referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Utorok, 28. mája 2024
Informatizácia spoločnosti
Dátum pridania: 13.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 930
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
Predpokladmi realizácie procesu informatizácie sú:

1. cieľavedomé využívanie informácií a znalostí
2. cieľavedomé využívanie informačnej techniky a technológie
3. inštitucionálna základňa
4. ľudský faktor /1/ s. 155

Informatizácia spoločnosti je: chápaná ako koncepčne riadený proces smerujúci k maximálnemu využitiu potenciálu ponúkaného informačnými a komunikačnými technológiami (IKT) vo všetkých relevantných oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života.
Najdôležitejším prínosom informatizácie spoločnosti je nová kvalita spoločenského, hospodárskeho a politického života, teda zvýšenie kvality života každého občana, a vytvorenie podmienok pre budovanie vedomostného hospodárstva využívaním metód a prostriedkov informatiky, vrátane IKT. /2 / s. 3

Didaktická technika:
- môžeme ju charakterizovať ako didaktické prostriedky technického charakteru / prístroje a zariadenia /, ktoré umožňujú vo vzdelávacom procese predvádzať, alebo demonštrovať niektoré druhy učebných pomôcok. /7/ s. 180
- plní tie isté úlohy ako učebné pomôcky a rozumieme ňou využívanie rôznych prístrojov a technických zariadení – film, zvukové prístroje a výpočtovú techniku. /6/ s. 150
- súhrnný názov technických prostriedkov, prístrojov, nástrojov a zariadení, ktoré vo vzdelávacom procese umožňujú prezentovať, sprostredkúvať informácie z príslušných učebných pomôcok a informácie informačných zdrojov / 8/ s. 102

Výpočtová technika:
– technické a programové prostriedky spracovania informácií na báze číslicového počítača.
Samočinne sleduje určený predpis / program / a podľa neho rýchlo a spoľahlivo riadi naprogramovanú činnosť. Komunikácia s jednotkou umožňuje vstupné a výstupné jednotky

tzv. zariadenia: monitor, klávesnica, myš, pevný disk, disketová jednotka, tlačiareň, server, skener ďalšie komunikačné a iné zariadenia / 8 / s. 494
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: HOTÁR, Vladimír. et. al. : 1984 Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1.zväzok Bratislava : VEDA SAV, 1984. 742 s., PETLÁK, Erich. 1997. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 1997. 270 s. ISBN 80-88778-49-2, KATUŠČÁK, Dušan : et. al. : 1998. Informačná výchova. Terminologický a výkladový slovník. 6. zväzok. prvé vydanie. Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 1998 375 s. ISBN 80-0802818-1, HOTAR, Viliam. Et.al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vydanie Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 2000 547 s. ISBN 80-08-02814-9, 7.zväzok
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.