Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vplyv alkoholu na telesné zdravie

“Kto pil, umrel, kto nepil, umrel tiež”. Z definície alkoholizmu vyplýva, že jedným z následkov nadmerného pitia je poškodenie telesného zdravia. Treba podotknúť, že u väčšiny alkoholikov trvá dosť dlho, kým k tomu dôjde. Toto poškodenie sa obyčajne objavuje po dlhých rokoch nadmerného pitia a spadá do obrazu chronického pitia. Ešte predtým dochádza k narušeniu sociálno-spoločenskej sféry. Okolnosť, že telesné ochorenia nechajú na seba dlho čakať, je veľmi zákerná, pretože človek pije veľmi dlho bez toho, aby nejaké problémy cítil, teda ho nemá čo varovať. Keď už takéto ochorenia nechávajú na seba dlho čakať, potom už aj stoja za to, a keď alkoholik ani vtedy neprestáva piť, radikálne to skracuje jeho život. V mnohých prípadoch je zlý zdravotný stav dôvodom, prečo sa alkoholik rozhodne pre liečbu a zanecháva pitie. Avšak u niektorých je poškodenie v takom štádiu, že pre zastavenie chorobného procesu nepomôže ani abstinencia. Jednoducho prestáva s pitím už neskoro. Vzhľadom na tieto poškodenia treba pripomenúť, že ľudia sú rôzne odolní voči alkoholu, totiž u jedných sa môžu následky objaviť skôr, u iných neskôr. Ako teda pôsobí alkohol na rôzne časti tela?
Tráviaci systém – dochádza k zmenám na žalúdočnej a črevnej sliznici a v zložení žalúdočných štiav. Sliznica je buď zbujnená, alebo vyhladená. Zmenou sliznice sa potrava nedostatočne spracúva, nevyťažia sa z nej všetky látky potrebné pre organizmus. Aj keď si alkoholik dopravuje do tela stravu bohatú, nevyťaží ju úplne. Porucha trávenia vedie neskôr k zmene chuti a jedálneho lístka, nechutenstvu, zápcham a hnačkám. Pijani a alkoholici často trpia na vredovú chorobu žalúdka. Alkohol nie je jedinou príčinou, no výrazne podporuje vznik a vývoj ochorenia. Pečeň – Narušená výživa a priamy účinok metabolizovaného alkoholu sú dva faktory, ktoré sa podieľajú na poškodení pečene. Zväčšenie pečene je spôsobené ukladaním sa tuku v jej tkanive, bolestivosť chronickým zápalom (Steatóza – stukovatenie). Niekedy nastáva zväčšenie pečene ešte pred vznikom a rozvojom cirhózy. Ešte nie je prebádaný mechanizmus steatóza – cirhóza. Pri cirhóze pečeňové bunky väzivovatejú, pečeň tvrdne, zmenšuje sa, na povrchu je hrboľatá. Zväčšenie pečene sa vyskytuje u alkoholikov vo väčšej miere, cirhóza menej. Nemožno hovoriť, že jedinou príčinou cirhózy je alkohol, no ide súčasne i o iné ochorenie. Alkohol to však výrazne podporuje. Teda akékoľvek ochorenie pečene alkohol zhoršuje, spôsobuje jeho zdĺhavý priebeh, ohrozuje prognózu.

Smrteľné cirhózy sú o ? častejšie u mužov, než u žien. Srdcovocievny (kardiovaskulárny) systém – vplyv veľkého množstva prijímaných tekutín, narušenie činnosti ciev spôsobuje, že sa nachádzajú aj zmeny na srdci. V dôsledku jeho zvýšenej námahy dochádza k jeho zväčšeniu, ale nie v zmysle jeho prispôsobenia sa námahe. Pri tomto zväčšení srdca sa chorí skôr zadýchajú. Skleróza ciev sa u alkoholikov zisťuje častejšie. Pokiaľ ide o krvný tlak, nezisťujú sa žiadne zmeny. Pri jednorázovom požití stúpa, no neskôr klesá. Ľudia s nízkym tlakom pociťujú účinky alkoholu priaznivo. A patria teda k tým, ktorí by sa mali alkoholu vyhýbať, lebo mu môžu ľahšie prepadnúť. Okrem toho je nákladné, ak si alkoholici pri nízkom tlaku pomáhajú alkoholom. Dýchací systém – zápaly pľúc a priedušiek sú u alkoholikov dvakrát častejšie. Pitie je často spojené s fajčením a kombinácia alkoholu s nikotínom nepriaznivo pôsobí na pľúcne tkanivo. Zhubné nádory – výskyt rakoviny v nosohltane a dutine ústnej je 2,5-krát väčší u alkoholikov, než u abstinentov. U fajčiacich alkoholikov je toto riziko až 24-krát väčšie. Podobná situácia je aj pri rakovine pažeráka, žalúdka a čriev. Bola objavená aj úzka súvislosť medzi pitím piva a rakovinou konečníka. Bol zistený stúpajúci výskyt primárnej rakoviny pečene, cirhózy pečene a pankreasu. Nervový systém – k hlavným príznakom jeho poškodenia patria tremor, potenie, nespavosť, zvýšená dráždivosť, slabosť, malátnosť, bolesti hlavy a závrate. Ďalšie vážne poruchy nervovej sústavy sa prejavujú pomočovaním, neudržaním stolice, oslabením pamäte. Základom tohto je organické poškodenie centrálnej nervovej sústavy. Na periférnom nervovom systéme často dochádza k zápalom, ktoré sa prejavujú mravenčením, kŕčmi, bolesťami, alebo stratou citlivosti. Často dochádza k polyneuropatii (alkoholický zápal nervov). Obličky – tento orgán je v porovnaní s centrálnou nervovou sústavou najmenej postihnutý. Častokrát sú bolesti v oblasti drieku spôsobené prechladnutím, alebo úrazom, ale sú pripisované alkoholu. Zrak – Pri pití etylalkoholu sa zrakové poškodenia nezistili, ale pri pití metylalkoholu je porušenie zraku časté a často končí slepotou. Sexuálne funkcie – alkohol zaťažuje látkovú výmenu, mení funkciu orgánov. Pravidelným prísunom alkoholu dochádza k poruchám schopnosti sexuálne konať. Pečeň, kde prebieha premena rôznych látok, teda aj hormónov, nemôže tieto funkcie dobre plniť, dochádza k poškodeniu zárodočných a pohlavných buniek. Alkoholici majú zníženú hladinu pohlavného hormónu. Ich plodnosť býva znížená.

Je veľmi málo iných prostriedkov, ktoré by človeka dokázali dostať tak nízko, pod úroveň, akou je spojenie alkoholu a sexuálneho života. Možno pozorovať pokles kultúrneho človeka, až na úroveň nízkeho, nebezpečného a zlého tvora. A tu je aj spojenie alkoholu s pohlavnými chorobami. Nepriame poškodenia zdravia alkoholom – dosiaľ bola reč o priamych poškodeniach telesného zdravia, spôsobených alkoholom. Sú však aj poškodenia nepriame. Alkohol poškodzuje telesné zdravie nepriamo, napríklad tým, že znižuje odolnosť voči infekčným chorobám. Alkoholici častejšie podľahnú chrípke, ktorá má u nich aj ťažší priebeh. Podobne aj TBC prebieha u alkoholikov s väčšími komplikáciami a zdĺhavejšie. I na vonkajšom výzore alkoholika vidieť jeho ťažký životný údel a skoré známky starnutia. V konečnom období jeho života prevláda schátralosť, vychudnutosť a telesná slabosť. Alkoholizmus zriedka zapríčiní smrť, nezomiera sa na alkoholizmus ako chorobu, avšak ten vedie k chorobám a poškodeniam, spôsobujúcim predčasnú invaliditu a skracujúcim ľudský život. Teda “príslovie” zo začiatku tejto kapitoly má síce pravdu - až na to, že nehovorí, o koľko skôr alkoholici umierajú. Uviedli sme niektoré z následkov nadmerného pitia na telesnom zdraví. Znovu treba zdôrazniť, že telesné škody sa neprejavia hneď, že postupujú plíživo, a že teda človek nemusí pociťovať žiadne zdravotné ťažkosti. Tým ľahšie potom dôjde k takému poškodeniu zdravia, ktoré môže byť aj smrteľné. Alkoholizmus ako choroba má množstvo varovných príznakov, ktoré sa objavujú v okolí a v spoločnosti. Už v tomto období treba zasiahnuť a liečiť. Len vtedy možno predísť telesnému poškodeniu organizmu alkoholom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk