Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Provideri

PRONET


Kontakt:
PRONET servis s.r.o. , M. Rázusa 35, 984 01 Lučenec, tel: +421-863-4331465
Mlynské Nivy 56, 824 52 Bratislava, tel.: +421-7-5341 7672
Europea group, Sipova 3/a, 82107 Bratislava, Slovensko, tel.: +421-7-45242410, fax: +421-7-45259904
www.dynalink.sk


Partneri:COMSAT PLUS spol. s.r.o. Svätoplukova 37, 040 01 Košice. Telefón : 095/ 6334404 Fax : 095/ 6335540


Profil:
Firma PRONET vznikla s cieľom poskytnúť zákazníkovi rýchly a bezpečný prístup k sieti INTERNET v rôzných slovenských mestách. Náš systém využíva najmodernejšu technológiu, ktorá je momentálne k dispozíci na svete, a je ním komunikácia využívajúca digitálny prenos údajov pomocou optických káblov. Naša filozofia je založená na vytvorení lokálnych uzlov vo všetkých väčších mestach na Slovensku (Bratislava, Košice, v pláne na ďalšie obdobie sú Žilina, Lučenec, Nitra) a ich vzájomné prepojenie digitálnym okruhom. Centrálny server je umiestnený v Lučenci a je prepojený digitálnym okruhom a satelitnou anténou na centrálny éurópsky uzol. Komunikačná kapacita systému umožňuje prenos akých koľvek informácií s rýchlosťou od 64 Kb/s až 2 Mb/s. Služby:
Email; WWW; FTP; GOPHER; ARCHIE; Dial up pripojenie; Pevné linky synchrónne, Plné IP pripojenie (sieť); Pevné linky asynchrónne, Plné IP pripojenie (sieť); Pripojenie pomocou Ethernet

EUROWEB
Kontakt:
Košice Pražská 4, 040 11 Košice tel. +421 55/644 2436 fax +421 55/644 2436 mobil: +421 903-569963


Profil:
Komunikácia je najcharakteristickejším fenoménom času, ktorý žijeme. Preklenovanie vzdialeností prostredníctvom nových technológií je protipólom vzájomného odcudzovania sa ľudí. Komunikácia získala nový obsah i cieľ. Svet sa ocitol celý vo virtuálnom priestore Internetu. Umožňuje nám kontakt a okamžité prekonávanie obrovských priestorov. Prístup k informáciám je podmienkou napredovania a každá myšlienka má svoju trhovú hodnotu.EuroWeb Slovakia, a.s. poskytuje komplexné služby medzinárodnej siete Internet. Aktívne vystupuje v úlohe sprostredkovateľa obrovských možností, ktoré táto sieť poskytuje. Internet a aplikácia internetovských služieb odstránili základné prekážky komunikácie - vzdialenosť, čas a dostupnosť informácií. Vznik spoločnosti EuroWeb Slovakia,a.s. je vyústením spolupráce a spojením síl vynikajúcich odborníkov, stojacich pri zrode Internetu na Slovensku.

Rozsiahle skúsenosti tohto tímu, akumulované z účasti na trhu už od roku 1991, sú pevným základom neustáleho vývoja a napredovania spoločnosti. Vlastníkom EuroWeb Slovakia,a.s. je spoločnosť EuroWeb International, Inc., ktorého majoritným podielnikom je holandská telekomunikačná spoločnosť KPN Telecom. Euroweb je členom organizácie pre prideľovanie doménových mien a adries ICANN a národným registrátorom Top Level Domains (TLD). Cieľom spoločnosti je poskytovanie maximálnej kvality služieb a plné pokrytie územia Slovenskej republiky spoľahlivou sieťou. Služby:EuroWeb MAIL, EuroWeb FAMILY, EuroWeb 30, EuroWeb ANY TIME, EuroWeb PROFI, Euroweb BUSINES, EuroWeb Doplnkové služby: ISDN, ďalšia e-mail schránka (10 MB), súbežný prístup, smerovanie pošty do jednej schránky, smerovanie pošty na vlastný mail server, pridelenie pevnej IP adresy, prenájom diskového priestoru 1 MB, virtálny web server s vlastnou doménou II. úovne


Produkty:basic, medium, enterprise, bronze, silver, gold
ViaPVT
Kontakt:
Via PVT, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
Internet: www.viapvt.sk, tel.: 02 / 50 202 211, fax: 02 / 50 202 222
e-mail: [email protected]


Pobočky: ViaPVT, a. s., pracovisko Košice, Werferova 3, 040 11 Košice 11
Internet: www.viapvt.sk, tel.: 055/7898141
e-mail: [email protected]


Profil:
Akciová spoločnosť ViaPVT vznikla v máji roku 1999 ako dcérska spoločnosť Podniku výpočtovej techiky Bratislava, a.s. (PVT). V súčasnosti je jej vlastníkom česká spoločnosť SkyNet, a.s. (www.skynet.cz) a prebieha jej fúzia so slovenskou spoločnosťou Slovanet, a.s. (www.slovanet.sk). Sídlo ViaPVT je v Bratislave, spoločnosť má 10 regionálnych pracovísk v krajských a ďalších veľkých mestách Slovenska.


Služby: Spoločnosť poskytuje služby Internetu a komunikačných sietí na špičkovej technickej úrovni. Silnou stránkou je mohutná domáca a medzinárodná konektivita, mimoriadne rýchla odozva a kvalita vlastnej siete, spoľahlivosť podporená monitorovacím centrom s nepretržitou prevádzkou a nadštardandná bezpečnosť. Disponuje jednou z najkvalitnejších a najrýchlejších celoslovenských dátových sietí s 36 prístupovými bodmi.

Ako jediný slovenský poskytovateľ na Slovensku vnútornú sieť postavenú na dvoch nezávislých poskytovateľoch a zároveň dvojité medzinárodné pripojenie.
SLUŽBY: ISDN, pevná linka a LAN, lokálne bezdrôtové a satelitné pripojenie, doplnkové služby, e-mail, www, predaj modemovProvideri – poskytovatelia internetových služiebwww e- mail ISDN FTPPRONET - množstvo dát do 10 MB: zriaďovací poplatok 300 SK, mesačný paušál 300 Sk
- do 10 MB: zriaďov. poplatok 300 Sk, mesačný paušál 800 Sk Pronet E: zriaďov. poplatok 100 Sk, mesač. paušál 80 Sk


-


-Euro Web


-


1200 Sk/ rok 600 Sk/mes.
- cena na mesiac pri ročnej predplatbe 20% zľava 480 Sk/mes. -prac.dni od 18.00-8.00 a víkend 290 Sk/mes.
- cena na mesiac pri ročnej predplatbe 232 Sk/mes.ViaPVT - prenájom www priestoru, 1 MB disková kvóta v cene, počítadlo, www formuláre v cene; zriadenie 100 Sk, 150 Sk/mes. - e-mail schránka navyše á 1ks ( MB podľa typu pripojenia) 100Sk/mes. - typ modemu ( komunikač. zariadenie): ZyXEL Omni.net PLUS/ISDN TA, 2x A/B adapter 1750 Sk - zriadenie 100 Sk, 150/mes.
Záver:


Pre zákazníka je cenovo najvýhodnejší provider EuroWeb.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk