálnych programov však stoja niekoľko desiatok tisíc korún, preto si spoločnosti radšej najímajú na tvorbu prezentácii špičkové designové štúdia, ktoré vám za oveľa menší poplatok vytvoria prezentáciu presne podľa ich predstáv.
Grafika sa objavuje v počítači vo dvoch základných formátoch. Sú to: rastrový a vektorový formát
Rastrový formát:
Takýto obrázok je určený jednotlivými bodmi (pixel) Každý z týchto bodov má ako vlastnosť svoju farbu. Podľa počtu možných farieb každého bodu sa rastrové formáty delia na :
- monochromatické
- formáty v stupnici šedi
- formáty farebné

Multimediálna prezentácia
Vektorový formát:
V tomto formáte sú zobrazené objekty určené iba svojím okrajom pomocou matematickej krivky. Výsledný obraz sa na obrazovke monitora vykreslí postupným prevedením kresliacich príkazov.

Každý objekt je charakterizovaný farbou, polohou, veľkosťou a uhlom otočenia. Výhodou tohto spôsobu je menšia pamäťová náročnosť, a neskreslenie obrázku pri jeho zväčšovaní. Preto je tento formát vhodný pre grafiku vysokej kvality, pretože obrazy vo vektorovom formáte môžeme ľubovolne zväčšovať a zmenšovať bez straty detailov. Chýba mu síce jednoduchosť „ ručného maľovania “, ale kresba je čistejšia a presnejšia.
Podporované grafické formáty.
Bodové formáty :
- BMP - tento bodový formát vďačí za svoj vznik WINDOWS;
-je univerzálny, ale prakticky sa používa menej;
- PCX - je veľmi obľúbený formát;
- TIF - základný formát pre bitmapovú grafiku;
Vektorové formáty :
- WMF - formát, ktorý vzniká v prostredí Windows ako vnútorný komunikačný prostriedok; je pomerne jednoduchý a rýchly;
- JPG – dnes najrozšírenejší formát, jeho prednosťou je najmä malá kapacita. V porovnaní s formátom BMP niekedy až 10x menší.
Existuje však aj iná možnosť ako sa prezentovať. Prezentácia nemusí byt bezpodmienečne spojená s počítačom a výpočtovou technikou. Môže byt prevedená pomocou prezentačnej techniky, ktorú presne na tento účel dodávajú na svetový trh mnohé firmy. Gigantmi vo výrobe tejto techniky sú najme spoločnosti:
Video data projektory: EPSON, InFocus, PHILIPS, Proxima, SONY
Dia projektory - EPSON, InFocus, VEGA, QUADRA, 3M
Visual prezentery - Zariadenia vybavené kamerou, umožňujúce po pripojení k data-video projektoru zobrazovať trojrozmerné modely a nepriesvitné predlohy: Philips, Panasonic, Sony, QUADRA, InFocus
Spätné projektory - Zariadenia určené na premietanie z priesvitných fólií: VEGA, FOCUS, QUADRA, 3M, NEC
Multimediálna prezentácia

Episkopy - Zariadenia určené na premietanie z nepriesvitných materiálov, ako sú knihy, mapy, časopisy a podobne. VEGA, 3M, EPI, OPUS,
Projekčné plátna difúzne a reflexné - na mobilné prezentácie a premietanie najmä zo spätného projektora, dátového projektora a výkonného data-video projektora: PROJECTA
Technológia Home Cinema (domáce kino) - Každé domáce kino sa skladá z dvoch synchronizovaných systémov pre tvorbu obrazu a zvuku. Obraz je premietaný podobne ako v kine, prostredníctvom video-projektora na projekčné plátno. Signál môže pochádzať z rôznych zdrojov, ako napríklad z videoprehrávača, videokamery, DVD prehrávača, TV vysielania, satelitného prijímača, ako aj z PC alebo Mac. Video-projektory sa od seba líšia najmä grafickým rozlíšením a svetelným výkonom. Pre čo najrealistickejšiu reprodukciu akustických signálov boli vyvinuté mnohé pokrokové technológie.

V súčasnosti sú najpoužívanejšie štandardy Duo-Field CINEMA DSP, Tri-Field CINEMA DSP, Home THX s využitím niektorých digitálnych noriem (DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Stereo, Dolby Surround, SRS). Ponúkané A/V prijímače majú zabudovaný 5-7 kanálový zosilňovač zvuku s celkovým výkonom do 980 W. Repro sústavy sú v sadách po 5-9 kusov podľa potreby (hlavný predný ľavý a pravý, predný centrálny, ľavý a pravý surround, 2 x subwoofer, ľavý a pravý predný efektorový reproduktor).


TERMINOLÓGIA
Svetelný výkon - v ANSI lm na premietacom plátne, vyššia hodnota je lepšia, deväť bodové meranie
lm - označenie jednotky Ansi lm pre svetelný výkon
Kontrast - pomer medzi bielou a čiernou farbou, väčší pomer je lepším vzájomným zlúčením svetelného výkonu a kontrastu získame „živý“ obraz.
ZOOM - označenie súboru optických zariadení, ktoré umožňujú zväčšovanie alebo zmenšovanie obrazu v určitom rozsahu.
Frekvenčná kompatibilita - horizontálna frekvencia (kHz), vertikálna frekvencia (Hz), čím sú tieto hodnoty vyššie tým má projektor technický náskok a nemusíte mať obavy pripojiť k projektoru ľubovolné PC, pracovné stanice potrebujú minimálne 81 kHz.
Maximálna rozlišovacia schopnosť - ktorú je schopný projektor spracovať: udávaná v bodoch (VGA - 640x480, SVGA - 800x600, XGA - 1024x768, atď.)
Počet video vstupov - počet PC vstupov, video, S-video vstupov
LCR - označenie reproduktorov: ľavý, stredný a pravý


Multimediálna prezentácia
SR - označenie „surround“ reproduktorov pre priestorový zvuk
SW - označenie „subwoofer“ reproduktorov pre hlboké tóny
FE - označenie „front effektor“ reproduktorov pre priestorový zvuk
VHS - skratka pre Video Home Systems, všeobecne prijatý vidoe formát pre domáce použitie. S horizontálnym rozlíšením 240 TV riadkov je určený pre nenáročné aplikácie
RDS - skratka pre Radio Data System, Európsky systém doručujúci doplnkové dátové služby v spojení s FM rádiom.
Dolby Digital
- formát digitálneho priestorového zvuku, ktorý ponúka výhody digitálnych systémov (krištáľovo čistý zvuk bez rušenia neželaným šumom). Rozdiel medzi týmto systémom a Dolby Pro Logic je asi ako medzi CD a LP platňou.
Dolby Pro Logic - najpoužívanejší process spracovania zvuku pre domáce kino.

Spolu s Dolby Surround alebo Dolby Stereo vytvára zvukové pole, ktoré Vás „obkľúči zo všetkých strán“
Dolby Stereo - 4-kanálový (ľavý, stredný, pravý a surround) priestorový zvukový formát pre hudobný doprovod k filmom.
Dolby Surround - podobne ako Dolby Stereo, používaný ako doprovod pre TV a video.
DSP - skratka pre Digital Signal Processing, schopný simulovať rôzne akustické prostredia (koncert, kostol, jazz klub, atď.) ako aj dekódovať rôzne priestorové zvukové formáty.
DTS - skratka pre Digital Theater System, pracuje s rovnakou konfiguráciou kanálov, ako Dolby Digital. Hlavný rozdiel je vo vyššej rýchlosti DTS(bit/s), ktorý dáva možnosti ešte vyššej kvality zvuku.
DVD - skratka pre Digital Versatile Disc, optický disk vyzerajúci presne ako CD, ale s vyššou kapacitou uchovania informácií.
Home THX - kvalitatívny štandard pre „hardware a software“ domáceho kina. Akonáhle produkt nesie toto označenie, znamená to, že prešiel úspešne sériami náročných laboratórnych a akustických skúšok, vykonanými expertami z LUCASFILM Ltd. Existujú dva rozdielne štandardy: THX Ultra (najnáročnejší) a THX Select.Názov referátu: MULTIMEDIÁLNA PREZENTÁCIA, počet strán: 7, Autor: Peter ZELMAN, peterze@salamon.sk, v ŠALI dňa: 14. Novembra 2001©
Multimediálna prezentácia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk