referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Poňatie informatiky, informácie a informačnej spoločnosti.
Dátum pridania: 26.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jkosova
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 528
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 31m 40s
Pomalé čítanie: 47m 30s
 

Signál umožňuje získanie informácie, jej prenos na diaľku, uchovanie v pamäti a spracovanie na stroji pre ďalšie spravovanie informácie, napr. na počítači, a to i po zániku zdroja informácie.
Dnes existujú dve základné vedy, ktorých predmetom skúmania sú informácie. Jednou je teória a druhou informatika. Obe vedy používajú mnoho spoločných pojmov.

Sú to:
Teória informácie
Táto matematická veda skúma informáciu ako základný jav, ktorý umožňuje existenciu zložitých systémov, predovšetkým organizmov a spoločenstiev, a snaží sa nájsť matematické vyjadrenie množstva informácie. Teória informácie patrí do kybernetických vied. Teda sa zaoberá prenosom, kódovaním a meraním informácie. Využíva zložitý matematický aparát teórie pravdepodobnosti, matematickú štatistiku, teóriu hier, lineárnu algebru, teóriu grafov atď. K najdôležitejším odvetviam teórie informácie patrí teória prenosu informácie. Hľadá riešenie základného problému: akým spôsobom kódovať správu, aby za určitých podmienok prevádzky prišla na miesto určenia čo najmenej porušená. Ďalej sa teória informácie zaoberá problematikou záznamu, vyhodnotenia a triedenia informácií.

Informatika
Je to vedný odbor, ktorý sa zaoberá štruktúrou, spracovaním a využitím predovšetkým vedeckých informácií. Ide o matematickú disciplínu, ktorá vyšla z algebry. V informatike sa študujú zákonitosti, teórie a práce s vedeckými informáciami. Jedným z cieľov informatiky je prepracovať optimálne spôsoby a prostriedky pre zobrazenie, zhromaždenie, analytické a syntetické spracovanie, ukladanie, vyhľadávanie a rozširovanie vedeckých informácií. V súčasnosti sa informatika zaoberá širokým okruhom činností, prelína sa v nej mnoho príbuzných oborov. Táto veda a jej jednotlivé časti čím ďalej tým viac priamo zasahujú do praxe. Prejavuje sa to predovšetkým v súvislosti s výpočtovou technikou. Napríklad pre návrhy integrovaných obvodov sa využívajú výsledky formálnej logiky, pri tvorbe kódov sa vychádza z teórie kódov, operačný systém a prekladače vyšších programovacích jazykov sa tvoria za pomoci teórie automatov, teórie formálnych jazykov a gramatík. Rovnako pri riešení konkrétnych problémov a algoritmov sú užitočné ďalšie zložky informatiky – teória zložitosti a teória vyčísliteľnosti.
Taktiež robotika je odvetvie technickej kybernetiky a úzko súvisí s informatikou. Súčasťou informatiky je skupina disciplín, ktoré sa súhrne označujú názvom umelá inteligencia. A rovnako existujú ďalšie významné súčasti tejto modernej vedy.
Významné prepojenie existuje medzi informatikou a výpočtovou technikou.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Informácie, informatika
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.