Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rasistické extrémistické hnutia Skinheads

Rasistické extrémistické hnutia
Skinheads


Hnutie skinheads vzniklo v Anglicku, kde bolo možné vidieť na uliciach skupiny
hrozivo vyzerajúcich, potetovaných mladých ľudí s oholenými hlavami už v 7O. rokoch. Ich štýl mal symbolizovať silu, patriotizmus a postoje ľudí práce v
protiklade k zdanlivej zženstilosti, pacifizmu a stredostavovským postojom
hippies. V ďalších rokoch sa hnutie skinheads rozšírilo z Anglicka na kontinent i do
iných krajín. Nie všetci mladí ľudia s vyholenými a vystríhanými hlavami sú však
neonacisti. Na celom svete je mnoho takých, ktorí sa nazývajú skinheads, ale nie
sú takí fanatici (niektorí sú dokonca aktívni antirasisti). Vyzerajú rovnako ako
ich rasistická verzia - bez nacistických insignií - majú aj mnoho rovnakých
spôsobov, obľubujú hudbu "oi, pivo a násilie. Stáva sa, že tieto dva typy skinov
na seba útočia. V tomto článku sa používa termín skinheads v spojení s
neonacistickým variantom hnutia. Zastrašujúci vzhľad skinheadov možno rozpoznať okamžite: oholená lebka alebo
celkom nakrátko ostrihané vlasy, texasky, bundy zvané bombery, niekedy
pomaľované nacistickými insigniami, opasoka alebo traky, vysoké topánky,
tetovanie nacistickými sloganmi a symbolmi. Z bezpečtnostných dôvodov majú
niekedy skinheadi menej nápadný vzhľad, nechajú si napr. narásť dlhšie vlasy. Niektorí skinheadi veria ortodoxnej nacistickej ideológii, napodobňujú rétoriku
Hitlera a jeho propagandistov. Iní vyznávajú zmes rasizmu, populizmu,
etnocentrizmu a ultranacionalistického šovinizmu spolu s kombináciou nacizmu
príbuzných postojov. Ide teda o ucelenú názorovú orientáciu, takže možno hovoriť
o neonacistickom hnutí skinheads. Neonacistické hnutie skinheads je aktívne asi v 33 krajinách šiestich
kontinentov. Pôsobí v ňom 70000 mladých ľudí, z ktorých polovica je zarytých
aktivistov a zvyšok sú prívrženci. Najviac skinov pôsobí v Nemecku (5000), Maďarsku a Českej republike (viac ako
4000), USA (3 500), Poľsku (2000), Veľkej Británii a Brazílii (1500), Taliansku
(1000-1500) a Švédsku (viac ako 1000). Vo Francúzku, Šapnielsku, Kanade a
Holandsku je najmenej 500 skinov. Vyskytujú sa v Európe, ďalej v JUžnej Amerike,
Južnej Afrike, Japonsku, v Austrálii a na Novom Zélande. V Nemecku útočia skinheadi na Turkov, vo Veľkej Británii na Aziatov, vo
Francúzku na Severoafričanov, v Maďarsku, na Slovensku a v Čechách na Rómov, v
USA na rasové menšiny a imigrantov.

Vo všetkých krajinách sú objektami
násilností skinov homosexuáli, bezdomovci, drogovo závislí a ľudia, ktorí sú na
dne alebo mimo spoločnosti. Väčšina skiheadských gangov má okolo 10, niekedy až niekoľko tuctov členov. Pre
tých, ktorí sú celkom oddaní hnutiu, znamená skinheads spôsob života a nie iba
módnu záležitosť. V sociálnom a privátnom živote ich príslušníkov dominujú
skiheadské aktivity. Neonacionalistická ideológia, kombinovaná s gangovým životným štýlom poskytuje
skinheadom pocit sily, príslušnosti ku skupine a nadradenosti. Uctievanie
obrazov a symbolov Vikingov ponúka skiheadovi možnosť cítiť sa ako rasistický
bojovník. Skinheadi glorifikujú Hitlera a ašpirujú na vytvorenie jeho vízie
celosvetovej Árijskej ríše. Vernosť rasizmu a nacionalizmu môže byť niekedy v
konflikte. Tak je to napr. v Poľsku, kde sú mnohí skinheadi orientovaní výrazne
antigermánsky. Historický antagonizmus je tu silnejší ako požiadavka solidarity
skinheadov. Hoci skinheadi majú tendenciu nadväzovať kontakty s niektorými politickými
stranami, odmietajú parlamentnú cestu k moci. Skôr sa usilujú dosiahnuť svoje
ciele destabilizovaním spoločnosti prostredníctvom priameho uplatňovania násilia
a zastrašovaním. Najväčší vplyv majú v tých záležitostiach, kde ich názory
zdieľa istá časť populácie. Molotovými kotailami a výkrikmi "Cudzinci von"
vyjadrujú v extrémnej forme to, čo cíti aj časť obyvateľstva v mnohých
krajinách. V Českej republike, Maďarsku i na Slovesnku považuje časť spoločnosti skinheadov
za svojich ochrancov, lebo útočia na Rómov, teda skupinu, ktorú je populárne
obviňovať za väčšinu kriminality. Rómovia a mnohí iní, ktorí sú považovaní za
cudzích, iných odlišných, sú ohrozovaní zúrivými skinheadmi, ktorí ich mrzačia
surovými zbraňami, ako sú ťažké topánky, baseballové palice, nože a železné
tyče. Spoločnosť takéto útoky odsudzuje, ale majú aj podporu, najmä ak nasledujú
po incidentoch, v ktorých sú Rómovia či už právom alebo neprávom, obviňovaní z
lokálnych kriminálnych činov. Forma násilností skinheadov je v každej krajine trochu odlišná. Keď sú na love,
vyhľadávajú príslušníkov nenávidených skupín a takujú ich. Aj keď spôsoby útokov
líšia, špeciálnu záľubu majú v používaní svojich ťažkých topánok ako zbrane. Vandalizmus je ďalšia špecialita skinheadov. Maľujú grafitti s rasistickými
námetmi a znesväcujú židovské synagógy, cintoríny a pamätníky holocaustu. Skinheadské hnutie na Slovensku
Skinheadi na Slovensku sa delia do dvoch hlavných skupín - nacionalisti a
národní socialisti (NS).

Obidvom skupinám je vlastný rasizmus, antisemitizmus,
nenávisť k ľuďom s odlišným názorom (antifašisti, komunisti, "ľavičiari", a iní
"zradcovia rasy"), ako aj nenávisť k homosexuálom, k drogovo závislím,
bezdomovcom atď. Nacionalisti na prvé miesto kladú národ, ich cieľom je "čisté a
biele Slovensko". Nacionalisti nepoužívajú fašistické a nacistické symboly,
odmietajú Hitlera, ktorému vyčítajú, že chcel kolonizovať a vyhladiť slovanov. Najčastejším symbolom nacionalistických skinheads je slovenský znak,
príp.slovenská zástava. Pre druhú skupinu - národných socialistov je prvoradá
rasa i keď aj oni považujú národ za jednu z najväčších hodnôt. Sú však viac
internacionálne orientovaní, spolupracujú na medzinárodnej úrovni, vyznávajú
fašistickú ideológiu, uctievajú Hitlera. Cieľom je revolúcia, ktorá zabezpečí
víťaztvo árijskej rasy. Najväčšími nepriateľmi sú židia ( ktorí sú pre NS
pôvodcami všetkého zla), "podradné neárijske rasy", ako aj zradcovia rasy -
ľudia, ktorí nesúhlasia s ich ideológiou. Národní socialisti používajú
fašistické a nacistické symboly (viz. vysvetlenie symbolov ďalej). Aj keď medzi
týmito dvoma skupinami existujú drobné rozpory, v zásade si veľmi dobre rozumejú
a pri útokoch na spoločných nepriateľov stoja bok po boku. Okrem týchto dvoch
hlavných skupín, existujú u nás aj málopočetní tzv. nepolitickí skins (tiež Oi
skins), ktorí sa nezauíjmajú o politiku, hlavná je pre nich zábava, hudba a
pivo.. V zahraničí sú tiež veľmi rozšírení tzv. SHARP skins (Skinheadi proti
rasovým predsudkom), u nás však týto skinheadi tvoria zatiaľ iba nepatrný zlomok
oproti rasisticky a fašisticky orientovaným skinheadom. Kedže SHARP skini
vystupujú otvorene proti rasizmu a fašizmu, stávajú jednými z najnenávidenejších
nepriateľov rasistických a fašistických skinheads. Na slovensku existuje viacero ilegálnych organizácií a skupín, ktoré pracujú na
rozširovaní a uskutočňovaní cieľov rasistických, fašistických a
nacionalistických skinheadov. Najaktívnejšími sú Blood and Honour a Slovakia
Hammer Skins. Obidve sú vlastne pobočkami organizácií, ktoré fungujú v mnohých
štátoch Európy, ako aj v USA, či dokonca v Austrálii, Južnej Afrike apod. Blood
and Honour (v preklade Krv a Česť) má u nás hlavnú pobočku v Bratislave, kde
funguje P.O.Box, na ktorom si môžu záujemcovia objednať anglický magazín Blood
and Honour, slovenský časopis 1939 a ďalšie tlačové materiály a tiež značkové
oblečenie a topánky tvoriace skinheadskú uniformu. Lokálne pobočky BaH sú aj v
ďalších mestách (Nitra, Poprad atď.) a vyvíjajú vlastné aktivity. Blood and
Honour vo svojich materiáloch jednoznačne propaguje rasizmus, antisemitizmus a
násilie.

Slovakia Hammer Skins (S.H.S.) je rovnako pobočkou celosvetovo rozšírenej
organizácie Hammer Skinheads. V Slovenskej Republike je to najaktívnejšia a
najnebezpečnejšia skupina. Hammer Skinheads si hovoria elita z elity, nie každý
sa môže stať jedným z nich. Hammer skins príjimajú medzi seba iba spoľahlivých
ľudí, ktorí dokázali, že sú ochotní bojovať za ich ciele. S.H.S. majú P.O.Box vo
Veľkom Krtíši, na tejto adrese si záujemcovia môžu objednať časopis Biele
Víťaztvo, CD, kazety a texty skupiny Biely Odpor, nášivky a tričká z
nacistickými a fašistickými symbolmi a ďalšie produkty. S.H.S majú tiež lokálne
pobočky a aktivistov aj v ďalších mestách v SR, ktorí vydávajú a rozširujú
vlastné materiály a vyvíjajú ďalšie aktivity. Všeobecne medzi hlavné aktivity týchto organizácií a skupín patrí vydávanie a
distribuovanie časopisov, letákov a plagátov, nášiviek, tričiek, hudobných
nosičov, usporadúvanie koncertov, zrazov, demonštrácií a tiež násilných akcií a
útokov. Počet skinheadov na Slovensku sa dá presne odhadnúť pomerne ťažko, kedže
všetky ich aktivity sú neoficiálne a často ilegálne. Doposiaľ jedna z najväčších
akcií, na ktorej sa rasistickí a fašistickí skinheadi prezentovali na
verejnosti, bol pochod 14.3.97 v Bratislave, kde sa zúčastnilo asi 400
skinheadov z celého Slovenska a aj z ďalších štátov (viz. informáciu o tejto
akcii). Na koncerte, ktorý sa konal 18.5.96 v Bratislave v Kamel Klube sa zišlo
skoro 700 skinheadov, z toho približne 500 zo Slovenska. Celkovo sa dá odhadovať
počet rasisticky, fašisticky a nacionalisticky orientovaných skinheads v SR na
okolo 1000 osôb. Títo skinheadi majú na svojom konte stovky ideologicky
motivovaných útokov a fyzických napadnutí, najmenej 3 rasistické vraždy. Každým
dňom počet napadnutí a konfliktov, ako aj ich brutalita rastie. Za posledné roky
prežíva jednoznačne toto hnutie u nás svoj rozvoj. Zahraniční fašistickí a
rasistickí aktivisti považujú stav skinheadského hnutia u nás za veľmi dobrý,
pozitívne hodnotia počet a kvalitu vydávaných tlačovín, hudobných skupín,
koncertov, akcií a aktívných ľudí. Hnutie rasistických, fašistických a nacionalistických skinheadov predstavuje
vážny problém, ktorý nemožno ignorovať, keďže aktivity tohoto hnutia rastú a
jednoznačne smerujú k potláčaniu slobody a ľudských práv.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk