Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Príklady práce na ponukovom rozpočte v programe CENKROS plus

1.Založenie zákazky
1.1.Založenie stavby
1.2.Založenie objektu
1.3.Výber zákazky
2.Zostavenie rozpočtu
2.1.Vyhľadávanie položiek v cenníku8
2.2. Tvorba rozpočtu
3.Úprava rozpočtu
3.1.Vytvorenie verzie a práca s verziami rozpočtu
3.1.1.Úprava celkovej ceny o zľavu 5%
3.1.2.Úprava celkovej ceny napr. na sumu 8 222,- €
3.1.3.Úprava celkovej ceny o VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady
3.1.4.Nastavenie pomocnej verzie rozpočtu ako ponukový rozpočet
3.2.Tlačové zostavy
3.2.1.Tlač krycieho listu rozpočtu
3.2.2. Tlač ponukového rozpočtu
3.2.3.Hromadná tlač
3.2.4.Obľúbené tlačové zostavy
3.2.5.Export tlačovej zostavy
4.Archivácia
4.1.Archivácia zákazky
4.2.Obnova zákazky
5.Exporty
5.1.Export zákazky do formátu Excel Komplet
6.Importy
6.1.Import Excel
6.2.Import cenníka – formát MS Excel
7.Kalkulácia
7.1.Odbytová kalkulácia
7.1.1.Úprava Rozboru položky TOV (Technicko-organizačný variant)
Výmena zdroja za zdroj
Vloženie nového „ďalšieho“ zdroja do Rozboru TOV – Profesia - betonár
Vloženie vlastnej položky do Rozboru TOV
Vymazanie zdroja v Rozbore TOV
7.1.2.Oceňovacie podklady
Práca s Oceňovacími podkladmi
7.1.3.Kalkulačný vzorec
7.1.4.Tlačové zostavy kalkulácie
7.2.Výrobná kalkulácia
8.RUSO – rozpočtové ukazovatele
8.1.Práca s existujúcou databázou RUSO
8.2.Vytvorenie rozpočtu pomocou RUSO
8.3.Úprava rozpočtu ukazovateľa
8.4.Uloženie rozpočtu do RUSO
8.5.Tlač ukazovateľa
9.Vzorové príklady pre školské kolá
9.1.Príklad č.1
9.2.Príklad č. 2

Linky:
Bezplatná demoverzia programu CENKROS plus - www.kros.sk
Zbierka príklady práce na ponukovom rozpočte - www.kros.sk/podporaskol

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk