referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Piatok, 3. decembra 2021
Poňatie informatiky, informácie a informačnej spoločnosti.
Dátum pridania: 26.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jkosova
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 528
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 31m 40s
Pomalé čítanie: 47m 30s
 

Informácie požadovaných parametrov majú podstatný význam pre fungovanie ostatných funkčných subsystémov. IS je dynamický systém, ktorého väzby tvoria informácie a prvky systému sú miesta transformácií týchto informácií.

IS možno rozdeliť do dvoch základných podsystémov.

1. Zdrojom orientovaný podsystém, ktorý v sebe zahrňuje spracovanie prvotných údajov, vrátane ich prípravy, zberu, prenosu až po ich uchovávanie.
2. Užívateľsky orientovaný podsystém, ktorý zahŕňa činnosti spojené s poskytovaním informácií používateľom na základe údajov získaných zo zdrojovo orientovaného podsystému.

Veľmi dôležitou časťou IS je tzv. automatizovaný informačný systém, ktorý je zaisťovaný prostriedkami výpočtovej techniky a ktorý je spravidla založený na banke údajov.
Informačný systém plní niekoľko úloh, ktoré sa dávajú do súvislosti s prudkým rozvojom informačnej techniky (ďalej IT) – hovorí sa o tzv. informačnej revolúcii ako analógii revolúcie priemyselnej. Cieľom informačnej revolúcie bolo a stále je dosiahnutie čo najvyššej kvality, v čo najkratšom čase za čo najnižšie náklady. V poslednej dobe sme svedkami toho, ako IS a IT významne ovplyvňujú prakticky všetko ľudské poznanie – teda aj podnikové prostredie ako výroba, doprava, riadenie, zásobovanie a pod. Vzájomný vzťah IS a podniku sa stáva dualitným výrobným zdrojom rovnako ako pracovná sila, výrobné zariadenia a kapitál. Človek pre svoje rozhodovanie a riadenie potrebuje informácie a všeobecne stále „volá“ po nových informáciách, až sa hovorí o informačnej kríze.

Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o týchto hlavných úlohách IS:
integrovať podnikové procesy a prácu zamestnancov s cieľom vytvoriť účinné toky pracovných činností a dosiahnu vyššiu produktivitu a nižšie náklady
zaviesť nadväzujúce prevádzkové operácie, ktoré umožnia vedeniu podniku získať včasné a relevantné informácie, ďalej identifikovať nové možnosti a úspešne využiť nové obchodné príležitosti
pripraviť etapy zmien, t. j. od reštrukturalizácie podnikovej kultúry až k metódam prepracovania podnikových procesov a tak dosiahnuť vyššiu produktivitu a flexibilitu a uspokojiť požiadavky trhu
strategicky integrovať pracovné postupy v oblasti pracovného prostredia, starostlivosti o zamestnancov a bezpečnosti práce a znížiť riziko, zadĺženosť a náklady

Veľmi dôležitou skupinou úloh sú automatizované systémy riadenia technologických procesov a výroby. Vstupy a výstupy týchto úloh sú bránami priamo z výrobných či technologických procesov cez rôzne zariadenia pre styk počítača s okolím.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Informácie, informatika
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.