Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ludwig van Beethoven

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Narodil sa v nemeckom Bonne v roku 1770 a to v rodine, kde len dedo z otcovej strany a otec alkoholik boli hudobníkmi. Otec, hoci len priemerný muzikant, vytušil nadanie malého Ludwiga a s neľudskou krutosťou mu doslova vtĺkol do hlavy všetky klávesy klavičembala. Potom ho zveril iným pedagógom, a keď sa Ludwig po čase stal druhým dvorným organistom a čembalistom a zo svojho skromného platu živil celú rodinu, otec pijan sa viac o nič nestaral. Veľmi dôležitým krokom bol mladého Beethovena do Viedne roku 1792, kde sa po dlhších štúdiách u viacerých profesorov (medzi inými aj u Haydna) začal živiť vyučovaním hry na klavír. Čoskoro sa predstavil aj ako vynikajúci interpret súdobých klavírnych diel. Ako skladateľ nadobúdal čoraz väčší úspech, jeho diela sa vydávali aj stále častejšie hrávali. Ludwig Van Beethoven zomrel vo Viedni na zanedbaný zápal pľúc.

Odporúčané diela:

Sonáty pre klavír: c mol Patetická, cis mol Mesačná f mol Appasionata
Sonáty pre husle: F dur Jarná, A dur Kreutzerova
Koncert pre klavír a orchester: c mol, Es dur Koncert pre husle a orchester D dur
Symfónie: 3. Es dur Eroica, 5. c mol Osudová, 6. F dur Pastorálna, 9. d mol s Ódou na radosť
Opera Fidelio
Missa solemnis

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk