referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nina
Nedeľa, 12. júla 2020
Návrh web stránky Alka travel
Dátum pridania: 12.04.2013 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ElFuego
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 11 488
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 32.9
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 54m 50s
Pomalé čítanie: 82m 15s
 


1.2 Štandardy internetových stránok

Každá internetová stránka by mala byť vytvorená tak, aby pre užívateľa bola prehľadná a nenáročná na používanie. Pri tvorení internetových stránok, by sme mali mať na zreteli podstatnú vec. Internetové stránky netvoríme pre seba, ale pre návštevníkov našich stránok. Preto sa v tejto časti bakalárskej práce zameriame na štandardy, ktoré by sme mali dodržiavať pri tvorbe internetovej stránky.
Najdostupnejšími a najuznávanejšími sú štandardy konzorcia W3C. Konzorcium W3C, celý názov World Wide Web Consorcium, je spolok odborníkov, ktorí produkujú slobodné štandardy a odporúčania, ktoré by mali byť v záujme programátora dodržané pri tvorbe internetovej stránky. Sú to štandardy, ktoré sú akousi šablónou na 100% funkčnú internetovú stránku. Pojednávajú o tom, že ak sa pri zostavovaní internetových stránok dodržia, tak je výstup stránok a ich zobrazovanie rovnaký pri použití akéhokoľvek prehliadača, akéhokoľvek rozlíšenia obrazovky monitora užívateľa a akéhokoľvek jazyka. Hlavnou úlohou konzorcia W3C je zjednocovať postupy pri tvorbe internetových stránok celosvetovo, a tým dosiahnuť stav dostupných, prehľadných a akceptovateľných stránok každou zo zúčastnených strán. Teda nielen zo strany užívateľa internetových stránok, ale aj zo strany programatora a v neposlednom rade vyhľadávačov. Práve vyhľadávače si potrpia na štandardy a každý programátor sa snaží vytvoriť internetové stránky tak, aby boli akceptovateľné najmä najväčším svetovým vyhľadávačom, ktorým je Google. Čo to znamená v praxi? Pri vhodnej skladbe, štruktúre a použitom jazyku pri písaní kódu internetovej stránky, bude Google tieto stránky zaradzovať do vyhľadávania na popredné miesta, lebo ich bude pokladať za kvalitné internetové stránky. Tým, že sa stránky budú zobrazovať vo vyhľadávaniach na prvých miestach, tak stránky nášho podniku bude navštevovať viac čitateľov, ktorých správnym dizajnom a obsahom môžeme premeniť na našich zákazníkov. A to je problematika, ktorej sa venujeme v tejto bakalárskej práci. Vytvoriť stránky, ktoré prinesú našej spoločnosti ekonomický osoh.
Pri štandardoch by sme nemali zabúdať ani na zdravotne postihnutých návštevníkov stránok. Môže sa stať, že našim zákazníkom sa chce stať občan, alebo spolok združujúci zdravotne postihnutých občanov. Ak by sme túto možnosť pre internetové stránky nášho podniku vynechali, prišli by sme o zákazníka, ktorý sa k nám už nikdy nevráti. Naopak, ak naše stránky budú prístupné aj pre zdravotne hendikepovaných, dosiahneme stav, kedy sa spokojní zákazníci vrátia a navyše by nás mohli odporúčať ostatným. Vezmime na vedomie fakt, že spolky zlučujúce zdravotne postihnutých sú medzi sebou úzko prepojené a navzájom spolupracujú. Teda tam sa naskytuje ďalšia možnosť kladných referencií pre náš podnik.
Ako však dosiahnuť takto prístupné stránky? Pridržiavať sa musíme prísnych štandardov, ktoré autori opisujú na stránkach takýchto štandardov. Štandardy nájdeme na stránkach http://blindfriendly.unss.sk/.

Štandardy pojednávajú o:

 1.  Poskytovaní ekvivalentných alternatív k zvukovému a vizuálnemu obsahu.
 2.  Dostupnosti farebných paliet
 3.  Používaní zvýrazňovania a štýlov a ich správne používanie
 4.  Objasňovaní použitia pôvodného jazyka – najmä atribútu „lang“
 5.  Tvorení tabuliek, ktoré sa ľahko transformujú
 6.  Zabezpečení, aby sa webové stránky využívajúce nové technológie ľahko transformovali
 7.  Zabezpečení riadenia zmien časovo citlivého obsahu používateľom
 8.  Zabezpečení priamej prístupnosti vsadených rozhraní používateľa
 9.  Používaní technológií a smerníc W3C
 10.  Poskytovaní kontextových a orientačných informácií
 11.  Prehľadnom mechanizme navigácie
 12.  Ubezpečení sa, že dokumenty na stránkach sú prehľadné


Ak budeme dodržiavať tieto štandardy, dosiahneme internetové stránky, ktoré budú dostupné, prehľadné a ľahko ovládateľné užívateľmi. Po dodržaní všetkých štandardov by sme mali mať na zreteli aj fakt, že grafike na stránke má tiež svoju váhu. Grafika na stránke neslúži len na to, aby upútala pozornosť užívateľa. Nikdy teda nepoužívajme žiadne blikajúce prvky. Vždy naopak používame výborný kontrast medzi textom a pozadím. Grafika na stránke tiež slúži ako prostredie, do ktorého je informácia vsadená. Vhodné, jemné, kontrastné a nenápadné grafické spracovanie je teda v skutočnosti tým, čo chceme dosiahnuť .

Ak to nakoniec zhrnieme, dospejeme k záveru, že dodržiavať štandardy pri tvorbe internetových stránok sa každopádne oplatí, najmä z nasledujúcich dôvodov:

 •  Naša webová stránka sa bude rýchlejšie zobrazovať v internetovom prehliadači.
 •  Naša webová stránka bude prístupnejšia.
 •  Vyššia spätná kompatibilita internetovej stránky medzi internetovými prehliadačmi
 •  Vyššia pozícia našej internetovej stránky vo vyhľadávačoch (napr. google, yahoo, MSN atď.).
 •  Možnosť prezerať naaše internetové stránky na mobilných zariadeniach (mobilný telefón, PDA atď.).
 •  Nižšie náklady pri údržbe www stránky.


Aby návštevník videl, že naše internetové stránky sú tvorené v súlade s W3C štandardmi, tak by sme mali na naše stránky umiestniť loga, ktoré vyjadrujú schválené štandardy.

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Koymans, Smartcars, Informácie o slovenských doménach, SPŠ Levice - História, TATTERS, W.: WWW Brno, 1996. s. 36. UNIS Publishing, BERKA, M a kol.: WWW – multimediální informační prostředí Internetu Brno, 1996. s. 32. UNIS Publishing, HTML vznik a vývoj, KRUG, S.: Don ´t make me think. Anglicko: 2006. s. 15. ISBN: 80-251-1291- 8, Alej Tech, VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie reklamy. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 195. ISBN 80-247-0402-1, STUCHLÍK, P.: Marketing a reklama na internet. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 14. ISBN 80-7169-630-7, Wikipedia - Web design
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.