Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Grafické formáty a modely

Grafické formáty a modely

1. Vymenujte základné grafické modely používané v počítačovej grafike

- grafický model RGB
- grafický model CMY
- grafický model HSB

2. Popíšte vlastnosti a princípy modelov RGB a CMY

- model RGB

Je to najčastejšie používaný model zobrazenia farieb v počítačovej grafike. Umožňuje definovať farby pomocou troch čísel. Farba sa skladá z troch zložiek - červenej (Red), zelenej (Green) a modrej (Blue). Kombináciami týchto farieb sa dá vytvoriť teoreticky ľubovoľná farba.
V modeli RGB platí, že ak zmiešame všetky tri základné farby s maximálnou sýtosťou, dostaneme bielu farbu.

- model CMY

Tento model zobrazenia farieb sa najčastejšie využíva v tlačiarenských zariadeniach. Základnými farbami sú: modrozelená (Cyan), fialová (Magenta) a žltá (Yellow). Kombináciami týchto farieb sa dá tiež vytvoriť teoreticky ľubovoľná farba.
V modeli CMY, že ak zmiešame všetky tri základné farby s maximálnou sýtosťou, dostaneme čiernu farbu.

3. Vysvetlite význam pojmov stratová a bezstratová kompresia

- stratová kompresia

Stratová kompresia je metóda, ktorou po zkomprimovaní dát a ich rozkomprimovaní získame výsledok odlišný od originálu.
Stratové kompresné algoritmy sú algoritmy zabezpečujúce kompresiu (zníženie objemu dát) multimédia za cenu jeho kvality.

- bezstratová kompresia

Bezstratová kompresia sa používa všade tam, kde je potrebné, aby dekomprimované údaje boli identické s pôvodnými údajmi.
Niektoré obrázkové formáty, napríklad PNG alebo GIF, používajú iba bezstratovú kompresiu, zatiaľ čo niektore ďalšie formáty môžu používať stratovú aj bezstratovú kompresiu.

4. Vymenujte základné grafické formáty a ich rozdelenie

- bitmapové (rastrové) grafické formáty
- BMP (bit maped picture)
- GIF (grafic interchange format)
- PNG (portable network graphic)
- TIFF (tagget image file format)
- vektorové grafické formáty

Na rozdiel od bitmapovej, kde je obraz vytvorený obdĺžníkovou sieťou rôzne zafarbených bodov, je vektorový obraz poskladaný z grafických objektov.

- JPEG (joint photograph expert group)
- CDR (corel draw)
- AI (adobe illustrator)

5. Popíšte základné vlastnosti a použitie grafických formátov

- BMP - najjednoduchší bitmapový formát. Je používaný systémom Windows. Nevýhodou BMP súborov je, že aj jednoduchý obrázok zaberie na disku veľký priestor.

- GIF - jeden z najpoužívanejších formátov na webe, možnosť nastavenia priehľadnosti obrázka, využíva sa ako tlačítko. Používa bezstratovú kompresiu. Je vhodný pre uloženie tzv. perokresby (nápisy, plány, logá).
- PNG - určený pre bezstratovú kompresiu bitmapovej grafiky. Ponúka podporu 24-bitovej farebnej hĺbky. Nemá teda ako GIF obmedzenie na maximálny počet 256 farieb súčasne. Ponúka viac farieb a lepšiu kompresiu. PNG však neumožňuje jednoduché animácie.

- TIFF - Je to najuniverzálnejší formát. Využíva 32 bitovú hĺbku a akékoľvek rozlíšenie.

- JPEG - Formát je vhodný na fotografie, maľby, teda obrazy s veľkým množstvom farieb a farebných prechodov. Použiteľný najmä na webe. Nevýhodou JPG je, že dobre sa skomprimujú iba tie obrázky, ktoré neobsahujú ostré hrany.

6. Vysvetlite vhodnosť, prípadne nevhodnosť použitia jednotlivých grafických formátov vo webovej stránke

Na webovú stránku by sa mali používať najmä grafické formáty jpeg, gif, png. Majú najvhodnejšie vlastnosti, potrebné pre optimálny web.
Najdôležitejšou vlastnosťou je, že tieto formáty nezaberajú veľkú pamäť v počítači, takže stránka sa načítava rýchlejšie, ako keby sme použili napríklad obrázky vo formáte bmp.

7. Porovnajte výhody a nevýhody použitia jednotlivých grafických formátov pre použitie v oblasti digitálnej fotografie

Prístroj na snímanie digitálnej fotografie by mal obsahovať nielen bežný snímací formát JPEG, ale aj TIFF a najlepšie RAW. Tento snímací formát umožňuje záznam tzv. holých dát. Teda softwarom fotoaparátu takmer neupravovaných dát idúcich priamo zo záznamového média.
Výhoda tohto formátu je v tom, že skôr ako dáta následne po spracovaní v PC prevedieme do iného štandartného formátu, tak ich môžeme predtým farebne upraviť podľa svojich potrieb.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk