referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Návrh web stránky Alka travel
Dátum pridania: 12.04.2013 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ElFuego
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 11 488
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 32.9
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 54m 50s
Pomalé čítanie: 82m 15s
 

V dnešnej dobe si pomaly život bez webovej stránky ani nedokážeme predstaviť. Stali sa súčasťou nášho života. Využívajú sa denne, či už mladí alebo už často aj starší ľudia. Sú to situácie zo života, o ktorých nemáme dostatok informácií a chceme si ich prostredníctvom webstránky vyhľadať. Z tohto dôvodu sa webstránka stáva veľmi podstatnou pre každý podnik. Je určitou reklamou a častokrát nevyhnutnou prezentáciou podniku, pretože čoraz viac a viac ľudí je informovaných prostredníctvom tohto média, čím sa stalo neoddeliteľnou súčasťou marketingovej komunikácie medzi firmami a verejnosťou. Populárnosť internetu rastie každým dňom u každej vekovej kategórie, práve z tohto dôvodu sú webstránky najvýraznejšou propagáciou podniku. Nedostatočné staranie sa o svoje webstránky má často výrazný podiel na úpadku podnikov.

Kvalita firemných webstránok býva rôzna, nie každý podnik si uvedomuje dôležitosť obsahu informácií. Veľakrát sa stáva, že firma investuje mnoho peňažných prostriedkov do reklamy prostredníctvom webu, požiada o prezentovanie všetkých až zbytočných údajov o firme, čím sa potom pre návštevníka stránky stáva neprehľadnou. Toto je náš hlavný cieľ vytvoriť jednoduchú prehľadnú, pritom zaujímavú webstránku.

Cieľom tejto práce je vytvoriť kvalitnú webstránku na základe zisťovania potrieb zákazníkov. Ich pozornosť chceme upútať najmä sprehľadnením stránky a jednoduchým vyhľadávaním aktuálnych ponúk, a taktiež pútavým logom. Veríme, že týmto spôsobom zákazníka vytvorená stránka zaujme, priláka a podnieti ho opäť stránku navštíviť a vybrať si niektorú z aktuálnych služieb.

Objektom nášho skúmania je webstránka, ktorá ponúka výber dovoleniek v najnavštevovanejších destináciách. Je to nová cestovná kancelária, ktorá potrebuje kvalitné spropagovanie, aby si získala nových klientov a musí mať správnu webstránku, kde sa užívatelia môžu jednoducho orientovať. Mnohé webstránky zanikajú aj z dôvodu zvyšovania cien na trhu a podľa nášho názoru neefektívnej propagácie formou webstránky, ktorej dôvody budeme špecifikovať v našom prieskume.


Prvá kapitola práce je venovaná internetu, jeho histórii, až po súčasné trendy využívania tohto média, ako aj nástrojom na vytváranie webstránok a ich nástrojov, bez ktorých by sa webový priestor nedal vytvoriť. V druhej časti definujeme primárne a čiastkové ciele bakalárskej práce. Tretia časť je venovaná metodologickým postupom, ktoré sme v práci aplikovali a softvérovým nástrojom, využívaných pri návrhu a tvorbe novej www-stránky.

Aby sme uspokojili potreby zákazníkov cestovnej kancelárie, zrealizujeme prieskum medzi klientami využívajúcich ich služby. Budeme sa pýtať na nedostatky súčasných webstránok a návrhy na ich zmeny. Predpokladáme, že ich hlavným problémom je neprehľadnosť vyhľadávania zájazdov, na čo upriamime našu pozornosť. Výsledky tohto prieskumu budú odzrkadlené v štvrtej kapitole bakalárskej práce, kde na základe našich zistení navrhneme efektívnu web stránku pre cestovnú kanceláriu.


1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA A V ZAHRANIČÍ


V prvej kapitole sa venujeme analýze súčasného stavu riešenej problematiky na základe dostupných literárnych zdrojov a definujeme objekt nášho skúmania. Budeme sa venovať významu www stránky z hľadiska predaja tovaru, v našom prípade služieb podniku z ekonomického hľadiska. Definujeme štandardy webstránok a ich dodržiavanie, nezabudneme ani na zdravotne postihnutých čitateľov, ktorí by mohli navštíviť internetové stránky nášho podniku. Bližšie rozoberieme problematiku prezentácie firmy pomocou internetových stránok, detailnejšie sa pozrieme na význam takejto formy prezentácie z ekonomického hľadiska.

1.1 Prezentácia firmy prostredníctvom internetovej stránky

Existuje viacero dôvodov prečo je dobre vlastniť web stránku. Každá úspešná firma by sa mala prezentovať kvalitnou web stránkou, na ktorú si vymedzí finančné prostriedky a na základe vlastných požiadaviek si ju nechá vytvoriť. Jedným zo základných dôvodov pre rozhodovanie, či internetové stránky pre firmu áno, alebo nie je faktor zviditeľnenia firmy. Čo je nemenej dôležité, je fakt, že web prezentácia vytvára najlepší a najucelenejší obraz o spoločnosti, ktorý je prezentovaný na internetovej sieti. Je najlepším spôsobom, ako predstaviť svoju firmu potenciálnym zákazníkom aj mimo pomyselnej lokálnej hranice, ktorou je firma ohraničená v rámci svojho pôsobenia. Teda internetová stránka búra lokálne hranice a aj vďaka nej môže firma prekročiť, miestne, okresné, krajské či štátne hranice. Pri rozhodovaní sa pre vytvorenie internetových stránok je dobré preskúmať trh a internetové stránky našej konkurencie a analyzovať klady a zápory internetových stránok konkurencie. Len splnením predchádzajúceho konštatovania je možné dosiahnuť vytvorenie internetových stránok, pre našu firmy, ktoré budú pre návštevníka zaujímavé a nenútenou formou ho budú nenásilne nabádať k objednávke služby, ktorú naša firma ponúka prostredníctvom vytvorenej internetovej stránky.
Z hľadiska predaja služby je preto nevyhnutná internetová prezentácia, ktorá nášmu podniku prinesie viac zákazníkov a vytvorí pre našu firmu ďalší predajný kanál. Vďaka zvyšujúcej sa obľúbenosti internetových nákupov na Slovensku, je internetová stránka s modulom internetového obchodu, z pohľadu zvyšovania tržieb našej firmy, priam nevyhnutným nástrojom. Ako vyplýva z prieskumov, ktoré na našom trhu robila spoločnosť SAEC, čo je Slovenská asociácia pre elektronický obchod, tak až 95% občanov, ktorí majú prístup na internete za 12 mesiacov uskutoční aspoň jeden nákup, prostredníctvom internetu. Na nasledujúcom grafe, ktorého výsledky sme čerpali priamo z výskumu spoločností SAEC a Mediasearch Slovakia, pekne vidno, ako často Slováci nakupujú na internete.

Aj napriek tomu, že tento prieskum pochádza z roku 2010, môžeme posúdiť relevantnosť údajov a z poznatkov v oblasti danej problematiky vieme, že tento trend narastá. Pre nás je smerodatné to, že ľudia na Slovensku nakupujú na internete a krivka počtu nákupov bude mať podľa predpokladov stúpajúci charakter. Čo je pre našu firmu zaujímavejšie, sú výsledky prieskumu, do akej sumy sú ochotní spotrebitelia na internete nakupovať. Tento prieskum urobili spomínané dve spoločnosti, tak ako to bolo u prieskumu vyššie.

Z prieskumu, ktorý vykonala spoločnosť SAEC a Mediasearch Slovakia vyplýva, že štyridsaťštyri percent návštevníkov na internete utráca pri internetových nákupoch viac ako 100,00 €, čo je spodná hladina cestovných zájazdov, teda naša cieľová skupina. Z výsledkov, prieskumov a analýzy jasne vyplýva, že pre náš podnik je internetová stránka, s možnosťou priamej kúpy nami poskytovaných služieb na internete, nevyhnutná pre ďalší ekonomický rast nášho podniku.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Koymans, Smartcars, Informácie o slovenských doménach, SPŠ Levice - História, TATTERS, W.: WWW Brno, 1996. s. 36. UNIS Publishing, BERKA, M a kol.: WWW – multimediální informační prostředí Internetu Brno, 1996. s. 32. UNIS Publishing, HTML vznik a vývoj, KRUG, S.: Don ´t make me think. Anglicko: 2006. s. 15. ISBN: 80-251-1291- 8, Alej Tech, VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie reklamy. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 195. ISBN 80-247-0402-1, STUCHLÍK, P.: Marketing a reklama na internet. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 14. ISBN 80-7169-630-7, Wikipedia - Web design
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.