referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Piatok, 3. decembra 2021
Poňatie informatiky, informácie a informačnej spoločnosti.
Dátum pridania: 26.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jkosova
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 528
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 31m 40s
Pomalé čítanie: 47m 30s
 

Dôležité pritom je, že táto transformácia sa prevádza samočinne podľa programu vopred vloženého do pamäti stroja.
Teda hovoríme o dvoch zložkách tohto výpočtového prostriedku a to:
Hardware
Pod týmto pojmom chápeme technické vybavenie počítača ako napr. základná jednotka (matičná doska), CPU (centrálna procesorová jednotka), matematický koprocesor, vnútorná (operačná) pamäť, pamäť ROM, pamäť RAM, systémová zbernica, radič, rozhranie, vnútorná pamäť, disketa, disketová mechanika, pevný disk, radič pevného disku, CD – ROM, klávesnica, joystick, myš, svetelné pero, hlasový vstup, čítacie zariadenie, scanner, displej, grafické karty, tlačiareň, modem, multimédiá. Samozrejme každá z uvedených častí sa skladá z ďalších menších dielov a existuje množstvo ďalších pojmov charakterizujúcich nové, iné časti hardware.

Software
Predstavuje programové vybavenie počítačov. Je to časť počítača, bez ktorej je to len mŕtva hromada železa. Až software robí z počítača užitočného pomocníka človeka. Každý softwarový produkt má tri zložky. Jednak vlastný program na disketách resp. CD, ďalej dokumentáciu programu a licenčné podmienky používania daného programu.

Z hľadiska účelu, ku ktorému je software používaný, je možné deliť do niekoľkých základných skupín:

- operačné systémy (prostredník medzi počítačom, ostatným softwarom a užívateľom)
- prekladače (preklad zdrojového textu programu do strojového kódu počítača)
- databázové systémy (efektívne spracovanie veľkých súborov dát)
- tabuľkové procesory (štatistické alebo iné spracovanie dát)
- textové editory (nahradia písací stroj)
- grafické programy (umožní konštrukčné, modelárske a iné práce)
- obslužné programy (nadstavby operačného systému)
- antivírové programy (prevencia a boj proti napadnutiu počítača)
- užívateľský (aplikačný) software (presne podľa potrieb užívateľa, rôzne druhy)

Existuje množstvo firiem, ktoré sa zaoberajú tvorbou a neustálym zdokonaľovaním jednotlivých druhov programov.
Existencia softwaru a hardwaru ako aj množstvo, štruktúra, kvalita dát (vstupných informácií), znalosť účelu existencie, využitia a mnohé ďalšie faktory sú dôležité pre tvorbu a existenciu informačného systému v podniku a rôznych organizáciách.

I.IV. Informačný systém a informačná spoločnosť
Môžeme ho definovať ako systém všetkých procedúr vytvorených za účelom zhromaždenia, analýzy a vyhodnocovania informácií potrebných pre kvalitnejšie plánovanie, riadenie a kontrolu podnikových aktivít. Základnou úlohou informačného systému (ďalej IS) v podniku je získať, spracovať a poskytnúť spoľahlivé informácie riadiacim pracovníkom v požadovanej kvantite, kvalite, vo vhodnom čase a vhodnej forme.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Informácie, informatika
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.