referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nina
Nedeľa, 12. júla 2020
Návrh web stránky Alka travel
Dátum pridania: 12.04.2013 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ElFuego
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 11 488
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 32.9
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 54m 50s
Pomalé čítanie: 82m 15s
 

 1.4 Charakteristika podniku a súčasnej situácie

Čo je vlastne podnik? Podnik predstavuje predovšetkým kombináciu výrobných faktorov, ktorými chcú vlastníci podniku dosiahnuť stanovené ciele, ako napr. maximalizovanie príjmov, zlepšenie postavenie v spoločnosti, dosiahnutie hospodárskej moci a i. V širšom zmysle slova podnik zahŕňa všetky subjekty podnikania, čiže nielen podnikateľské subjekty s právnou subjektivitou, ale i podniky jednotlivcov. Pre podnik v trhovom hospodárstve sú charakteristické tieto špecifické znaky:

• Súkromné vlastníctvo – výrobné prostriedky patria v zásade osobám, ktoré do podniku vložili vlastný kapitál, a to i vtedy, keď nevykonávajú podnikateľské rozhodnutia, ale ich robia štatutárne orgány;
• Autonómia – podnikateľ je pri určovaní hospodárskeho plánu autonómny a vypracúva si ho samostatne podľa danej situácie na trhu, čiže nie je viazaný nejakým štátnym nariadením. Podnik má možnosť slobodne využívať existujúce príležitosti okolia, musí však znášať všetky hrozby, ktoré jeho rozhodnutie prináša v prípade podnikateľského neúspechu;
• Ziskovosť – v popredí záujmov vlastníkov je zisk. Preto sa podniky v trhovom hospodárstve označujú ako zárobkové. Odvádzajú zisky tým subjektom, ktoré poskytli vlastný kapitál a zároveň sú nositeľmi rizika.

Na základe uvedených znakov je možné identifikovať na trhu podnikateľské subjekty. V podmienkach legislatívy Slovenskej republiky musia dané znaky spĺňať všetky podniky vykonávajúce podnikateľskú činnosť.

Podnik tiež možno chápať ako komplexný celok, ktorý tvoria najmä tieto štyri podsystémy:

•výrobno-technický – je východiskom existencie podniku, transformujú sa v nej výrobné faktory na produkty s tým, aby uspokojili potreby iných subjektov;
•sociálny – je determinovaný skutočnosťou, že rozhodujúcim výrobným faktorom sú ľudia. Jednotlivci a skupiny v podniku, ktoré tvoria organizačný celok, majú vlastné motívy a ciele, existujú medzi nimi vzťahy a konflikty a formuje sa ich správanie v pracovnom procese, ktoré napokon ovplyvňuje činnosť podniku;
•ekonomický – podnik má ekonomickú samostatnosť, slobodne rozhoduje o svojich podnikateľských aktivitách a zároveň nesie plnú zodpovednosť za výsledky hospodárenia;
•právny – ekonomická samostatnosť podniku vytvára obsah jeho právnej samostatnosti, čo mu umožňuje vstupovať do právnych vzťahov s ostatnými podnikateľskými subjektmi. Je teda nositeľom práv a povinností v oblasti zmluvných vzťahov.

Podnik teda predstavuje ucelenú sústavu pozostávajúcu z časti výrobnej, personálnej, hospodárskej a právnej. Tieto zložky sa v prostredí podniku prelínajú a vzájomne ovplyvňujú.

Alka Travel = „Do nebies za drobné“ Tak znie slogan cestovnej kancelárie, ktorá sprostredkuje zahraničné dovolenky pri mori, či už poznávacie alebo pobytové. CK Alka Travel poskytuje veľké množstvo produktov na trhu aj v rámci katalógov – Leto v lete, Leto v zime. Najdôležitejší sektor a prínos pre firmu však predstavujú letné pobyty v zahraničí, na ktoré sa zameriame pri tvorbe stránky.

Konkurencia

V súčasnosti je poldruha stovky cestovných kancelárií na Slovensku – sprostredkovatelia zájazdu, ako aj agentúr – predajcovia zájazdu, ktorí sa združili do Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr. To svedčí o obrovskej konkurencii na trhu, ktorej sá dá vyhnúť správne navrhnutou internetovou stránkou. Doplnením stránok aplikaciami, ktoré budú dostatočne interaktívne a budú návštevníka nabádať k vykonaniu nejakého kroku na stránkach podniku sa môžeme odlíšiť od konkurencie. Interaktívna aplikácia je jedným z nástrojov, ako zapojiť návštevníka internetových stránok do procesu sledovania výkonnosti stránok

Zákazníci

Aj keď táto cestovná kancelária má bohaté portfólio produktov, musí byť dostatočne využitá kúpyschopnosť. Väčšina zákazníkov využíva webstránky cestovných kancelárií pre získanie rozsiahlejších informácií o želanej dovolenke a tým aj online objednávky zájazdu, ktoré sú pre klientov pohodlnejšie a rýchlejšie. Preto obsahová formulácia a správne formulované hypertextové odkazy by mali viesť k uskutočneniu objednávky, alebo vynuteniu, aby nás potenciálny zákazník kontaktoval formulárom, ktorý je umiestnený na stránke.

Základné atribúty web stránky

Naša cestovná kancelária Alka Travel sa chce hlavne zamerať na efektívne vyhľadávanie online zájazdu. Vo vyhľadávači bude mať určené:

- Kategória zájazdu (Poznávací, Pobytový),
- Destinácia (Taliansko, Tunisko, Turecko, Egypt, Grécko, Španielsko) ,
- Termín, Dĺžka pobytu (8, 11, 12, 15),
- Doprava (vlastná, autobusom, letecky),
- Stravovanie (bez stravy, raňajky, polpenzia, plná penzia, all inclusive, ultra all inclusive),
- Hotely podľa komfortu a služieb, vyjadrené vo hviezdičkách (1* - 5*).

Nezabúdajme aj na užívateľov, ktorí si momentálne neprišli na naše internetové stránky kúpiť produkt, alebo službu, lebo práve títo návštevníci sú možno naši budúci zákazníci. Dáme im preto možnosť, aby boli informovaní o novinkách, ktoré ponúka cestovná kancelária Alka Travel. Dosiahneme to jednoduchým vložením aplikácie vo forme formulára na stránky, aby sa návštevník mohol prihlásiť na odber noviniek, jednoduchým vložením svojho e-mailu do pripraveného formulára. Tým získame kontakt na zákazníka, ktorý si síce teraz nič nekúpil, ale v budúcnosti ho možno nejaká nami poskytovaná služba osloví.

Nemenej dôležitým prvkom na stránkach bude ľahko dostupný kontaktný formulár, ktorý je ľahko dostupný, maximálne na jeden preklik. Správnou štruktúrou internetových stránok dosiahneme ich prehľadnosť. Štruktúra by mala mať určitú kostru, ktorá by sa mala riadiť týmito bodmi:

- Obsah na prvom mieste – dôležité sú informácie, vyhnúť by sme sa mali rozsiahlému opisovaniu podniku – detaily koľko mámé kancelárii a vozový park je v tomto prípade pre návštevníka stánok nezaujímavý, preto by sme sa mali zamerať na fakty o poskytovaných službách
- Oddelenie významu internetovej stránky od vzhľadu – čím jednoduchší zdrojový kód, tým ľahšia práca pre robota vyhľadávačov – túto problematiku si rozoberieme vo štvrtej kapitole
- Správna šruktúra nadpisov – každá stránka našich internetových stránok by mala mať jasný nadpis, ktorý vystihuje to, čo sa návštevník na stránke dočíta.
- Správna štruktúra navigacie – každá podstránka, každá aplikácia, či obsah by mala byť dostupná maximálne jedným preklikom z hlavnej stránky

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Koymans, Smartcars, Informácie o slovenských doménach, SPŠ Levice - História, TATTERS, W.: WWW Brno, 1996. s. 36. UNIS Publishing, BERKA, M a kol.: WWW – multimediální informační prostředí Internetu Brno, 1996. s. 32. UNIS Publishing, HTML vznik a vývoj, KRUG, S.: Don ´t make me think. Anglicko: 2006. s. 15. ISBN: 80-251-1291- 8, Alej Tech, VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie reklamy. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 195. ISBN 80-247-0402-1, STUCHLÍK, P.: Marketing a reklama na internet. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 14. ISBN 80-7169-630-7, Wikipedia - Web design
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.