Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zastávky na znamenie

Ak chceš nastúpiť na zastávke na znamenie, teoreticky sa stačí viditeľne na zastávke postaviť, ale v praxi je pre istotu treba aj zakývať vodičovi. Ak chceš vystúpiť na zastávke na znamenie, musíš stlačiť tlačidlo Stop. Niektoré typy vozidiel sú vybavené aj dopytovým otváraným dverí.

Dopytové otváranie dverí znamená to, že cestujúci musí pred zastávkou stlačiť tlačidlo Dvere, aby sa dvere otvorili. V bratislavských podmienkach však existuje niekoľko variantov, ako tieto tlačidlá fungujú:

V električkách treba pred každou zastávkou stlačiť tlačidlo Dvere, inak sa dvere neotvoria. To isté treba spraviť aj pri nástupe. V trolejbusoch (pokiaľ sú vybavené tlačidlom Dvere) platí to isté, čo v električkách, pričom zastávky na znamenie je potrebné signalizovať stlačením tlačidla Znamenie vodičovi nad dvermi, prípadne na strope. V autobusoch, v ktorých sa nachádza tlačidlo Dvere, jeho stlačenie vždy znamená signalizáciu výstupu na zastávke na znamenie, preto ho treba stláčať iba pred zastávkami na znamenie. Pri nastupovaní do autobusu netreba stláčať žiadne tlačidlo. Červené tlačidlo Alarm umiestnené v autobusoch Ikarus radu 400 na tyči pri strope znamená signalizáciu núdzového zastavenia. V nočných spojoch sú všetky zastávky na znamenie, preto treba vždy stlačiť tlačidlo signalizujúce výstup.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk