referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eliška
Piatok, 7. októbra 2022
Mechanická účinnosť motora
Dátum pridania: 12.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vavro1111
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 762
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Definujte mechanickú účinnosť motora a stredný stratový tlak, uveďte vzťahy medzi indikovanými a užitočnými hodnotami.

Účinnosť je všeobecne definovaná ako pomer výstupu k vstupu skúmaného systému, stroja, prvku a pod. a vyjadruje stupeň kvality alebo efektivitu procesov, ktoré v nich prebiehajú. Pri skúmaní spaľovacích motorov rozlišujeme dve skupiny účinností. Energetické, ktorými sa vyhodnocuje kvalita premeny energie v motore, čiže horenie zmesi, premena získaného tepla na teoretickú hodnotu práce a jej transformáciu na mechanickú prácu na výstupnom hriadeli, a ostatné, ktoré posudzujú lokálne alebo špecifické procesy v jednotlivých systémoch motora.

Chemická účinnosť predstavuje stupeň dokonalosti spálenia paliva privedeného do motora. Je definovaná ako pomer tepla privedeného do obehu Qp k teplu, ktoré je obsiahnuté v privedenom palive Qch.

Teplo Qp privedené do obehu môžeme vyjadriť ako rozdiel tepla privedeného v palive Qch a tepelných strát, vzniknutých nedokonalým spaľovaním a potom nadobudne vzťah v tvare

Ak namiesto tepla pre jeden obeh vyjadríme ten istý vzťah pre 1 kg paliva, teda pomocou výhrevností, bude účinnosť kde Hns – tepelné straty vzniknuté nedokonalým spálením 1 kg paliva, Hd – dolná výhrevnosť paliva.

Tepelné straty sa určia z rozdielu výhrevností a privedeného tepla kde Hp – znamená skutočné teplo privedené do obehu po spálení 1 kg paliva.

Tepelná účinnosť je pomer tepla spotrebovaného na prácu ideálneho, respektíve teoretického obehu k teplu privádzanému do obehu.
kde Qt – je teplo spotrebované na prácu ideálneho, respektíve teoretického obehu,
Qp – teplo privedené do obehu,
Qo – teplo odvedené z obehu.

Indikovaná účinnosť je pomer tepla spotrebovaného na indikovanú prácu – Qt k teplu privedenému v palive –Qch. Zároveň je to súčin horeuvedených účinností, čiže chemickej, tepelnej a stupňa plnosti diagramu


Iný spôsob vyjadrenia pomocou výkonu a spotreby

kde Pi – indikovaný výkon spaľovacieho motora,
Mps – hmotnostná časová spotreba paliva,
mpi – merná indikovaná hmotnostná spotreba paliva,
Hd – dolná výhrevnosť paliva.

Hodnoty ηi sa dosahujú: v zážihových motoroch 0,25 – 0,38
vo vznetových mootroch 0,38 – 0,5.

Mechanická účinnosť je pomer tepla spotrebovaného na užitočnú prácu – Qe k teplu spotrebovanému na indikovanú prácu – Qi.a analogicky pomocou výkonov
,
kde Pe je efektívny výkon
Pi je indikovaný výkon.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Hlavňa - Motory
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.