Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Počítač ako prostriedok spracovania informácií

Informácie sa stali strategickým tovarom. Kde ich nájsť, ako ich vytriediť, vyhodnotiť a ako ich spracovať? Ako z nich vytvoriť zrozumiteľnú a pútavú prezentáciu? Aké technické prostriedky k tomu budú potrebné a ktoré programy sú pre tieto úlohy k dispozícii?
Zatiaľ čo dnes sú tieto skúsenosti považované za niečo naviac, v najbližšej dobe sa nepochybne stane časť z nich nepostrádateľnou pre každodenný život...
Všetko čo k spracovaniu informácií potrebujeme je počítačový hardware a software bez ktorého je nám počítač zbytočný. Veď práve programy sú tím, čo náš počítač oživia a učinia ho našim neoceniteľným pomocníkom. Žiadny počítač nemôže pracovať bez programového vybavenia. Nepochybne najviac ale bude záležať na nás, na užívateľovi. Programy môžeme rozdeliť do troch základných skupín:
1.Operačné systémy sú programy sprostredkujúce komunikáciu medzi počítačom a užívateľom.
2.Aplikačný software zahrňuje programy na písanie textu, spracovanie tabuliek, tvorbu obrázkov, ale i tvorbu filmových trikov a pod.
3.Programovacie jazyky sú vlastne pre tvorbu ďalších programov.

Operačné systémy a ich nadstavby:
Operačný systém je prvé programové vybavenie, s ktorým sa stretnete pri spustení počítača. Bez neho totiž počítač nemôže pracovať a i preto sa spravidla predáva už nainštalovaný na pevnom disku. O chod operačného systému sa nemusíte starať – do počítača sa zavádza automaticky po každom zapnutí.

Operačný systém má dve základné úlohy:
1.Je prostredníkom medzi užívateľom a počítačom.
2.Tvorí jednotné prostredie pre aplikácie, ktoré boli pre váš operačný systém vytvorené. Môžete si ho predstaviť ako program, ktorý umožňuje ostatným [textovým alebo tabuľkovým procesorom, grafickým editorom, hrám atd.] využívať technické vybavenie [hardware] počítača. Inak by každý program musel bežné úlohy, ako je napríklad čítanie z disku, zápis na disk atd., riešiť sám. Preto boli tieto činnosti vyčlenené do jedného programu spoločného pre všetky – do operačného systému. Čím dokonalejší je operačný systém, tým menej činností si musia programy riešiť samy.

Kancelárske balíky:
Kancelárske balíky dnes patria jednoznačne k najpredávanejšiemu softwaru. Ponúkajú totiž v jednom balíku všetko, čo môže užívateľ potrebovať pre svoju prácu v kancelárii. Využitie nie je samozrejme obmedzené na kanceláriu, ako napovedá názov.

Rovnako tak tieto produkty využijete doma alebo pri štúdiu.

Čo nájdete v krabici?:
1.Nástroje na spracovanie textu – textový procesor,
2.Nástroje pre tabuľkové kalkulácie – tabuľkový procesor,
3.Nástroje pre prezentáciu – prezentačný software,
4.S databázou nepracuje toľko užívateľov, je preto dodávaná obvykle zvlášť alebo za príplatok.

A aké sú výhody? Nepochybne to je nižšia cena, než akú by ste zaplatili za každý produkt zvlášť. Okrem toho sú však pre tieto produkty charakteristické niektoré znaky:
1.Jednotlivé programy balíku majú podobný vzhľad a jednoduché ovládanie.
2.V problémoch vám môžu na pomoc prísť tzv. asistenti. Ak program zistí podľa vašej činnosti, že niečo robíte nešikovne, prihlási sa asistent s radou. V balíku Office 2000 je to napríklad figúrka Alberta Einsteina, ktorá vám poradí alebo dokonca akciu ukáže sama!
3.Dnešné balíky už obsahujú i podporné prostriedky pre internet.

V súčasnej dobe sa na nás z každej strany valia množstvá informácii. Ako jeden z mála a asi aj nenahraditeľný je Internet. Je to najväčšia počítačová sieť na svete. V ňom si dovolím tvrdiť je neustále nevyčerpateľné množstvo informácii. Aj keby sme na „ňom“ trávili 24 hodín denne, nikdy by sme neprečítali ani 1% takého množstva stránok či článkov. Je to nenahraditeľný zdroj informácii, a o niekoľko rokov bude plnohodnotnou súčasťou nášho života.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk