Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ohodnocovanie textov pre substitučné šifry (Bakalárska práca)

Potreba utajovať správy siaha ďaleko pred náš letopočet. Už egyptský pisári okolo roku 1900 p.n.l. pre potreby utajenia, používali neštandardné hieroglyfické symboly.
Utajovanie správ využívali najmä vysoký štátny a cirkevný predstavitelia, aristokracia, bohatý a vplyvný ľudia, velitelia armád ale taktiež vedci na utajenie resp. zabezpečenie si
prvenstva svojho objavu. Všeobecne sa dá povedať že utajovanie správ sa používalo v prípadoch, ak utajovaná správa mala pomerne vysokú hodnotu.

Z vysokou hodnotou utajovaných správ prišla aj snaha tieto správy lúštiť. Prvá dochovaná písomná zmienka o čítaní cudzích utajovaných správ s pomocou technickej
pomôcky pochádza už z roku (386 – 322 p.n.l.) keď sa Aristotelovi podarilo čítať správy utajené použitím pomôcky Skytalé. Tým začal nikdy nekončiaci súboj medzi tvorcami šifier
a ich lúštiteľmi.

Práca sa zaoberá práve problematikou lúštenia utajovaných správ, s ktorou úzko súvisí problematika ohodnocovania textov. Konkrétne sa budeme zaoberať lúštením správ
napísaných v slovenskom jazyku, bez použitia diakritiky a medzery zašifrovaných pomocou klasických substitučných šifier. V práci sa nezaoberáme vplyvom použitia archaických
typov slovenčiny alebo vplyvom použitia rôznych žánrov či štýlov jazyka.


Zdroje:
AVL strom - sk.wikipedia.org/wiki/AVL_strom
Studijní opora k předmětu Teoretická informatika (speciální v oblasti teorie jazyků a automatů ) - kubaz.cz/texty/JancarJazykyAutomaty.pdf
Trie - cs.wikipedia.org/wiki/Trie
Permutacia - sk.wikipedia.org/wiki/Permutacia_(algebra)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk