Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

wap

WAP- Wireless Application protocol (bezdrôtový aplikačný protokol) vyvíja priemyslová asociácia nazývaná WAP Forum. Wap Forum združuje cez 500 členov, ktorí vyvíjajú de facto štandard pre informačné a telefónne služby pre bezdrôtové zariadenia, ktoré boli štandardizované v European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Na zrode WAP fóra sa podieľali firmy Nokia, Ericsson, Motorola a Unwired Planet. Základná definícia WAPu by mohla znieť asi takto: WAP ako komunikačný protokol a aplikačné prostredie umožňuje užívateľom mobilných telefónov a iných bezdrôtových zariadení jednoduchý prístup k Internetovým a intranetovým informačným zdrojom a službám s ohľadom na možnosti mobilných zariadení. Často sa spomínajú len Internetové informačné zdroje, ale intranetové môžu byť prinajmenšom tak isto dôležité. Využitie WAPu ako lacného a pohodlného informačného zdroja v privátnych sieťach sa priam ponúka. Problém súčasných webowých stránok je v tom, že veľakrát naplno využívajú možnosti dnešných počítačov- stránky sú rozsiahle, často obsahujú veľa grafiky, zvukov a ďalších multimediálnych objektov. Môžu si to dovoliť, pretože osobné počítače sú pomerne výkonné a k Internetu pripojené pomocou relatívne rýchlych liniek. Oproti tomu majú mobilné zariadenia mnoho obmedzení. Displeje dnešných mobilných telefónov sú schopné zobrazovať maximálne 4-6 riadkov textu po 18 znakoch. Rôzne PDA ako Palm Pilot, Psion alebo organizéry s Windows na tom sú síce výrazne lepšie, ale ani zďaleka sa nemôžu porovnávať so stolnými počítačmi. Ďalším obmedzením mobilných zariadení je limitovaná možnosť vstupu. K dispozícii obvykle nie je klávesnica a myš, ale iba niekoľko málo kláves, prípadne sa zariadenie ovláda pomocou dotykovej obrazovky. V budúcnosti sa dá predpokladať, že budú k dispozícii zariadenia ovládané ľudským hlasom. K tomu bude potrený ďalší vývoj na poli rozpoznávania hlasu a tiež veľký skok vo výkonnosti procesorov v mobilných zariadeniach. S vývojom procesorov je spojená tiež veľkosť pamäti a samozrejme tiež limitovaná kapacita napájacích článkov. So spotrebou energie súvisí aj rýchlosť komunikácie týchto zariadení, ktorá ani zďaleka nedosahuje rýchlosti dnešných modemov, nehovoriac o pripojení pevných liniek, ISDN a ďalších technológií. Existuje aj ďalší problém- prečo popri webových stránkach ešte vyvíjať stránky wapové a kto ich zaplatí? Na webových stránkach už existuje viac spôsobov reklamy. Dnes sú asi najpoužívanejšie reklamné bannery.

Ako ale zobraziť banner na displeji mobilu? Možnosť vložiť obrázok na stránku v jazyku WML samozrejme existuje, ale ako bude taký obrázok vyzerať? Môžu byť na mobiloch využité aspoň princípy textových reklamných prúžkov?
Je jasné, že niektoré limity budú postupným technologickým vývojom prekonávané. Rýchlosť procesorov, veľkosť pamäti a komunikačná kapacita určite pomerne rýchlo zrastú. Malý displej a obmedzené možnosti vstupu však už z princípu mobilných zariadení zostanú. Je jasné, že súčasná architektúra Webu požiadavkám mobilných zariadení nevyhovuje. Konzorcium výrobcov mobilných zariadení preto vytvorilo nový protokol WAP, ktorý ponúka podobné možnosti ako Web, ale všetky použité technológie sú na mieru šité mobilným zariadeniam.

Výhody WAPu sú asi celkom zrejmé. Je to mobilita a prístup k informáciám „ od všadiaľ “. Budúcnosť WAPu závisí od nás bežných užívateľov , od vývoja informačných technológií a od budúcnosti. Nie je to taký veľký skok ako pri zavedení Internetu, ale aj taká maličkosť ako Internet do vrecka dokáže pomôcť a zjednodušiť život. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk