referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Valér
Štvrtok, 18. apríla 2024
Informatizácia spoločnosti
Dátum pridania: 13.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 930
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
Téma: Informatizácia spoločnosti

Internet
– stručne ho možno charakterizovať ako: komplexnú globálnu sieť pozostávajúcu z tisícov ďalších nezávislých sietí prevádzkovaných vládnymi agentúrami, výchovno - vzdelávacími a výskumnými inštitúciami, ale v poslednom čase stále viac aj súkromnými obchodnými spoločnosťami
– súbor noriem, alebo protokolov, ktoré umožňujú komunikáciu medzi verejnými a privátnymi sieťami, cez rôzne typy komunikačných médií / telefónne linky, satelit / a rôzne technické platformy / PC, pracovné stanice / -- globálnu sieť.

1. Ako nové komunikačné médium, ktoré mení spôsob komunikácie medzi ľuďmi, odstraňuje geografické bariéry, je zdrojom vzdelávania, oddychu a zábavy.
2. Internet sa rozvíja aj vďaka internetovským providerom. /1/ s. 169

Informačná spoločnosť:
– Zmeny vyvolané narastajúcim významom informácií a IKT.
Dôsledkom akcelerujúceho vplyvu IKT je kvalitatívna zmena charakteru spoločnosti z industriálnej na informačnú / informačná revolúcia / / 3/ s.1
– Spoločnosť založená na prieniku informačných technológií, informácií a poznatkov do všetkých oblastí spoločenského života v takej miere, že zásadne menia spoločenské vzťahy a procesy /1/ s. 121

Prínos informačnej spoločnosti:
– zvýšenie kvality života väčším výberom služieb a zábavy
– lepšia podpora vzdelávania a priebežného vzdelávania počas aktívnej kariéry, podpora profesijnej flexibility spoločnosti
– nové možnosti pre uplatnenie tvorivých schopných ľudí
– zvýšenie schopnosti spoločnosti reagovať na zmeny v štruktúre ponuky a dopytu na kvalifikáciu pracovnej sily.
– výkonnejšia a transparentnejšia štátna správa, bližšie k občanovi, vyšší podiel občanov na verejnej správe /5/ s.1

Informačná technológia:
– súhrn technológií používaných pri spracovaní v knižných a informačných systémoch.
Objektom záujmu sú knižné a informačné systémy, automatizované, ktoré využívajú výpočtovú techniku a programovanie a ktoré sú zamerané na spracovanie odborných informácií a dokumentov. /1/ s. 122

Informačné a komunikačné technológie / IKT /
– Pod IKT patria: najmä počítače, počítačové siete a Internet. /4/ s. 1

1, IKT prispieva k mnohonásobnému zveľaďovaniu informačného bohatstva, k aktivizácii intelektuálneho a inovačného potenciálu krajiny, zvyšovaniu jeho účinnosti v prospech rozvoja spoločnosti.
2, Krajiny sveta sa cieľavedome usilujú využívať IKT na urýchlenie rozvoja ekonomiky spoločnosti, na skvalitnenie života občana.
3, Formuje novú, digitálnu a znalostnú ekonomiku.
4, IKT tvorí významný fenomén súčasnej ekonomiky, odstraňuje geografické hranice a podporuje proces globalizácie ekonomiky a medzinárodnú spoluprácu.

Význam IKT je: nezanedbateľný pri sprístupňovaní informácií občanom, pri zjednodušení komunikácie s verejnou a štátnou správou, ako aj pri zvyšovaní podielu občana na riadení štátu. /3/ s. 1

Informatizácia:
– zavádzanie počítačovej a telekomunikačnej techniky do sociálnych procesov

1, je vytvorený analogicky pojmom elektronizácia, automatizácia - technická stránka premien v spoločnosti
2, nie je technický ani technologický, ale sociálny proces spojený s technickými a technologickými zmenami.
3, Základným charakteristickým znakom procesu informatizácie je univerzalizácia informačných metód za využitia informačných technológií vo všetkých ľudských činnostiach, čo umožnilo nájsť nový zdroj rozvoja a rastu – informácie a znalosti.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: HOTÁR, Vladimír. et. al. : 1984 Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1.zväzok Bratislava : VEDA SAV, 1984. 742 s., PETLÁK, Erich. 1997. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 1997. 270 s. ISBN 80-88778-49-2, KATUŠČÁK, Dušan : et. al. : 1998. Informačná výchova. Terminologický a výkladový slovník. 6. zväzok. prvé vydanie. Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 1998 375 s. ISBN 80-0802818-1, HOTAR, Viliam. Et.al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vydanie Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 2000 547 s. ISBN 80-08-02814-9, 7.zväzok
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.