Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Volejbal

Volejbal hrajú dve šesťčlenné družstvá na obdĺžnikovom ihrisku, ktoré je v strede rozdelené vysokou sieťou. Každé družstvo sa v rámci troch povolených dotykov snaží odbiť loptu na polovicu súpera tak, aby ju nemohol spracovať a vrátiť späť. Hrá sa s ľahkou, pružnou loptou. Volejbal sa hrá predovšetkým v hale, ale aj na antuke alebo na tráve. Zápas rozhoduje minimálne jeden rozhodca. Vo významných súťažiach je rozhodcov 5.

Bodovanie
Volejbalový zápas sa delí na sety. Oficiálne zápasy sa hrajú na 3 vyhraté sety. V prvých troch, resp. štyroch setoch vyhrá to družstvo, ktoré ako prvé dosiahne 25 bodov, musí však mať minimálne o 2 body viac ako súper. Ak dvojbodový náskok nemá, set pokračuje ďalej až do dvojbodového rozdielu. Pri rovnosti setov 2:2 sa hrá rozhodujúci set. Na víťazstvo v tomto sete stačí získať 15 bodov, opäť však musí byť dvojbodový rozdiel. Všetky sety sa hrajú tak, že každá chyba znamená bod pre družstvo, ktoré sa chyby nedopustilo.

Ďalšie pravidlá
Hráč musí podať do 5 sekúnd po zapísknutí rozhodcu. Môže urobiť jeden tzv. pokus o podanie – vyhodiť si loptu a nechať ju dopadnúť na zem bez toho, aby sa jej dotkol. Pri podaní sa nesmie dotknúť zadnej čiary. Každý hráč podáva, pokým jeho družstvo neurobí chybu. Potom podáva súper, musí sa však posunúť o jedno miesto v smere hodinových ručičiek, a pritom zachovať také poradie hráčov, aké mal na začiatku setu. Lopta sa musí odbíjať, nesmie sa držať a hádzať a odbiť mimo ihriska do autu. Každé družstvo má tri odbitia na to, aby odbilo loptu na stranu súpera, pričom blok sa za dotyk nepočíta. Hráči sa v odbíjaní musia striedať, t.j. s výnimkou odbitia po bloku nesmie žiadny hráč odbiť loptu bezprostredne dvakrát za sebou. Pri podaní sa lopta nesmie dotknúť siete, v nasledujúcej hre je dotyk povolený. Hráči sa nesmú dotknúť siete a preniknúť na polovicu súpera, t.j. mať na polovici súpera celé chodidlo, ruku alebo inú časť tela.
Blok môže presiahnuť na polovicu súpera, ale blokovať sa môže až vtedy, keď súper zaútočil. Pravidlá zakazujú blokovať podanie či nahrávku.

Priebeh hry
Hra sa začína podaním jedného družstva, nasleduje príjem podania, nahrávka a útočný úder druhého družstva. Družstvo, ktoré podávalo, bráni blokom a v poli, nahráva, útočí, súper opäť blokuje atď. Celý tento reťazec prerušuje pri chybe rozhodca a priznáva družstvu, ktoré neurobilo chybu, bod a právo podania.
Ihrisko
Ihrisko má rozmery 18 x 9 m. Stredová čiara ho delí na dve polovice.

Vo vzdialenosti 3 m od stredovej čiary je na každej polovici ihriska útočná čiara, ktorá delí polovicu na prednú (útočnú) a zadnú zónu. Za zadnou čiarou je zóna podania, dlhá minimálne 3 m. V strede ihriska je napnutá sieť, pre ženy vo výške 224 cm, pre mužov 243 cm. Deti a mládež hrávajú väčšinou ponad nižšiu sieť.

Rozostavenie hráčov
Hráči sú na ihrisku rozostavení tak, že traja z nich sú vždy prední a traja zadní. Len prední hráči môžu blokovať a smečovať po odraze z ľubovolného miesta ihriska. Zadní hráči nesmú blokovať, môžu smečovať, musia sa však odraziť v zadnej zóne.
Vyspelí hráči a hráčky majú svoje osobitné funkcie, označenie a miesto na ihrisku, kam sa po podaní alebo jeho príjme presúvajú – nahrávač, smečiar, blokár, univerzál a v súčasnosti sa zavádza funkcia libera, špecialistu na obranu v poli. Začiatočníci sa nešpecializujú a preberajú vždy funkciu podľa momentálneho postavenia. Napr. stredný hráč pri sieti je nahrávačom a krajní prední hráči smečiarmi.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk