Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Využívanie internetu

Úvod

Co je to internet??

Internet je největší počítačová síť na světě.
Skládá se z milionů počítačů, které jsou vzájemně propojeny telefonními linkami.
Ve světě má nyní k Internetu přístup cca 70 000 000 lidí.
V USA využívá Internet 78 procent firem.
Každý rok roste ve světě počet uživatelů dvakrát. V České republice má k Internetu přístup cca 500 000 lidí.
Měsíčně se v České republice zřizuje cca 3000 nových přípojek. Internet je obrovským zdrojem informací z mnoha oborů lidské činnosti.
Na Internetu je nyní uloženo cca 9 000 000 000 (devět miliard) informačních stránek.
Každé dva měsíce roste objem informací na Internetu dvakrát.

Internet se v poslední době stává velkým fenoménem. Je všude ve světě, i když někde je rozšířen více, jinde méně. Stále se zvětšuje počet jeho uživatelů. Je zdrojem množství zábavy, informací, inspirace, ale i reklamy a velkého obchodu. Možnosti využití jsou nepřeberné. Od pouhého využívání (v roli uživatele) přes pracovní příležotosti (jako správcování serverů a sítí dálkově), nebo jako předmět podnikatelské činnosti. Proč těchto možností nevyužít ve prospěch nás všech? Již dnes existují technologie, schopné přinést data k uživateli až do bytu. Při dostatečně velkém počtu uživatelů v dané lokalitě by to ani nebylo tak drahé. Vytvoření levného komunikačního prostředí pro všechny občany je i podmínkou vstupu do EU.
Rozšíření Internetu ve světě způsobilo obrovský informační rozmach všech oborech lidské činnosti. Dostupnost komunikace mezi jednotlivými pracovníky umožnila rychlejší a efektivnější způsob práce. Mnoho vědeckých pracovníků díky Internetu může pracovat v mezinárodních týmech, které mají mnohem větší možnosti a zkušenosti než jednotlivé týmy v členských zemích. Také bezpečnostní složky
mnoha států využívají Internet k lepšímu potírání kriminality (I když je pravda, že aktivity některých internetových organizací mohou bezpečnostní složky spíše více zaměstnat než jim pomoci. Ale tak je tomu bohužel ve všech oborech lidské činnnosti.
V počátcích Internetu nehrála žádnou roli přímá komereční motivace, což je v moderních technologiích zcela výjimečné, proto na něm tak dobře fungují služby poskytované zdarma...

Potírání kriminality
Je známo, že kriminalita je jedním z velkých problémů dnešní doby. Příčin vzniku je vícero, ovšem jedna z nich souvisí s přebytkem volného nevyužitého času mládeže. Již dnes existují projekty, snažící se tento volný čas přinejmenším zkrátit.

Rozvoj Internetu by v tomto směru také mohl přispět. Ví o něm většina mladých lidí a mnozí z nich by jej určitě hojně využívali (ať už pro zábavu, navazování kontktů s jinými lidmi nebo třeba jen poznávání něčeho nového). V brzké době by uživatelů jen přibývalo (vyplývá z celosvětovývh statistik, ale i doporučení EU o informační společnosti), což by byl základ k dalším projektům.
S rozvojem Internetu by mohly začít vznikat další projekty zaměřené na snížení kriminality, které by mohly mít větší působnost než dosavadní. Mnohé z dnes již fungujících projektů by na Internetu mohly nalézt perspektivnější a pružnější způsob komunikace s těmi, jimž je daný projekt určen. Nejen k tomu by byl určen lokální informační server.


Rozvoj podnikání
Komerce nejbližší budoucnosti bude jistě založena z velké části na elektronickém obchodu a podnikání. Všeobecný trend již dnes vede firmy k aktivní presentaci svých služeb a zboží na Internetu. Zlevnění služeb souvisejících s Internetem může této aktivitě hodně napomoci. Spotřební zboží nabízené v internetových obchodech bývá levnější než stejné zboží u klasických prodejců.


Seznámení veřejnosti s možnostmi Internetu
Žijeme sice ve 20. století, ale bohužel, ne všichni občané si dnes mohou dovolit počítač či napojení na Internet. I když by jistě mnozí z nich našli v Internetu zalíbení, ne všem je jasné, co to Internet vlastně je a jaké má možnosti. Tak je tomu ale jen v některých zemích, například v České republice, na Slovensku, Polsku… velice se od sebe liší státy různých kontinentů. V Severní Americe ( ve Spojených státech a Kanadě) je internet v domácnosti běžný jako čerstvé noviny… Také v Japonsku jsou na tom s využíváním internetu podobně, ale v ostatních zemích asijského kontinentu přílš zaostávají. To samozřejmě souvisí s celou státní ekonomikou a hlavně s politickým systémem. Ne každá vláda touží po tom, aby její občané, kteří pevně věří vládě svých diktátorů, věděli, jak se žije v ostatních demokratických zemích ve světě. Internet tam tedy obyčejný lid chápe jako nějaký zakázaný projekt a nemají ani páru o tom, že by se tam mohli podívat na docela roztomilé obrázky. Samozřejmě v některých oblastech je nemožné, aby lidé měli počítač. Africké obyvatelsvo je na tom úplně stejně.

Afričané, kteří žijí ve městech jako je Kapské město, Pretoria, Káhira mají docela snadný přístup k internetu, ale víme, že většina lidí na tomto kontinentě je velice zaostalá.

Internetová kontaktní centra
Internetové kontaktní centrum je místo, ve kterém se může široká veřejnost seznámit s Internetem. Podle zkušeností jsou tato centra hojně využívána zejména mladými lidmi. V centru je zaveden provozní řád, který zakazuje jakýmkoliv způsobem porušovat soukromí cizích osob, používat vulgárnín výrazy nebo obecně porušovat morální zásady práce na Internetu. Takováto centra se v České republice vyskytují v mnoha městech, ale zase záleží na jednotilivcý státech. Třeba v USA tato centra nepotřebují…


Napojení metropolitní sítě na Internet
Není podmínkou, aby byla celá síť do Internetu napojena puouze jedinou přípojkou. Existuje i možnost, vytvořit v síti více internetových bran. Technicky je řešitelná jak varianta, umožňující každému z připojených občanů připojit se ke svému oblíbenému poskytovateli (i když společně všichni sdílí jedinou metropolitní síť), tak i možnost automatického přizpůsobování sítě pro nejrychlejší odchozí směr (tím by se vyřešila i záloha linek do Internetu). Aplikace vhodného měřícího software
Základem úspěchu při vybírání poplatků od jednotlivých členů družstva je aplikace vhodného měření pronesených dat. Každý má jiné požadavky a rozdíly ve využívání Internetu mohou být velmi velké. Měsíční poplatek toto musí respektovat stejně jako se dnes repektuje např. množství odebrané vody, tepla a elektřiny. Aby nebylo možné nějakým způsobem obejít měření, musí být víceúrovňové. Tedy jedno přímo u přípojky, druhé u připojovací antény a třetí v centrálním bodě sítě. Případné nesrovnalosti v jednotlivých hodnotách bude potřeba operativně řešit. Proto je vhodně vytvořený měřící software důležitým předpokladem k úspěchu.
Internet v Česku:
 V roce 2001 užíval Internet každý třetí dospělí Čech a více něž polovina lidí o celosvětovou sítˇnejevila zájem, 4% o ní ani neslyšela...
 Nejvíce lidí využívá Internet k příjmu a odesílání elektronické pošty (98%) a málo lidí spravuje jeho prostřednictvím bankovní účet (11%)
 celkem 27% Čechů má svoji WWW stránku oproti 154 tisíci firem.


Koho najdete na Internetu v ČR:
 Od údajů z konce roku 1999 se naše internetová populace rozrostla o 50%!
 absolutní počet všech osob pohybujících se na Internetu a prohlížejících si WWW stránky alespon jednou do měsíce bylo 1,7 milionu.

Poměr žen a mužů je vyrovnaný.
 Vzdělanost internetové populace přesahuje vzdělanost obecné populace.
 na Internetu najdeme 60% středoškoláků a vysokoškoláků, 20% osob s odborným vzděláním bez maturity a se základním vzděláním..Tento stav je díky: 1.vyšší dostupnosti Internetu pro studenty SŠ a VŠ 2.Cílené vzdělání v oblasti výpočetní techniky na SŠ a VŠ. 3.Nutnost používat Internet v zaměstnání.
 internetový uživatelé postupně strárnou.
 přibližně 30% tvoří na síti věková skupina 20-29 let , ale i lidé v produktivním věku...(39-49 let)
 Tradičně vysoké zastoupení mají teenageři, tvořící dobrý základ pro budoucí gramotnou internetobou populaci.
 S velikostí sídla kvadraticky klesá počet obyvatel se zíjmem o Internet.
 Uživatelé se připojují z práce nebo domova a tráví brouzdáním po WWW stránkách 20-30 minut volného času, nejčastěji jsou stále připojeni přez dial-up-vytáčené tel. připojení.
 Hned po prohlížení WWW stránek využívají nejvíce E-mail, další služby jako FTP,Chat, ICQ se těší také vysoké popularitě.
 kromě zábavy hledají informace o svém oboru (51%), informace o firmách (42%), o dopravě (41%),. o počasí (36%), tel. číslech 32%, a čtou elektronické noviny (48%). 10= využilo nákupy přes Internet-CD, elektro,...
 45% uživatelů je svobodných, 42% využilo Sítˇ k pokecu a osobní komunikaci., aktivně žijí a o vše se zajímají.
 kromě sebevzdělávání a pracovního využití Internetu se jeho příznivci nejraději baví A) vyhledáváním různých informací o svých zálibách B) hraním her
 v Brně užívá Sítˇ 50% mužů a 47% žen, nejčastěji se k Internetu dostanou uživatelé ve škole nebo v zaměstnání(40%), doma surfuje po síti 22% Brňanů.
 16-24 letí uživatelé Pavučiny mají Internet ve škole nebo v zaměstnání (73% z nich),37% respondentů tohoto věku sirfují Netem doma či v zaměstnání a Internetové kavárně.,doma má připojení 43% vyšších vedoucích pracovníků, 42% podnikatelů, 9% dělníků. Net užívá 14% lidí bez maturity, 58% lidí s maturitou a 78% lidí s vysokoškolským vzděláním.
 Internet užívá 50% lidí a 50% ne. Kde používáte Net?50% nepoužívá, 26% v zaměstnání a ve škole, 13% doma a v zaměstnání (škole), 9% jen doma a 3% v Internetové kavárně.

Tabulka využívání internetu v České republice

0-10 let 11-15 let 16-24 let 50-52 let nad 52 let
2% užívá 33% užívá 80% užívá 23% užívá 2% užíváPoužíváte Internet?
ano,řeklo: 93% studentů, 83% vyšších vedoucích pracovníků, 76% podnikatelů, 56% THP, 16% dělníků, 14% nezaměstnaných, 31% žen v domácnosti a na MD, 3% důchodců.
Kolik je na světe domén webových stránek?

1995 1997 1999 2000 2001
19 000 1 700 000 10 000 000 27 000 000 36 000 000


 Koncem roku 2001 na světě ubylo webových stránek o 180 000 mohou za to bankroty internetových firem, které jednoduše své stránky zrušili
 I přes pokles zůstává na Síti pes 36 milionů domén, toto číslo bylo dosaženo za 6 let!!


Internet ve světě:
 na konci roku 2001 bylo k Internetu připojeno kolem 450 milionů lidí...
 nejvíce uživatelů celosvětové sítě se nachází v Asii(150 milionů), nejméně v africe (5,3 milionů)
 v Severní Americe surfuje 134 milionů lidí a v Evropě Internet využívá 140 mil.lidí, V jižní Americe jen 22 mil.lidí.

Závěr

Bylo by naivní myslet si, že za popularitou internetu ve vyspělém světe stojí jen jeho pověst svobodného média, kde si každý najde to svoje a téměř nic ho to nestojí. Prvořadým hýbatelem jsou stejně jako ve všech jiných oborech lidské činnosti peníze.
Všechny weby na světe (s výjimkou různych online obchodů) žijí z prodeje reklamy na svých stránkach. Čím víc uživatelů je denně navštíví, tím víc a dražších bannerů prodají. Problém je v tom, že když chcete udělat například doopravdy kvalitní denně aktualizovaný internetový magazín, budou vaše nevyhnutné investice do lidí, technologie a prostoru porovnatelné s investicemi do obdobného magazínu někde na Západě.
Akorát, že zatím co tam se potenciální počet návštevníků šplhá do miliónů za den, u nás to jsou i v případě těch nejlepších řádově tisíce. Můžeme jen doufat, že se časem tato situace zlepší, protože pracovat s počítačem a orientovat se na internetu patří k základním gramotnostem človeka žijícího začátkem třetího tisíciletí. Za zvláštní zmínku stojí ješte jedna věc omezující tolik chtěný a zahraničí záviděný rozvoj internetu a věci s ním úzko souvisejících. Vedle úlohy vzdělávací, komerční, anebo komunikačí je internet i médiem a jako takový by rád konkuroval takzvaným tradičním médiím, neboli papírovým novinám, televizi a rozhlasu. Zatím co v USA jsou internetové deníky považované za úplně rovnocenné partnery v tomto konkurenčním boji, u nás se vydavatelé papírových novin ješte dlouho nemusí bát odlivu svých čtenářů.
Pokud se to tak dá říct, internet stírá rozdíly mezi ekonomikami a kulturami. Některým lidem se ale do mysli vryl obraz internetu jako zhýralé perverzní sítě plné pornografie, teroristických organizací a plánů na domácí výrobu vodíkové bomby.

Linky:
http://www.seznam.cz - www.seznam.cz

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk