Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zálohovanie

Zálohovanie je vlastne ukladanie dát v prípade ich poškodenia neodbornou manipuláciou prípadne napadnutím vírusom. Dá sa povedať, že je to vytváranie kópií originálov.

Rozhodli sme sa, že chceme zálohovať. Otázka znie: kam?
Odpoveď, samozrejme, závisí od množstva dát, ktoré budeme chcieť zálohovať. Toto množstvo môžeme v prípade potreby znížiť, použitím nejakej bezstratovej kompresie. Ďalej sa musíme prispôsobiť zvolenej stratégii zálohovania, ktorá zodpovedá dôležitosti zálohovaných dát a v neposlednom rade aj našim finančným možnostiam. Preto si alternatívy rozoberieme podľa typov záznamových médií.
Diskety - riešenie pre skromných
Najjednoduchšie riešenie, ktoré sa ponúka, je úložný priestor na klasickej 1,44 MB diskete. Slúži nám prakticky zadarmo (mechaniku má každý „stroj“, disketa stojí pár korún). Veľkým obmedzením diskiet je ich veľmi malá kapacita. Pokiaľ chceme zálohovať len text, bude nám pár diskiet úplne postačovať, ibaže ak sú v dokumentoch aj obrázky, môžeme na diskety rovno zabudnúť. Dôležitý je i fakt, že jednotlivé diskety sa svojou kvalitou líšia doslova kus od kusa, takže istota správne uložených dát nie je pri diskete práve najväčšia. Preto, ak sa rozhodneme zálohovať svoje dáta na diskety, vytvorme si hneď dve kópie – zálohu zálohy.
Pevný disk - málo vhodný
Jednou z hlavných zásad zálohovania je ukladanie kópie na bezpečné miesto, oddelene od originálu, a to, pokiaľ možno, čo najďalej. Zálohovanie dát na ten istý pevný disk do iného adresára je síce možné, ale akosi proti zmyslu tohto úkonu. Kvôli nesprávnemu zásahu do nejakého súboru môže dôjsť k strate jeho obsahu, a tento problém záloha na disku vyrieši. Avšak pri havárii celého pevného disku (mechanické poškodenie, narušenie tabuľky súborového systému, vírový útok…) prídeme o dáta, aj o zálohu. Čiastočným riešením by mohlo byť ukladanie zálohy do inej diskovej oblasti, resp. na druhý fyzický disk v počítači, ale aj tak naša záloha nebude úplne bezpečná. Záver preto znie: zálohovanie na pevnom disku je iba dočasné riešenie v prípade núdze.
CD-R - nejde o zálohu
Veľmi obľúbeným médiom na ukladanie dát je zapisovateľné CD, vzhľadom na jeho nízku cenu, veľkú kapacitu a prenositeľnosť. Takéto zálohovanie je v skutočnosti iba archivovanie – dáta budeme mať relatívne trvalo uložené na médiu, ktoré môžeme niekam odložiť. To je vhodné, pokiaľ sme skončili nejaký väčší projekt na počítači.

Pravým zálohovaním však rozumieme opakovaný proces vytvárania kópie rozpracovaných dát alebo celého systému, takže každodenné archivovanie na CD-R médiu nie je práve najpohodlnejšie, nehľadiac na fakt, že staršie kópie už neprepíšeme.
CD-RW nespravíme chybu
Oveľa lepšie ako CD-R je na tom, čo sa týka vhodnosti zálohovania, prepisovateľné CD. Prednosti zostávajú rovnaké – kapacita a prenositeľnosť. Podstatnou je tu však práve prepisovateľnosť, vďaka ktorej môžeme zálohu opakovane napaľovať na to isté médium. Samozrejme, toto riešenie vyžaduje investíciu v podobe zakúpenia CD-RW mechaniky, ktorej cena sa v závislosti od typu a prevedenia pohybuje od desaťtisíc do dvadsaťtisíc korún.
Ostatné diskety - pre špecifické potreby
Inú kategóriu tvoria disketové mechaniky Iomega Jaz 2, DVD-RAM a magnetooptiky. Pracujú s výmennými médiami, s kapacitou rádovo v desiatkach megabajtov, prístup k dátam na nich uložených je priamy a väčšinou aj dostatočne rýchly. Pretože sú tieto diskety málo rozšírené, sú využiteľné práve ako zálohovacie médium pre veľké množstvo dát. Nevýhodou je vysoká zriaďovacia cena mechaniky. Špeciálne pre magnetooptické disky platí, že trvanlivosť dát na nich uložených je zaručená na 30 až 50 rokov, čo je fakt dôležitý pre štátne organizácie, nie však pre bežného používateľa. Zaobstaranie menovaných mechaník na zálohovanie je teda záležitosťou individuálnych potrieb zákazníka.
Páska - na zálohovanie ako stvorená
Najvhodnejším riešením zálohovania dát je páska. Medzi používateľmi je zakorenený mýtus, že zálohovanie na pásku je vhodné iba na serveri a naviac nejde o kvalitné médium. Ibaže opak je pravdou – dáta sa na pásku ukladajú digitálne, kapacitou pojmú stovky megabajtov až gigabajtov, cena za jeden megabajt je porovnateľná s médiom CD-R. Naša spoločnosť ponúka rôzne typy týchto mechaník, najviac však výrobky firiem Hewlett Packard a Seagate. Ceny týchto mechaník sa pohybujú od 25.000 Sk do cca 100.000 Sk. Lacnejšie mechaniky majú kapacitu 4 – 8 GB, drahšie dosahujú kapacitu 40 GB pri prenosovej rýchlosti 6 MB/s. Mechaniky s veľkou kapacitou používajú technológiu DDS-4 (mechanika HP SureStore DAT40). Technológia DDS-4 používa šikmé stopy a pre ich čítanie a záznam sa používa rotačná hlava, zložená zo štyroch hláv. Dve sú záznamové a dve čítacie. Šírka stopy sa zmenšila oproti DDS-3 na 75% a zapísaná stopa sa nesmie posunúť oproti ideálnej stope viac než 3 mikrometre. Čítanie alebo zaznamenávaný signál sú analyzované a podľa potreby je upravovaná frekvenčná charakteristika filtra, ktorým signál pred ďalším spracovaním prechádza. Tým je zaručené, že napríklad vplyvom starnutia alebo zmeny teploty nedôjde k nežiadúcim zmenám parametrov. Samozrejmosťou je vstavaná kontrola záznamu read-after-write.

Páskové mechaniky majú rozhranie SCSI (Ultra-2 Wide SCSI…) a sú dodávané buď v internom, alebo externom prevedení. Cena popisovanej páskovej mechaniky HP SureStore DAT40 sa pohybuje okolo 65.000 Sk, ale je to riešenie, bez ktorého by ste pri strate dôležitých údajov prišli o viac, ako len o dáta. Veď len cena opravy havarovaného disku a obnovy údajov je veľmi vysoká a nie vždy sa podarí vzácne dáta zachrániť.
Zálohovanie na webe
Je to služba, ktorá nám umožňuje zálohovať pomocou internetu a pritom nemusíme kupovať drahé zálohovacie zariadenia. Takáto služba je napríklad prístupná na servery http://www.infobak.net/.
bZa poplatok asi 100 Euro ročne sprístupňuje 500 MB svojej diskovej kapacity pre zálohovanie, ktorú však za ďalší poplatok možno zvýšiť. Ukladanie dát prebieha po kvalitne šifrovanom kanály a ich oživovanie sa prevádza metódami, ktoré značne znižujú veľkosť prenášaných dát. V prípade akejkoľvek straty dát, je ich obnova možná odkiaľkoľvek z internetu alebo si môžete vyžiadať CD zo zálohou. Firma garantuje bezpečnosť dát. Táto možnosť je výhodná predovšetkým pre malé firmy a zaujímavý je aj ľahký prístup k dátam z akéhokoľvek zariadenia, vrátene notebookov a PAD zariadení bez nutnosti zložitého nastavovania alebo prepojovania.


Po výbere vhodného média nastáva druhá najdôležitejšia fáza – samotná záloha. Zálohovať údaje môžeme aj manuálne prostým prekopírovaním súborov, no oveľa pohodlnejšie riešenie nám ponúkajú zálohovacie nástroje. Ako sú napríklad FileBack PC,
Rkopie, EZBack-it-up.

FileBack PC

Vyvinutý u americkej firmy Maximum Output sa ovláda cez rozhranie rozdelené na osem kariet, líšt alebo záložiek, ako je komu sympatickejšie. Pracovať začíname v záložke Backup Entries, kde vojdeme cez tlačidlo New na konfiguračnú kartu. Na nej vyberáme zdrojový a cieľový adresár, vkladáme popis k zálohe, špeciálne sa venujeme sieťovým jednotkám, určujeme požadované atribúty súborov (napr. aby boli len k čítaniu), definujeme znenie e-mailu informujúceho o prevedení zálohy alebo nájdených chybách, volíme kompresiu dát a vyberáme záložný mód. Fileback PC disponuje hneď dvojicou módov Backup a Synchronization. Kým prvý z nich realizuje obyčajné zálohovanie – v stanovený dátum a čas vytvorí archív, synchronizácia „ide na vec“ už komplexnejšie: porovnáva obsahy zložiek, kopíruje len zmenené súbory a pod. Na konfiguračnej karte ešte stojí za pozornosť voľba File Specificacion slúžiaca ako filter. Prostredníctvom nej zadefinujeme prípony, ktoré sa majú zálohovať, resp odflitrujeme neželané. Počas svojej činnosti programy často generujú tzv.

odkladacie súbory (TMP). Tie potom zbytočne zaberajú v archíve miesto iným, dôležitejším dokumentom. Pridaním znaku „!“ pred dotyčnú príponu sa balastu hravo zbavíme. Fileback PC patrí medzi kvalitnejšie vybavené programy. Užívatelia ocenia komplexnosť, vytváranie zápisu o procese i upozorňovanie e-mailom, v neprospech programu by mohla hovoriť chýbajúca lokalizácia príp. cena.
RKopie

Autorom je Sam Francke. Užívateľské rozhranie je rozdelené na dve hlavné časti. V ľavej si vyberáme niektorý z tzv. jobov (úloh), na pravej ich definujeme. Samotné nastavovanie úloh prebieha v troch základných krokoch. Pri pridávaní nových súborov môžeme využiť masky buď pre pridávanie súborov z adresárov alebo ich vynímanie zo zálohy. Súčasťou zálohy môžu byť aj skryté súbory. Zaujímavo vyznieva aj nastavenie zachovávajúce v backupe systémové cesty k súborom. Pri archivovaní sa môžu aktualizovať buď všetky položky alebo len zmenené z nich. Do pozornosti by sme dali aj voľbu kompresného levelu od 0 pod 9 (vytvára sa ZIP archív). Podobných jobov si pochopiteľne môžeme zadefinovať hneď niekoľko, pričom v pravom paneli sa dajú vytvárať záložky pre ich triedenie. Prepracovane pôsobí aj aplikovanie zálohy cez Restore. Extrahovať sa dajú len nové, resp. zmenené súbory. O výsledkoch práce nástroja nás informuje log súbor. Poslednú významnú funkciu predstavuje Span Disk. Voľba sa stará o rozdelenie archívu na prenosné médiá (diskety). U veľkosti sa dá navoliť plná kapacita (1,44 MB) alebo maximum. Pri druhej možnosti sa nakopíruje max. objem dát, ktoré sa zmestia na médium. Nástroj sa dá ovládať aj z príkazového riadku. Ako najväčšiu nevýhodu programu by sme označili chýbajúce funkcie pre plánovanie. Čiastočne sa absencia dá nahradiť zaradením nástroja do Plánovača úloh, dodávaného spoločne s MS Windows. Termínom mierne nedoriešené by sme označili aj vytváranie nových jobov ak sme upravovali už vytvorené. Vtedy sa formuláre automaticky po kliknutí na New Job nevymažú. EZBack-it-up

Tento má otázky plánovania zálohy lepšie doriešené ako Rkopie a je od autora Roba Deckera. Pomocník je horšie vybavený ako predchodca, no základnú úlohu v podobe zálohovania dát stále spĺňa. S nástrojom sa pracuje podobne ako v PrieskumníkovivoWindows. Plocha je rozdelená na tri časti - strom s adresárovou štruktúrou, náhľad súborov v zložkách a zoznam súborov alebo adresárov určených k zálohovaniu.
Pravdepodobne najväčším prínosom nástroja je modul Schedules. V ňom si plánujeme jednotlivé úlohy.

V dialógovom okne si volíme štartovací čas pre akciu a dni v týždni. K dispozícií máme tiež prepínanie medzi 12 a 24 hodinovým formátom času. Záloha sa však dá aktivovať aj manuálne kedykoľvek potrebujeme. V tomto ohľade sa prejaví slabšia vybavenosť nástroja. Nechýbalo síce otváranie a ukladanie jobov, ale užívatelia musia oželieť o. i. nastavenia pre filtrovanie súborov a vytváranie archívov. Pri zálohovaní sa len kopírujú súbory do cieľovej zložky, resp. na médium. Podobne ako u predchádzajúceho nástroja, aj EZBack-it-up sa dá ovládať cez príkazový riadok a k dispozícií máme generovanie prehľadnej štatistiky do log súborov (forma textového TXT). Logy sa môžu zobrazovať vždy, len v prípade nájdených chýb alebo sa alternatívne nemusia zobrazovať vôbec. Zástupca programu sa naviac presúva do systémovej lišty vedľa hodín.

Zdroje:
www.zive.sk -
www.zive.cz -

Linky:
http://www.zive.sk - www.zive.sk
http://www.zive.cz - www.zive.cz
http://www.chip.cz - www.chip.cz

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk